Informacja o ochronie prywatności

Informacja o ochronie prywatności

Data wejścia w życie: 1 marca 2021 r.

Zarówno w Lime, jak i w spółkach z naszej rodziny (łącznie „ Lime", „ my", „ nas" albo „ nasz" itd.) jesteśmy silnie przywiązani do transparentności i zależy nam, aby odbiorcy naszych usług („ użytkownicy" albo „ użytkownik") rozumieli sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy ich dane. Niniejsza informacja o ochronie prywatności („ Informacja o ochronie prywatności") opisuje sposób, w jaki Lime postępuje z danymi w odniesieniu do stron internetowych Lime (w tym sklepu internetowego), oznakowanych marką Lime pojazdów będących własnością użytkowników, pojazdów będących własnością Lime oraz powiązanych mobilnych aplikacji i usług (łącznie „ Usługi") oraz wszelkich innych interakcji użytkowników z nami. W razie potrzeby niniejsza polityka opisuje również nasze praktyki w zakresie danych dotyczących Juicerów. Należy również zapoznać się z naszą Umową z użytkownikiem, która określa warunki regulujące te Usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego zmieniania niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Jeśli Lime wprowadzi zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, zaktualizowana Informacja o ochronie prywatności zostanie udostępniona za pośrednictwem naszych Usług, a jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, powiadomimy o tym w sposób wyraźny i możemy również skontaktować się z użytkownikiem bezpośrednio pocztą elektroniczną albo inną metodą.

Rodzaje gromadzonych informacji

Gromadzimy albo otrzymujemy informacje na różne sposoby. Rodzaje informacji, które gromadzimy albo otrzymujemy, zależą od sposobu korzystania z naszych Usług i interakcji z nimi. W wielu przypadkach użytkownik może dokonać wyboru przekazywanych nam informacji, jednak niektóre informacje (na przykład dane konta) są nam niezbędne do świadczenia Usług, a jeśli informacje te nie zostaną przekazane, świadczenie Usług nie będzie możliwe. Wykorzystujemy i ujawniamy te informacje do celów opisanych poniżej. Rodzaje gromadzonych informacji obejmują:

