Get Help
Download App
Select Language

Personvernerklæring

Gjeldende fra: 1. mars 2021

Hos Lime og vår selskapsfamilie (samlet « Lime », « vi », « oss » eller « vår/vårt/våre ») er vi sterkt forpliktet til å være transparente, og vi vil at du (« du/deg » eller « din/ditt/dine ») skal forstå hvordan vi innhenter, bruker, deler og beskytter opplysningene dine. Denne personvernerklæringen (« personvernerklæring ») beskriver hvordan Lime behandler opplysninger forbundet med Limes nettsteder (inkludert virksomhetens e-handelbutikk), brukereide kjøretøy med Lime-merke, og relaterte mobilapplikasjoner og tjenester (samlet kalt « tjenestene »), og når du ellers samhandler med oss. Når de er spesifisert, beskriver disse retningslinjene også vår datapraksis knyttet til Juicers. Les også vår Brukeravtale som angir vilkårene som styrer tjenestene.

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Hvis Lime gjør endringer i denne personvernerklæringen, vil den oppdaterte personvernerklæringen gjøres tilgjengelig gjennom tjenestene våre, og hvis vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi gi et fremtredende varsel og kan også kontakte deg direkte via e-post eller en annen metode.

Typen opplysninger vi innhenter

Vi innhenter eller mottar opplysninger på forskjellige måter. Hvilke typer opplysninger vi innhenter eller mottar avhenger av hvordan du bruker og samhandler med våre tjenester. I mange tilfeller kan du velge hvilken informasjon du gir til oss, selv om visse opplysninger (som for eksempel kontoopplysninger) kreves av oss for å levere deg tjenestene. Hvis de ikke oppgis, vil vi ikke være i stand til å levere tjenestene. Vi bruker og offentliggjør disse opplysningene for formålene ytterligere beskrevet nedenfor. Typen opplysninger vi innhenter inkluderer:

Hvis du i tillegg er en Juicer som hjelper Lime å hente og lade opp kjøretøy, innhenter vi ytterligere opplysninger:

Hvordan vi bruker opplysninger

Vi bruker dine opplysninger, inkludert opplysninger om lokasjonen din, til å:

Hvis du i tillegg er en Juicer, bruker vi dine opplysninger til å beregne din betaling og til å betale deg, og til å overvåke det arbeidet du utfører for Lime og for å spore Lime-kjøretøy.

Hvem deler vi opplysningene dine med?

Vi deler opplysningene dine med Limes tilknyttede selskaper, våre tjenesteleverandører, andre tredjeparter der det er nødvendig for å utføre Brukeravtalen, og som beskrevet i denne personvernerklæringen. Nærmere bestemt deler vi opplysningene dine med:

Lær mer om hvordan det å dele sjåførdata hjelper lokalsamfunn her.

Vi kan også dele aggregerte, personaliserte eller avidentifiserte opplysninger som ikke med rimelighet kan brukes til å identifisere deg med tredjeparter, inkludert de typer tredjeparter som er oppført ovenfor.

Annonsering og analyse

Vi lar andre levere analysetjenester og servere annonser på våre tjenester og på våre vegne på nettet og i mobil-apper. Disse enhetene vil kunne bruke informasjonskapsler, skjulte sporingsbilder, enhetsidentifikatorer, og andre teknologier for å innhente informasjon om din bruk av våre tjenester og andre nettsteder og applikasjoner, inkludert din IP-adresse, nettleser, mobilnettverksinformasjon, viste sider, tid tilbrakt på sidene eller i mobil-apper, koblinger som klikkes på samt konverteringsinformasjon. Denne informasjonen kan brukes av Lime og andre for blant annet å analysere og spore data, fastslå populariteten til bestemt innhold, levere annonser og innhold målrettet mot dine interesser på våre tjenester og andre nettsteder, måle effektiviteten av dine annonser samt bedre forstå din nettaktivitet. Du kan administrere dine preferanser, finne mer informasjon om interessebaserte annonser eller velge bort å få dine nettlesingsopplysninger brukt for atferdsannonseringsformål gjennom våre Retningslinjer for informasjonskapsler eller ved å gå til https://www.aboutads.info/choices. Hvis du er i EU, går du til https://www.youronlinechoices.eu/.

Når Lime bruker Facebook-piksler (en type informasjonskapsler), for å levere annonser til deg, er Lime og Facebook Ireland felles behandlingsansvarlige for denne behandlingen. Lime og Facebook Ireland har delt sitt ansvar etter personvernforordningen med hensyn til denne felles behandlingen. Lime er for eksempel ansvarlig for å levere denne meldingen til deg, og Facebook Ireland er ansvarlig for å administrere dine individuelle rettigheter knyttet til felles behandling. For informasjon om hvordan du utøver dine rettigheter med Facebook Ireland i forhold til felles behandling, og for informasjon om hvordan Facebook Ireland deretter behandler dine personopplysninger som uavhengig behandlingsansvarlig, se Facebooks dataretningslinjer.

