Get Help
Download App
Select Language

Notificare privind confidențialitatea

Data intrării în vigoare: 1 martie 2021

În cadrul Lime și în familia noastră de companii (denumite colectiv „ Lime", „ noi", „ nouă", sau „ nostru") suntem ferm dedicați transparenței și dorim ca dvs. („ dvs." sau „ al dvs.") să înțelegeți cum colectăm, utilizăm, partajăm și protejăm informațiile dvs. Această Notificare privind confidențialitatea („ Notificare privind confidențialitatea") descrie modul în care Lime gestionează informațiile legate de site-urile web ale Lime (inclusiv magazinul său online), vehicule marca Lime care sunt proprietatea utilizatorilor, vehicule proprietatea Lime și de aplicațiile și serviciile mobile conexe (denumite în mod colectiv, „ Servicii"), și atunci când interacționați cu noi în alt mod. Când se specifică, această politică descrie, de asemenea, practicile noastre privind datele referitoare la Juicers. De asemenea, vă rugăm să citiți Acordul nostru de utilizare, care stabilește condițiile care reglementează Serviciile.

Ne rezervăm dreptul de a modifica periodic această Notificare privind confidențialitatea. Dacă Lime aduce modificări acestei Notificări privind confidențialitatea, Notificarea actualizată privind confidențialitatea va fi pusă la dispoziție prin intermediul Serviciilor noastre, iar în cazul în care modificăm semnificativ această Notificare privind confidențialitatea, vom furniza o notificare vizibilă și, de asemenea, vă putem contacta direct prin e-mail sau altă metodă.

Tipurile de informații pe care le colectăm

Colectăm sau primim informații în diferite moduri. Tipurile de informații pe care le colectăm sau primim depind de modul în care utilizați și interacționați cu Serviciile noastre. În multe cazuri, puteți alege ce informații ne furnizați, deși anumite informații (cum sunt informațiile de cont) ne sunt necesare pentru a vă oferi Serviciile, iar dacă nu ne sunt furnizate, nu vă vom putea oferi Serviciile. Utilizăm și dezvăluim aceste informații în scopurile descrise mai jos. Tipurile de informații pe care le colectăm includ:

În plus, dacă sunteți un Juicer care ajută Lime la colectarea și încărcarea vehiculelor, colectăm informații suplimentare:

Cum utilizăm informațiile

Utilizăm informațiile dvs., inclusiv informații despre locația dvs., pentru:

În plus, dacă sunteți un Juicer, folosim informațiile dvs. pentru a vă calcula plata și pentru a vă plăti și pentru a monitoriza munca pe care o depuneți pentru Lime și pentru a urmări vehiculele Lime.

Cui dezvăluim informațiile dvs.?

Partajăm informațiile dvs. cu companiile afiliate ale Lime, cu furnizorii noștri de servicii, alte părți terțe, în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea Acordului de utilizare, și conform descrierii din această Notificare privind confidențialitatea. În special, partajăm informațiile dvs. cu:

Puteți afla mai multe despre cum partajarea datelor despre călătorie vine în ajutorul comunităților aici.

Putem, de asemenea, partaja informații agregate, depersonalizate sau informații anonimizate, care nu pot fi utilizate, în mod rezonabil, pentru a vă identifica prin părți terțe, inclusiv tipurile de părți terțe enumerate mai sus.