 • dane konta takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, płeć, dane adresowe użytkownika oraz informacje dotyczące płatności, na przykład dane karty kredytowej użytkownika. W celu korzystania z określonych produktów możemy również wymagać od użytkownika dostarczenia zdjęć prawa jazdy (awersu i rewersu) wydanego przez organ administracji publicznej. W przypadku użytkowników dokonujących zakupu pojazdów oznakowanych marką Lime na stronie naszego sklepu internetowego będziemy gromadzić ich dane wysyłkowe. Na potrzeby świadczenia usługi Lime Access gromadzimy również dane z dokumentu tożsamości wydanego przez organ administracji publicznej oraz dokumenty poświadczające niskie dochody do celów weryfikacyjnych;
 • gromadzimy i przetwarzamy dane dotyczące lokalizacji zarejestrowanych użytkowników korzystających z Usług. Przykładowo, aby dokładnie wskazać pojazdy Lime znajdujące się w pobliżu lokalizacji użytkownika, konieczne jest gromadzenie i rejestrowanie informacji o fizycznej lokalizacji urządzenia użytkownika. Do świadczenia Usług niezbędne są również dane takie jak lokalizacja pojazdu, trasa pokonana przez skuter, rower, hulajnogę albo inny pojazd, a także status jego wynajmu. W przypadku gdy użytkownik zarejestruje własny pojazd w naszej Usłudze, gromadzimy dane dotyczące lokalizacji, aby móc wskazać użytkownikowi lokalizację jego pojazdu oraz umożliwić jego zablokowanie i odblokowanie. Lime gromadzi dane dotyczące lokalizacji także bezpośrednio z pojazdów Lime, również w trakcie przejazdu użytkownika Lime, a dane te obejmują m.in informacje o podróży;
 • w sytuacjach, gdy użytkownik korzysta z określonych produktów (np. skuterów), w przypadku których wymagane jest prawo jazdy wydane przez organ administracji publicznej oraz korzystanie z kasku albo innego wyposażenia ochronnego zgodnie z przepisami prawa, poprosimy użytkownika (oraz, w stosownych przypadkach, jego pasażerów) o zrobienie sobie selfie, które zgromadzimy. Możemy również gromadzić zdjęcia lub nagrania wideo z przejazdu użytkownika. Przekazując nam zdjęcia swojego pasażera, użytkownik potwierdza, że uzyskał od swojego pasażera zgodę na udostępnienie nam takich informacji;
 • jeśli użytkownik powiązuje swoje konto Lime z usługą podmiotu zewnętrznego (np. Facebookiem), bądź za jej pośrednictwem łączy się z kontem Lime albo loguje do niego, wówczas usługa podmiotu zewnętrznego może przesłać nam informacje takie jak dane profilu w tej usłudze;
 • kierując zapytanie do działu obsługi klienta, działu wsparcia albo dotyczące innej pomocy, użytkownik może zdecydować o przekazaniu nam swoich danych kontaktowych , tak abyśmy mogli skuteczniej zareagować na zgłoszenia użytkownika. Możemy zachować informacje dotyczące nawiązania z nami kontaktu przez użytkownika w ramach usług wsparcia;
 • Lime i podmioty zewnętrzne (takie jak Facebook) gromadzą informacje pochodzące z przeglądarki , komputera albo urządzenia mobilnego użytkownika, które obejmują informacje techniczne, takie jak źródłowy adres IP urządzenia użytkownika, z którego uzyskuje dostęp do Usług albo z nich korzysta. Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie śledzenia (np. piksele i tagi) do świadczenia naszych Usług, w tym ochrony bezpieczeństwa Usługi, zapamiętywania ustawień użytkownika oraz gromadzenia danych analitycznych na temat użytkownika. Podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać informacje techniczne do świadczenia usług pomiaru i spersonalizowanych reklam. Więcej informacji o tym, w jaki sposób my (i podmioty zewnętrzne) wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie oraz w jaki sposób można wycofać zgodę na wykorzystywanie informacji do celów reklamowych, znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie;
 • gromadzimy dane udostępniane przez użytkownika w Usłudze, na przykład gdy użytkownik udziela się w społecznościach bądź na innych forach albo gdy pozostawia komentarze na naszych profilach w mediach społecznościowych czy pod artykułami na blogu. W zależności od ustawień kamery albo aparatu użytkownika Lime będzie otrzymywać informacje wysłane przez użytkownika, na przykład zdjęcia zaparkowanych pojazdów Lime;
 • trzymujemy informacje na temat użytkownika w ramach współpracy z partnerami zewnętrznymi, takimi jak partnerzy marketingowi i reklamowi, w tym media społecznościowe.

Ponadto w przypadku użytkowników będących Juicerami, którzy pomagają Lime zbierać i ładować pojazdy, gromadzimy dodatkowe informacje:

 • złożone jako część aplikacji do pracy jako Juicer, takie jak wydany przez organ administracji publicznej dokument identyfikacyjny;
 • szczegółowe informacje dotyczące pracy wykonywanej przez użytkownika na rzecz Lime, na przykład informacje o ładowanych przez użytkownika pojazdach Lime;
 • dane konta bankowego użytkownika, w celu dokonania płatności; oraz
 • dane wymagane przez przepisy prawne, takie jak numer ubezpieczenia społecznego, numer podatkowy albo wiza umożliwiająca zatrudnienie.