Vi arbeider også med tredjeparter for å gi deg annonser som del av skreddersydde kampanjer på tredjepartsplattformer (som for eksempel Facebook og Instagram). Som del av disse annonsekampanjene, kan vi eller tredjepartsplattformene konvertere informasjon om deg, som for eksempel din e-postadresse og telefonnummer, til en unik verdi som kan matches med en brukerkonto på disse plattformene for å gjøre det mulig for oss å lære om dine interesser og forsyne deg med annonser som er skreddersydd for dine interesser. Merk deg at tredjepartsplattformene kan tilby deg valg om hvorvidt du skal se disse typene tilpassede annonser.

Vi vil ikke selge eller dele personopplysningene dine med tredjeparter for deres direkte markedsføringsformål, unntatt når du har gitt ditt samtykke.

Vårt juridiske grunnlag for å bruke opplysningene dine

I Europa er det et krav om at vi spesifiserer hvilke formål vi behandler dine personopplysninger for og hvilke juridiske grunnlag vi baserer oss på for å gjøre dette. Lime lener seg på en rekke juridiske grunnlag for å innhente, bruke, dele og på annen måte behandle opplysningene dine for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen, inkludert der:

Mer informasjon om vårt rettslige grunnlag for å behandle dine personopplysninger er tilgjengelig her.

Hvordan vi overfører opplysningene dine

Siden vi tilbyr våre tjenester på mange steder globalt, kan vi overføre opplysningene dine til eller fra disse stedene med det formål å tilby deg tjenester.

Hvis du er bosatt i EØS (« EØS »), Sveits eller Storbritannia, vil vi overføre eller sende dine opplysninger til USA og andre land utenfor der du bor for lagring, behandling og andre formål som beskrevet i denne personvernerklæringen. Land som er utenfor EØS, Sveits eller Storbritannia kan ikke tilby samme nivå av personvern som i ditt hjemland. Det er for tiden for eksempel ingen tilstrekkelighetsbeslutning med hensyn til USA. Når Europakommisjonen har anerkjent at et land leverer et tilstrekkelig nivå av personvern, kan Lime eventuelt basere seg på kommisjonens tilstrekkelighetsbeslutning for å overføre data.

Lime lener seg også på standardkontraktsklausuler godkjent av Europakommisjonen, for å overføre data fra EØS, Sveits og Storbritannia til USA og andre land utenfor der du bor. Du kan be om en kopi av standardkontraktklausulene ved å kontakte oss på legal@li.me.

Under visse omstendigheter kan vi benytte innskrenkninger, som for eksempel kontraktsmessige nødvendighetsinnskrenkninger, hvor det er aktuelt for å behandle personopplysninger, når det ikke er andre dataoverføringsmekanismer. Når for eksempel overføring av informasjon er nødvendig for å levere våre tjenester til deg, som fastsatt i Brukeravtalen.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger

Vi oppbevarer opplysningene dine så lenge det er rimelig nødvendig for å levere tjenestene til deg, eller frem til kontoen din slettes, avhengig av hva som varer lengst, underlagt en lengre periode som kan være påkrevd i henhold til gjeldende lov eller varslet til deg. Eksempler på enkelte av våre oppbevaringsperioder er fastsatt nedenfor.

Type dataOppbevaringsperiode
KontoinformasjonKontoens levetid. Visse opplysninger angående transaksjoner knyttet til en konto oppbevares i sju år i tråd med Limes kontoforpliktelser.
Offentlig utstedte førerkortopplysninger og resultatet av verifisering av om selfien stemmer med IDEtter at vi har gjennomført verifiseringskontroller for å sikre at førerkortet er gyldig, oppbevarer vi kun begrensede verifiseringsopplysninger for svindelforebyggingsformål for at du skal kunne bruke tjenestene. Når vi bruker ansiktsgjenkjenningsteknologi for å verifisere om førerkortet ditt stemmer med bildet ditt, beholder vi bare opplysninger om hvorvidt bildet stemte overens. Vi beholder disse opplysningene for kontoens levetid, med mindre loven krever en annen periode i din jurisdiksjon.
KundestøtteforespørslerKontoens levetid.

Når du sletter kontoen din, kan det ta oss ekstra tid å slette opplysningene dine fullstendig fra våre databaser og systemlogger. Vi kan også beholde opplysninger fra slettede kontoer for å forhindre svindel, samle inn gebyrer, håndheve brukeravtalen, for å overholde våre juridiske forpliktelser eller håndheve våre juridiske rettigheter.

Hvis du i tillegg er en juicer, oppbevarer Lime visse opplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser. For eksempel kan Lime oppbevare noen av opplysningene dine for å overholde gjeldende skatte-, lov-, rapporterings- og revisjonsforpliktelser og andre krav i de landene hvor vi opererer.