Publicitate și analize

Le permitem altor părți să ofere servicii de analiză și să promoveze reclame pentru Serviciile noastre și în numele nostru pe internet și în aplicații mobile. Aceste entități pot folosi module cookie, semnalizatori web, identificatori de dispozitiv și alte tehnologii pentru a colecta informații despre modul în care utilizați Serviciile noastre, precum și alte site-uri și aplicații, inclusiv adresa dvs. IP, browserul web, informații despre rețeaua dvs. mobilă, paginile vizualizate, timpul petrecut pe pagini sau în aplicații mobile, link-urile accesate și informații referitoare la conversie. Aceste informații pot fi folosite de Lime și de către alții, printre altele pentru a analiza și urmări datele, determina popularitatea anumitor conținuturi, promova reclame și conținut adaptate intereselor dvs. prin intermediul Serviciilor noastre și al altor site-uri, măsura eficiența reclamelor noastre și pentru a înțelege mai bine activitatea dvs. online. Vă puteți gestiona preferințele, puteți afla mai multe informații despre reclamele bazate pe interese sau puteți alege să nu vă fie utilizate informațiile legate de navigarea pe web în scopuri de publicitate bazată pe comportament prin intermediul Politicii noastre referitoare la modulele cookie sau vizitând https://www.aboutads.info/choices. Dacă vă aflați în UE, vă rugăm să vizitați https://www.youronlinechoices.eu/.

Acolo unde Lime folosește pixelul Facebook (un tip de cookie) pentru a vă oferi reclame, Lime și Facebook Irlanda sunt operatori comuni de date personale în scopul acestei prelucrări. Lime și Facebook Irlanda și-au împărțit responsabilitățile care le revin conform RGPD cu privire la această prelucrare comună de date. De exemplu, Lime este responsabil pentru furnizarea acestei notificări, iar Facebook Irlanda este responsabil pentru gestionarea drepturilor dvs. individuale referitoare la prelucrarea comună. Pentru informații legate de cum vă puteți exercita drepturile în raport cu Facebook Irlanda cu referite la prelucrarea comună și pentru informații legate de cum procesează ulterior Facebook Irlanda informațiile dvs. personale, în calitate de operator de date independent, vă rugăm să consultați politica Facebook referitoare la date.

De asemenea, colaborăm cu părți terțe pentru a vă oferi reclame ca parte din campaniile noastre particularizate prin intermediul unor platforme terțe (precum Facebook și Instagram). În cadrul acestor campanii publicitare, noi putem sau platformele terțe pot converti informații despre dvs., cum ar fi adresa de e-mail și numărul de telefon, într-o valoare unică ce poate fi asociată cu un cont de utilizator pe aceste platforme, pentru a ne permite să vă cunoaștem mai bine interesele și să vă oferim publicitate adaptată intereselor dvs. Rețineți că platformele terțe vă pot oferi opțiunea de a viziona sau nu aceste tipuri de reclame particularizate.

Nu vindem și nu împărtășim informațiile dvs. cu caracter personal către părți terțe în scopul comercializării lor directe, cu excepția cazului în care deținem consimțământul dvs.

Temeiul juridic pentru utilizarea informațiilor dvs.

În Europa, ni se cere să specificăm în ce scopuri procesăm informațiile dvs. cu caracter personal și temeiul juridic în baza căruia facem acest lucru. Lime se bazează pe un număr de temeiuri juridice pentru a colecta, utiliza, partaja și prelucra în alt mod informațiile dvs. în scopurile descrise în această Notificare privind confidențialitatea, inclusiv dacă:

Mai multe informații despre temeiul nostru juridic pentru prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal găsiți aici.

Cum transferăm informațiile dvs.

Pe măsură ce oferim Serviciile noastre în mai multe locații la nivel global, putem transfera informațiile dvs. către sau din aceste locații în scopul furnizării de Servicii.

Dacă aveți reședința obișnuită în Spațiul Economic European („ SEE"), Elveția sau Regatul Unit, vom transfera sau transmite informațiile dvs. către Statele Unite și alte țări din afara spațiului în care locuiți pentru stocare, prelucrare și pentru alte scopuri descrise în această Notificare privind confidențialitatea. Este posibil ca țările din afara SEE, a Elveției sau a Regatului Unit să nu ofere același nivel de protecție a datelor ca cel din țara în care locuiți; de exemplu, în prezent nu există o decizie referitoare la nivelul adecvat de protecție în ceea ce privește Statele Unite. Dacă Comisia Europeană a stabilit că o țară asigură un nivel adecvat de protecție a datelor, Lime se poate baza pe decizia Comisiei privitoare la nivelul adecvat de protecție, dacă este cazul, pentru a transfera date.