Jak wykorzystujemy informacje

Wykorzystujemy informacje użytkownika, w tym informacje o jego lokalizacji, do:

 • świadczenia użytkownikowi Usługi na żądanie, w tym w zakresie zarządzania kontem i historii przejazdów. Obejmuje to sytuacje, w których użytkownik uzyskuje dostęp do Usług za pośrednictwem usług w ramach Partnerstwa zintegrowanego, na przykład za pośrednictwem Uber. Uber i Lime są współadministratorami tego przetwarzania. Aby uzyskać więcej informacji na temat podziału odpowiedzialności pomiędzy Lime i Uber, można skontaktować się z Lime tutaj;
 • sprawdzania, czy wydane przez urząd administracji publicznej prawo jazdy użytkownika (jeśli dostarczone) jest ważne, nie jest obecnie powiązane z żadnym innym kontem Lime i nie wygasło;
 • weryfikowania, czy selfie użytkownika jest zgodne z jego prawem jazdy wydanym przez urząd administracji publicznej, na przykład za pomocą technologii rozpoznawania twarzy. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy technologię rozpoznawania twarzy, można znaleźć tutaj;
 • monitorowania, śledzenia i serwisowania pojazdów Lime, w tym podczas korzystania z nich przez użytkownika. W stosownych przypadkach obejmuje to gromadzenie zdjęć lub nagrań wideo z przejazdu użytkownika;
 • potwierdzania, że zarówno użytkownicy, jak i ich pasażerowie mają na sobie kaski oraz inne wyposażenie ochronne wymagane przepisami prawa, w stosownych przypadkach;
 • wysyłki albo dostawy produktów zakupionych przez użytkownika za pośrednictwem naszego sklepu internetowego albo w inny sposób, w tym poprzez przypisanie unikalnego kodu identyfikacyjnego dowolnego pojazdu zakupionego za pośrednictwem naszego sklepu internetowego do konta użytkownika;
 • przetwarzania płatności, subskrypcji albo darowizn oraz ewentualnych zniżek bądź ofert specjalnych takich jak darmowe odblokowania;
 • komunikacji z użytkownikiem na temat konta, interakcji albo transakcji, w tym ogłoszeń związanych z usługami, takich jak zmiany naszych zasad. Jeżeli jest to dozwolone na mocy przepisów prawa miejscowego, możemy również wysyłać do użytkownika ankiety albo wiadomości o treściach marketingowych w imieniu Lime lub podmiotów zewnętrznych, w tym informacje dotyczące funkcji i ulepszeń naszych Usług;
 • personalizowania reklam skierowanych do użytkownika (więcej informacji znajduje się w części „Reklamy i analizy" poniżej);
 • ptymalizowania, rozwijania i udoskonalania naszych Usług, w tym na potrzeby tworzenia i szkolenia modeli uczenia maszynowego do celów optymalizowania, rozwijania i udoskonalania naszych Usług (np. do zwiększenia dokładności naszego oprogramowania do wykrywania kasku). W tym celu możemy użyć skorzystać z zewnętrznych dostawców usług analitycznych, aby zrozumieć, w jaki sposób usługa jest używana i aby pomóc nam ulepszyć Usługi;
 • w razie potrzeby, aby spełnić nasze zobowiązania prawne, w tym w celu spełnienia wymogów regulacyjnych albo przepisów prawa miejscowego;
 • wykrywania, badania i uniemożliwiania działań, które mogą naruszać polityki Lime bądź Umowę z użytkownikiem albo mogą być niezgodne z prawem, co może obejmować udostępnianie danych organom administracji publicznej poza krajem pochodzenia użytkownika, takim jak organy porządkowe; oraz
 • udostępniania i współpracy z podmiotami zewnętrznymi takimi jak uniwersytety, organy administracji publicznej i inne podmioty zewnętrzne w celu budowania albo udoskonalania infrastruktury transportowej w sposób opisany w części „Komu udostępniamy informacje na temat użytkownika?" poniżej; oraz

Ponadto w przypadku użytkowników będących Juicerami wykorzystujemy dane użytkownika w celu: obliczania i wypłaty wynagrodzenia dla użytkownika; oraz monitorowania pracy wykonywanej przez użytkownika na rzecz Lime i do śledzenia pojazdów Lime.

Komu udostępniamy informacje na temat użytkownika?

