Bảo hiểm lái xe

Ưu tiên hàng đầu của Lime là sự an toàn và sức khỏe của lái xe. Để bảo vệ lái xe và cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi đã hợp tác với Allianz, nhà cung cấp bảo hiểm tốt nhất thế giới, để đảm bảo bạn được bảo hiểm khi lái xe Lime

Loại bảo hiểm được cung cấp cho lái xe của chúng tôi

Lime đã mua bảo hiểm cho chính hoạt động của mình và các rủi ro chính của người lái xe phát sinh do sử dụng xe Lime và JUMP. Các lái xe tại khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi và Châu Á-Thái Bình Dương được hưởng lợi từ phạm vi bảo hiểm dưới đây mà không phải trả thêm chi phí thông qua hợp đồng bảo hiểm giữa Lime và công ty bảo hiểm Allianz

Phạm vi bảo hiểm tai nạn cá nhân của lái xe

Lái xe được bảo hiểm cho các tổn thương cơ thể phát sinh khi lái xe Lime hoặc JUMP ngay cả khi đó là do lỗi của lái xe và không phải lỗi của Lime. Lái xe được bảo hiểm theo số tiền trong bảng biểu được diễn giải trong giấy chứng nhận đình kèm dựa theo loại và mức độ nghiêm trọng của chấn thương

Giấy chứng nhận ›

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của lái xe

Quyền lợi này bảo đảm bảo hiểm cho lái xe với các tổn thương cơ thể bị gây ra bởi lái xe đến những người khác. Các lái xe cũng được bảo hiểm cho những thiệt hại mà họ gây ra cho tài sản của người khác do việc sử dụng xe của Lime hoặc JUMP.

Giấy chứng nhận ›

Nếu bạn gặp tai nạn khi đang lái xe...

 1. 1. Kiểm tra xem liệu bạn hoặc bất cứ ai liên quan có an toàn hay không.
 1. 2. Liên hệ cơ sở cấp cứu tại địa phương nếu cần thiết.
 1. 3. Liên hệ bộ phận Trust & Safety (Niềm tin & An toàn) của Lime thông qua các kênh chăm sóc khách hàng trên ứng dụng.

FAQ

 • Liên hệ bộ phận Hỗ trợ trên ứng dụng bằng cách đi đến Hỗ trợ >>> “Tôi gặp tai nạn” để gửi báo cáo.

 • 1. Trao đổi thông tin liên lạc với lái xe đó

  2. Chụp ảnh tai nạn bao gồm chiếc xe, số ID của xe, địa điểm .v.v.

  3. Thu thập càng thông tin nhiều nhất có thể

  4. Sau đó, đính kèm tất cả các thông tin liên quan và gửi email đến [email protected]

 • Hãy luôn luôn đội mũ bảo hiểm, ngay cả khi nếu các quy định thay đổi theo khu vực, quốc gia và địa điểm.

Tải xuống ứng dụng