Lime se bazează pe Clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană pentru a transfera date din SEE, Elveția și Regatul Unit în Statele Unite și alte țări din afara țării în care locuiți. Puteți solicita o copie a Clauzelor contractuale standard contactându-ne la legal@li.me.

În anumite circumstanțe limitate, ne putem folosi de derogări, cum ar fi derogarea de la necesitatea contractuală, acolo unde este cazul, pentru a prelucra informații personale, dacă nu există alte mecanisme aplicabile de transfer de date. De exemplu, atunci când transferul de informații este necesar pentru furnizarea Serviciilor noastre așa cum este prevăzut în Acordul de utilizare.

Cât timp păstrăm informațiile

Păstrăm informațiile dvs. atât timp cât este necesar pentru a vă furniza Serviciile sau până când contul dvs. este șters, oricare dintre acestea durează mai mult, sub rezerva oricărei perioade mai lungi, după cum poate fi necesar conform legislației aplicabile sau după cum v-a fost notificat. Mai jos se regăsesc câteva exemple de perioade de păstrare a datelor.

Tipul de datePerioada de păstrare
Informații despre contPe întreaga durată a contului. Anumite informații privitoare la tranzacțiile asociate cu un cont se păstrează timp de 7 ani, în conformitate cu cerințele de contabilitate ale Lime.
Informații privitoare la permisul de conducere emis de autoritățile competente și rezultatul verificării corespondenței dintre selfie și fotografia din actul de identitate.Atunci când efectuăm verificări pentru a ne asigura că permisul este valabil, păstrăm doar informații de verificare limitate pentru a preveni fraudele și pentru ca dvs. să puteți utiliza Serviciile. Atunci când folosim tehnologii de recunoaștere facială pentru a ne asigura că permisul dvs. de conducere corespunde imaginii dvs., păstrăm doar informații despre corespondența cu imaginea. Păstrăm aceste informații pe întreaga durată a contului, cu excepția cazului în care legislația locală impune o perioadă diferită.
Solicitări asistență cliențiPe întreaga durată a contului.

Când vă ștergeți contul, ne-ar putea lua timp suplimentar pentru a șterge complet informațiile dvs. din bazele noastre de date și jurnalele de sistem. De asemenea, putem păstra informații din conturile șterse pentru a preveni frauda, colecta taxe, pentru a pune în aplicare Acordul de utilizare, pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau pentru a ne exercita drepturile legale.

În plus, dacă ești Juicer, Lime păstrează anumite informații în măsura în care este necesar, pentru respectarea obligațiilor noastre legale. De exemplu, Lime poate păstra unele dintre informațiile dvs. în vederea respectării impozitării aplicabile, a obligațiilor legale, de raportare și de audit și a altor cerințe din țările în care ne desfășurăm activitatea.

Drepturile dumneavoastră

În timp ce unele dintre aceste drepturi se aplică în general, anumite drepturi se aplică numai în cazuri limitate. Este posibil ca unele dintre aceste drepturi să nu vi se aplice dvs. dacă locuiți în afara zonelor indicate mai jos.

Drepturi SEE / Elveția / Regatul Unit

Dacă locuiți în mod obișnuit în SEE, Elveția sau Regatul Unit, beneficiați de mai multe drepturi în legătură cu informațiile dvs.

Dreptul la opoziție (marketing) – Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. în scopuri de marketing direct.

Dreptul la opoziție (interes legitim) – În cazul în care prelucrăm informațiile dvs. în baza intereselor legitime, vă puteți opune prelucrării în anumite circumstanțe. Cu excepția cazului în care avem motive legitime convingătoare sau dacă este necesar din motive legale, vom înceta prelucrarea informațiilor dvs. atunci când vă opuneți prelucrării.

Dreptul de acces – Puteți accesa multe dintre informațiile dvs. autentificându-vă în contul dvs. De asemenea, puteți solicita o copie a informațiilor pe care le deținem despre dvs. și a informațiilor care explică modul în care sunt utilizate aceste informații.