Udostępniamy dane użytkowników jednostkom stowarzyszonym Lime, naszym usługodawcom, innym podmiotom zewnętrznym w sytuacjach, gdy jest to konieczne do wywiązania się z Umowy z użytkownikiem i w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. W szczególności udostępniamy dane użytkownika następującym podmiotom:

 • Naszym usługodawcom i partnerom : Udostępniamy dane użytkowników naszym zaufanym usługodawcom, partnerom oraz ich pracownikom, którzy świadczą dla Lime usługi takie jak hosting danych i naszej infrastruktury, usługi weryfikacji numerów identyfikacyjnych, przetwarzanie płatności i darowizn, wsparcie i udoskonalanie Usług, obsługa klienta albo usługi marketingowe i reklamowe. Na przykład udostępniamy informacje emitentom kart kredytowych w celu przetworzenia płatności i zwrotów.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi : Po usunięciu określonych danych identyfikujących, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail użytkownika (o ile podano), i połączeniu uzyskanych danych z podobnymi danymi innych użytkowników Lime może wykorzystywać, licencjonować i udostępniać dane użytkowników, w tym poszczególne zapisy podróży i historię lokalizacji na trasie podróży, podmiotom zewnętrznym do celów badawczych, biznesowych albo innych. Przykładowo, Lime współpracuje z uniwersytetami w zakresie projektów badawczych dotyczących na przykład zrozumienia wzorców ruchu ulicznego i podróży w mieście. Więcej informacji o tej współpracy można znaleźć tutaj.
 • Organy administracji publicznej, regulacyjne i porządkowe : Możemy udostępniać dane użytkowników w przypadkach, gdy w dobrej wierze uznamy, że jest to w uzasadniony sposób niezbędne z przyczyn prawnych, w tym w celu spełnienia wymogów prawa federalnego, stanowego, przepisów regulacyjnych albo prawa miejscowego w ramach postępowania sądowego albo w celu wykrycia, zbadania, uniemożliwienia i odniesienia się do oszustwa i innych nielegalnych działań, problemów związanych z bezpieczeństwem bądź natury technicznej, albo w celu zapobiegania wyrządzeniu fizycznej szkody bądź powstaniu uszczerbku na zdrowiu użytkownika, osoby postronnej, naszych pracowników, innych podmiotów zewnętrznych albo nas samych, bądź też w sytuacji, gdy będzie to konieczne do obrony naszych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa albo własności, podjęcia działań w odniesieniu do działań niezgodnych z prawem bądź wykroczeń drogowych albo do egzekwowania naszych umów, takich jak nasza Umowa z użytkownikiem.
 • Partnerstwo zintegrowane : Udostępniamy dane użytkowników usługom podmiotów zewnętrznych, które integrują albo zapewniają dostęp do pojazdów lub Usług Lime, lub zapewniają dostęp do pojazdów podmiotów zewnętrznych w ramach Usług. Przykładowo, spółka Lime podjęła współpracę ze spółką Uber, tak aby użytkownicy mogli wynająć hulajnogę Lime za pośrednictwem aplikacji Uber.
 • Miasta, władze lokalne i operatorzy transportu publicznego : Udostępniamy dane użytkowników tym odbiorcom w sytuacjach, gdy jest to konieczne do spełnienia warunków udzielonych nam licencji albo gdy jest to konieczne do prowadzenia działalności w danym mieście bądź lokalizacji albo do uzyskiwania informacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego i mobilności. Może to obejmować odbiorców kontaktujących się z użytkownikami w celu zaproponowania im udziału w ankietach oraz integracji z aplikacjami operatorów transportu publicznego i aplikacjami do planowania podróży. Na przykład w Wielkiej Brytanii Lime współpracuje z Departamentem Transportu (Department for Transport, „ DfT"), aby pomóc DfT w zrozumieniu i zobrazowaniu zapotrzebowania na pojazdy oraz w ocenie bezpieczeństwa pojazdów w Wielkiej Brytanii. Dane udostępniane do tych celów obejmują:
  • dane konta takie jak identyfikator, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, płeć oraz informacje o posiadaniu przez użytkownika Lime wydanego przez organ administracji publicznej prawa jazdy;
  • dane dotyczące przejazdu, takie jak numer identyfikacyjny przejazdu, data i godzina odbycia przejazdu, dystans przebyty podczas przejazdu i czas trwania przejazdu;
  • dane dotyczące lokalizacji, takie jak lokalizacja hulajnogi i pokonywane przez nią trasy;
  • dane pochodzące z ankiet, takie jak identyfikator użytkownika Lime, data przeprowadzenia ankiety, rodzaj ankiety, a także pytanie i odpowiedź (wyłącznie w przypadku ankiet dotyczących wrażeń użytkownika związanych z Usługą). Takie dane pochodzące z ankiet mogą być dalej udostępniane przez DfT zewnętrznym wykonawcom badań naukowych do celów badań dotyczących hulajnóg elektrycznych;
  • spseudonimizowane dane takie jak numer identyfikacyjny pojazdu, status pojazdu, numer identyfikacyjny przejazdu i punkt orientacyjny.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki udostępnianie danych dotyczących liczby pasażerów pomaga społecznościom, znajduje się tutaj.

