Từ năm 2017 đến nay, chúng tôi đã cùng các lái xe…

  • Đi trên 250.000.000 lượt

  • Đi trên 300.000.000 dặm

  • Thay thế khoảng 60.000.000 lượt đi bằng xe ô tô

  • Giảm thiểu hơn 25.000 tấn khí thải carbon

Lime là công ty cung cấp dịch vụ xe điện chia sẻ lớn nhất thế giới. Trải nghiệm tuyệt vời, linh kiện chất lượng hàng đầu và cam kết về hệ thống vận hành xuất sắc chính là lý do khiến các thành phố và lái xe liên tục lựa chọn chúng tôi trong hành trình của mình. Tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy chúng tôi...
Điều khiến chúng tôi khác biệt

Các nguyên tắc của chúng tôi

An toàn

Đây luôn là ưu tiên số 1 của chúng tôi.

Tính bền vững

Cam kết không phát thải carbon.

Cộng đồng

Phương tiện đi lại dành cho tất cả mọi người.

Đổi mới

Kiến tạo tương lai cho phương tiện giao thông.

Tải xuống ứng dụng