Dreptul la rectificare – Aveți dreptul de a solicita corectarea informațiilor incorecte despre dvs.

Dreptul de ștergere – Aveți dreptul, în anumite cazuri, de a solicita ștergerea informațiilor dvs., cu condiția să existe motive întemeiate în acest sens și sub rezerva legislației aplicabile.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul, în anumite cazuri, de a restricționa temporar prelucrarea informațiilor dvs. de către noi, cu condiția să existe un motiv valabil pentru acest lucru.

Dreptul la portabilitatea datelor – Puteți avea dreptul de a primi anumite informații într-un formă structurată, utilizată în mod obișnuit și care poate fi citită automat și de a transmite aceste informații unui alt operator.

Dreptul de retragere a consimțământului – În cazul în care v-ați dat consimțământul anterior, cum ar fi pentru marketing direct, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Cu toate acestea, acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării bazată pe consimțământul dat înainte de retragerea acestuia. Mai mult, chiar și în cazul retragerii, putem continua să utilizăm informațiile dvs. în măsura permisă sau impusă de lege.

Dreptul de a furniza indicații referitoare la gestionarea datelor după decesul dvs. – Aveți dreptul de a ne furniza indicații specifice referitoare la stocarea, ștergerea sau comunicarea datelor dvs. personale după decesul dvs.

Vă rugăm să ne contactați conform instrucțiunilor din secțiunea „Cine este responsabil pentru informațiile mele?" de mai jos dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi sau în cazul în care aveți vreo problemă legată de modul în care vă prelucrăm informațiile. Pentru siguranță, vă putem cere să urmați anumiți pași pentru a verifica faptul că sunteți titularul unui cont Lime. De exemplu, vă putem cere să aveți o adresă verificată de e-mail asociată cu contul dvs. Lime și să ne contactați prin intermediul adresei verificate de e-mail asociată cu contul dvs. Lime. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea locală de supraveghere pentru protecția datelor. Puteți accesa o listă a autorităților de supraveghere UE aici. De asemenea, puteți contacta responsabilul pentru protecția datelor al Lime la dpo@li.me.

Drepturile dvs. privind confidențialitatea în California : Dacă sunteți rezident al statului California, beneficiați de anumite drepturi asupra informațiilor dvs. cu caracter personal. Pentru mai multe informații despre aceste drepturi și despre modul în care le puteți exercita, vă rugăm să consultați Notificarea noastră privind confidențialitatea pentru statul California, inclusă prin trimitere în această politică.

Opțiunile dvs. și cum puteți gestiona informațiile dvs. : Credem că ar trebui să aveți opțiuni cu privire la preluarea, utilizarea și partajarea informațiilor dvs. Dacă nu doriți ca Lime să colecteze informațiile dvs., vă rugăm să nu utilizați Serviciile.

E-mailuri și alte comunicări : Dacă doriți să modificați tipurile de comunicări primite de la noi, inclusiv renunțarea la comunicările promoționale de la noi, puteți face acest lucru în orice moment, actualizând preferințele de comunicare specificate în contul dvs. de profil. Putem continua să trimitem comunicări fără caracter promoțional și alte informații despre utilizarea de către dvs. a Serviciului.

Accesarea și gestionarea informațiilor dvs. : Dacă aveți un cont cu Lime, puteți revizui, modifica sau șterge informațiile prin conectarea la contul dvs. și editarea profilului. Puteți schimba numărul de telefon mobil sau adresa de e-mail utilizând funcția noastră de modificare din aplicație. Vă puteți șterge contul Lime în orice moment, trimițându-ne o solicitare la support@li.me sau utilizând funcția „Trimite o solicitare" din aplicație. Dacă sunteți Juicer și doriți să vă ștergeți contul, vă rugăm să trimiteți un e-mail la juicer@li.me.

Cine este responsabil pentru informațiile mele?

Pentru a vedea care sunt persoanele responsabile pentru informațiile dvs. cu caracter personal și cum le puteți contacta, vă rugăm să faceți clic aici.