 • Jednostki stowarzyszone Lime : Możemy udostępniać dane użytkownika jednostkom stowarzyszonym Lime, aby pomóc w świadczeniu, utrzymaniu i ulepszaniu Usług. W miarę rozwoju możemy poszerzać naszą rodzinę korporacyjną poprzez tworzenie lokalnych podmiotów zależnych albo innych jednostek stowarzyszonych w zależności od potrzeb, aby pomóc nam w świadczeniu albo sprzedaży Usług.

 • Reorganizacja działalności biznesowej : Możemy również udostępniać dane użytkownika w ramach sprzedaży, fuzji, zmiany kontroli albo w ramach przygotowań do każdego z tych wydarzeń.

Możemy również udostępniać zagregowane, zdepersonalizowane albo pozbawione elementów identyfikacyjnych dane, których nie można w rozsądnym zakresie wykorzystać do ustalenia tożsamości użytkownika, podmiotom zewnętrznym, w tym rodzajom podmiotów zewnętrznych wymienionym powyżej.

Reklamy i analizy

Pozwalamy innym podmiotom świadczyć usługi analityczne i wyświetlać reklamy w naszym imieniu w ramach naszych Usług w Internecie i aplikacjach mobilnych. Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne, identyfikatory urządzenia oraz inne technologie do gromadzenia informacji o korzystaniu przez użytkownika z naszych Usług oraz innych stron internetowych i aplikacji, w tym adresu IP użytkownika, informacji o przeglądarce internetowej, sieci komórkowej, odwiedzanych stronach, czasie spędzonym na stronach albo w aplikacji mobilnej, klikniętych łączach oraz informacji o konwersji. Informacje te mogą zostać wykorzystane przez Lime i inne podmioty w szczególności do analizowania i śledzenia danych, określania popularności danych treści, dostarczania w ramach naszych Usług i na innych stronach reklam i treści dopasowanych do zainteresowań użytkownika, pomiarów skuteczności naszych reklam i lepszego zrozumienia aktywności internetowej użytkownika. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami, znaleźć więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach albo wycofać zgodę na wykorzystywanie informacji dotyczących aktywności w sieci do celów reklamy behawioralnej poprzez naszą Politykę dotyczącą plików cookie albo odwiedzając stronę https://www.aboutads.info/choices. W przypadku użytkowników w UE należy wejść na stronę https://www.youronlinechoices.eu/.

W sytuacjach gdy Lime korzysta z Facebook Pixel (rodzaj plików cookie) w celu dostarczania użytkownikowi reklam, Lime i Facebook Ireland są współadministratorami w ramach tego przetwarzania. Na mocy postanowień RODO spółki Lime i Facebook Ireland podzieliły między siebie odpowiedzialność w zakresie tego przetwarzania. Przykładowo, Lime odpowiada za przekazanie tej informacji użytkownikom, a Facebook Ireland odpowiada za zarządzanie prawami przysługującymi użytkownikom w zakresie wspólnego przetwarzania. Informacje dotyczące sposobu egzekwowania swoich praw ze strony Facebook Ireland w odniesieniu do wspólnego przetwarzania oraz informacje dotyczące sposobu, w jaki spółka Facebook Ireland będzie później przetwarzać dane osobowe użytkownika jako niezależny administratorze danych, znajdują się w Zasadach dotyczących danych Facebook.

Współpracujemy również z podmiotami zewnętrznymi, aby dostarczać użytkownikowi reklamy w ramach spersonalizowanych kampanii na platformach podmiotów zewnętrznych (takich jak Facebook i Instagram). W ramach tych kampanii reklamowych dane dotyczące użytkowników, takie jak adres e-mail i numer telefonu, mogą być konwertowane przez nas albo platformy podmiotów zewnętrznych do unikalnych wartości, które można przyporządkować do kont użytkowników na tych platformach, aby umożliwić nam uzyskanie większej ilości informacji o zainteresowaniach użytkowników i dostarczanie reklam dopasowanych do tych zainteresowań. Należy mieć na uwadze, że platformy podmiotów zewnętrznych mogą umożliwić użytkownikowi wybór dotyczący wyświetlania tego rodzaju spersonalizowanych reklam.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych podmiotom zewnętrznym do celów realizowanych przez nie działań w zakresie marketingu bezpośredniego, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę.

Nasza podstawa prawna do korzystania z informacji użytkownika

W Europie jesteśmy zobowiązani do określenia celów, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkowników oraz podstaw prawnych, na których się opieramy w celu tego przetwarzania. Lime opiera się na szeregu podstaw prawnych, aby móc gromadzić, wykorzystywać, udostępniać i w inny sposób przetwarzać dane użytkowników do celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, co w szczególności obejmuje sytuacje, w których:

 • jest to konieczne do świadczenia Usług i realizacji naszych zobowiązań zgodnie z Umową z użytkownikiem. Na przykład nie możemy świadczyć Usługi, jeżeli nie gromadzimy i nie przetwarzamy podstawowych informacji o użytkowniku i jego lokalizacji;
 • użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych (w takim przypadku może w każdej chwili odwołać swoją zgodę);
 • działania te są konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, w tym na przykład do odpowiedzi na prośby podmiotu administracji publicznej albo organów porządkowych albo do ustanowienia, wykonania albo obrony roszczeń prawnych;
 • w celu ochrony żywotnych interesów naszych użytkowników, Juicerów, pracowników i członków społeczeństwa zarówno w ramach Usług, jak i poza nimi;
 • jest to zgodne z prawem, a my możemy przetwarzać dane w interesie publicznym; lub
 • przetwarzanie jest konieczne do celów prawnie uzasadnionego interesu Lime albo podmiotu zewnętrznego, o ile odbywa się ono w sposób wyważony względem podstawowych praw i interesów użytkowników.

Więcej informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników można znaleźć tutaj.

Sposób przekazywania danych użytkowników

Ponieważ oferujemy nasze usługi w wielu miejscach na całym świecie, możemy przekazywać dane użytkownika do albo z tych lokalizacji w celu świadczenia Usług.

W przypadku użytkowników na stałe przebywających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („ EOG"), Szwajcarii albo Wielkiej Brytanii możemy przekazywać albo przenosić dane użytkowników do Stanów Zjednoczonych i innych krajów poza miejscem zamieszkania użytkownika w celu ich przechowywania, przetwarzania, a także w innych celach opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. W krajach spoza EOG, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii zachowanie takiego samego poziomu ochrony danych jak w kraju zamieszkania użytkownika może nie być możliwe. Przykładowo, nie zapadła jeszcze decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W przypadku krajów, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, Lime może opierać się na decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, aby w stosownych przypadkach przekazywać do nich dane.

Lime opiera się również na standardowych klauzulach umownych, które Komisja Europejska zatwierdziła w celu umożliwienia przekazywania danych z EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych i innych krajów poza krajem zamieszkania użytkownika. Użytkownik może zażądać uzyskania kopii standardowych klauzul umownych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail [email protected].

W określonych ograniczonych okolicznościach możemy stosować odstępstwa, takie jak odstępstwo z powodu konieczności wynikającej z umowy, aby w stosownych przypadkach przetwarzać dane osobowe, o ile nie obowiązują żadne inne mechanizmy przekazywania danych. Na przykład w sytuacji, gdy przekazanie danych jest konieczne do świadczenia przez nas Usług w sposób określony w Umowie z użytkownikiem.

Jak długo przechowujemy informacje

Przechowujemy dane użytkownika tak długo, jak jest to w uzasadniony sposób niezbędne do świadczenia użytkownikowi Usług, albo do momentu usunięcia konta użytkownika, w zależności od tego, co nastąpi później, chyba że dłuższy okres przechowywania będzie wymagany na mocy przepisów prawa albo użytkownik zostanie poinformowany o wydłużeniu tego okresu. Przykłady niektórych obowiązujących nas okresów przechowywania przedstawiono poniżej.

Rodzaj danychOkres przechowywania
Dane kontaCały okres istnienia konta. Określone informacje związane z transakcjami powiązanymi z kontem są przechowywane przez siedem lat zgodnie z obowiązkami księgowymi Lime.
Informacja o posiadaniu wydanego przez organ administracji publicznej prawa jazdy oraz wynik weryfikacji selfie względem dowodu tożsamościPo przeprowadzeniu weryfikacji mającej na celu sprawdzenie, czy prawo jazdy jest ważne, przechowujemy wyłącznie ograniczone informacje dotyczące weryfikacji w celu zapobiegania oszustwom oraz umożliwienia użytkownikowi korzystanie z Usług. W przypadku korzystania z technologii rozpoznawania twarzy do celów weryfikacji prawa jazdy względem zdjęcia przechowujemy wyłącznie informacje dotyczące tego, czy zdjęcia były zgodne. Przechowujemy te informacje przez cały okres istnienia konta, chyba że inny okres przechowywania jest wymagany przepisami prawa obowiązującymi w systemie prawnym użytkownika.
Zapytania do działu obsługi klientaCały okres istnienia konta.

Po usunięciu konta użytkownika możemy potrzebować nieco więcej czasu, aby całkowicie usunąć dane użytkownika z naszej bazy danych i dzienników systemu. Możemy również przechowywać informacje z usuniętych kont w celu zapobiegania oszustwom, pobierania opłat, egzekwowania Umowy z użytkownikiem, wypełniania naszych obowiązków prawnych albo egzekwowania naszych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto, jeśli użytkownik jest Juicerem, Lime zachowuje pewne informacje w zakresie niezbędnym do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych. Na przykład Lime może przechowywać niektóre z informacji użytkownika w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych, prawnych, sprawozdawczych i audytowych oraz innych wymogów w krajach, w których prowadzimy działalność.

Prawa przysługujące użytkownikom

Chociaż niektóre z tych praw mają ogólne zastosowanie, niektóre prawa mają zastosowanie tylko w ograniczonych przypadkach. Niektóre z tych praw mogą nie mieć zastosowania w przypadku użytkowników spoza regionów wskazanych poniżej.

Prawa przysługujące w EOG / Szwajcarii / Wielkiej Brytanii

Jeśli użytkownik zwykle przebywa w EOG, Szwajcarii albo Wielkiej Brytanii, posiada szereg praw związanych ze swoimi danymi.

Prawo do sprzeciwu (marketing) – Użytkownik ma prawo w dowolnym wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawo do sprzeciwu (prawnie uzasadniony interes) – Jeżeli przetwarzanie danych użytkownika odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes, użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania w określonych okolicznościach. Jeśli nie będziemy mieć uzasadnionych powodów albo gdy będzie to konieczne ze względów prawnych, przestaniemy przetwarzać dane użytkownika po otrzymaniu takiego sprzeciwu.

Prawo do uzyskania dostępu – Użytkownik może uzyskać dostęp do znacznej części swoich danych, logując się do swojego konta. Użytkownik może również poprosić o kopię swoich danych i informacji wyjaśniających sposób wykorzystania danych.

Prawo do sprostowania danych – Użytkownik ma prawo zażądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych użytkownika.

Prawo do usunięcia danych – W określonych przypadkach użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych, o ile istnieją ku temu ważne przyczyny oraz jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – W określonych przypadkach użytkownik ma prawo czasowo ograniczyć przetwarzanie przez nas swoich danych, o ile istnieją ku temu ważne przyczyny.

Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik może mieć prawo do otrzymania swoich określonych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i do przekazania tych informacji innemu administratorowi danych.

Prawo do wycofania zgody – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną wcześniej zgodę, na przykład na wysyłanie treści w ramach marketingu bezpośredniego. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Co więcej, nawet w przypadku wycofania zgody możemy nadal wykorzystywać dane użytkownika w zakresie dozwolonym albo wymaganym na mocy przepisów prawa.

Prawo do przekazania wytycznych dotyczących zarządzania danymi użytkownika po jego śmierci – Użytkownik ma prawo przekazać nam określone wytyczne dotyczące przechowywania, usuwania albo przekazywania jego danych osobowych po jego śmierci.

W celu skorzystania z któregokolwiek z tych praw albo w przypadku, gdy użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane, należy skontaktować się z nami w sposób określony w części „Kto ponosi odpowiedzialność za moje dane?" poniżej. Ze względów bezpieczeństwa możemy wymagać od użytkownika wykonania określonych czynności w celu zweryfikowania, czy jest on właścicielem konta Lime. Przykładowo, możemy wymagać od użytkownika posiadania zweryfikowanego adresu e-mail powiązanego z kontem Lime i skontaktowania się z nami za pośrednictwem tego zweryfikowanego adresu e-mail powiązanego z kontem Lime użytkownika. Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do miejscowego organu nadzoru ochrony danych. Dostęp do listy organów nadzorczych UE można uzyskać tutaj. Można również skontaktować się z inspektorem ochrony danych Lime pod adresem [email protected].

Kalifornijskie przepisy dotyczące prywatności Użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii przysługują określone prawa w odniesieniu do danych osobowych. Więcej informacji o tych prawach oraz sposobach ich egzekwowania znajduje się w naszej Informacji o ochronie prywatności w stanie Kalifornia, która została włączona do niniejszej polityki przez odniesienie.

Dostępne opcje i sposób, w jaki użytkownicy mogą zarządzać swoimi danymi : Uważamy, że użytkownik powinien mieć możliwość wyboru sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik nie chce, aby spółka Lime gromadziła jego dane, nie powinien korzystać z Usług.

Wiadomości e-mail i inne powiadomienia : Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić rodzaj otrzymywanych od nas powiadomień, w tym wycofać zgodę na otrzymywanie od nas komunikacji marketingowej, aktualizując preferencje w zakresie komunikacji określone w profilu konta użytkownika. Możemy nadal wysyłać użytkownikowi wiadomości o charakterze innym niż marketingowy oraz inne informacje dotyczące korzystania z Usług przez użytkownika.

Uzyskiwanie dostępu do informacji i zarządzanie nimi : Jeśli użytkownik posiada konto w Lime, może przejrzeć, zmienić albo usunąć swoje dane, logując się na swoje konto i edytując swój profil. Użytkownik może zmienić swój numer telefonu komórkowego albo adres e-mail za pomocą naszej funkcji zmiany w aplikacji. Użytkownik może usunąć swoje konto Lime w dowolnym momencie, zgłaszając żądanie na adres e-mail [email protected] albo korzystając z funkcji „Zgłoś żądanie" w aplikacji. W przypadku użytkowników będących Juicerami, którzy chcą usunąć swoje konto, należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail [email protected].

Kto ponosi odpowiedzialność za moje dane?

Aby uzyskać informacje o tym, kto jest odpowiedzialny za dane osobowe użytkownika oraz w jaki sposób można skontaktować się z tym podmiotem, należy kliknąć tutaj.