Dine rettigheter

Selv om noen av disse rettighetene gjelder generelt sett, gjelder visse rettigheter bare i begrensede tilfeller. Det kan være at enkelte av disse rettighetene ikke gjelder for deg hvis du holder til utenfor de regionene som angis nedenfor.

EØS / sveitsiske / britiske rettigheter

Hvis du er bosatt i EØS, Sveits eller Storbritannia, drar du nytte av en rekke rettigheter knyttet til opplysningene dine.

Rett til å protestere (markedsføring) – Du har når som helst rett til å protestere mot behandling for direkte markedsføringsformålpurposes.

Rett til å protestere (legitim interesse) – Der vi behandler opplysningene dine basert på legitime interesser, kan du under visse omstendigheter protestere mot denne behandlingen. Med mindre vi har overbevisende legitime grunner eller der det er nødvendig av juridiske grunner, vil vi slutte å behandle opplysningene dine når du protesterer.

Rett til tilgang – Du kan få tilgang til mye av opplysningene dine ved å logge på kontoen din. Du kan også be om en kopi av opplysningene vi har om deg og informasjon som forklarer hvordan opplysningene brukes.

**Rett til korrigering ** – Du har rett til å be om at vi korrigerer unøyaktige opplysninger om deg.

Rett til sletting – Du har i visse tilfeller rett til å be om at vi sletter opplysningene dine, forutsatt at det er gyldige grunner til å gjøre det og underlagt gjeldende lov.

Rett til å begrense behandlingen – Du har i visse tilfeller rett til å midlertidig begrense behandlingen av opplysningene dine av oss, forutsatt at det er gyldige grunner til å gjøre det.

Rett til dataportabilitet – Du kan ha rett til å motta informasjon om opplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og overføre slike opplysninger til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å trekke tilbake samtykke – Der du tidligere har gitt ditt samtykke, slik som for å sende deg direkte markedsføring, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Dette vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbaketrekkingen av det. I tillegg kan vi, selv i tilfelle tilbaketrekking, fortsette å bruke opplysningene dine som tillatt eller påkrevd ved lov.

Rett til å gi veiledning om forvaltningen av dine data etter at du er død – Du har rett til å gi oss spesifikk veiledning om oppbevaring, sletting eller kommunisering av dine personopplysninger etter at du er død.

Ta kontakt med oss som angitt under avsnittet «Hvem er ansvarlig for opplysningene mine?» nedenfor hvis du gjerne vil utøve noen av disse rettighetene, eller i tilfelle du skulle ha noen bekymringer om hvordan vi behandler opplysningene dine. For sikkerhetsformål kan vi kreve at du følger visse steg for å verifisere at du er eieren av en Lime-konto. Vi kan for eksempel kreve at du har en verifisert e-post som er forbundet med din Lime-konto og at du tar kontakt med oss gjennom den verifiserte e-posten som er forbundet med din Lime-konto. Du har også rett til å sende inn en klage til din lokale tilsynsmyndighet for databeskyttelse. Du kan få tilgang til en liste over EU-tilsynsmyndigheter her. Du kan også kontakte Limes personvernombud på dpo@li.me.

Personvernrettigheter i California : Hvis du er bosatt i California, har du visse rettigheter over personopplysningene dine. For mer informasjon om disse rettighetene og hvordan du utøver dem, ser du vår personvernerklæring for California, som er inkorporert gjennom henvisning i disse retningslinjene.

Dine valg og hvordan du kan administrere opplysningene dine : Vi mener du bør ha valg når det gjelder innhenting, bruk og deling av opplysningene dine. Ikke bruk tjenestene hvis du ikke ønsker at Lime skal samle inn opplysningene dine.

E-poster og annen kommunikasjon : Hvis du ønsker å endre typene kommunikasjon du mottar fra oss, inkludert å velge bort kampanjemeldinger fra oss, kan du når som helst gjøre det ved å oppdatere kommunikasjonspreferansene som er spesifisert i kontoprofilen din. Vi kan fortsette å sende ikke-salgsfremmende kommunikasjon og annen informasjon om din bruk av tjenesten.

Tilgang til og administrasjon av opplysningene dine : Hvis du har en konto med Lime, kan du gjennomgå, endre eller slette opplysningene dine ved å logge på kontoen din og redigere profilen din. Du kan endre mobilnummeret ditt eller e-postadressen din ved å bruke funksjonen for endring i appen. Du kan når som helst slette Lime-kontoen din ved å sende inn en forespørsel til oss på support@li.me eller ved å bruke «Send inn en forespørsel»-funksjonen i appen. Hvis du er en juicer og ønsker å slette kontoen din, sender du en e-post til juicer@li.me.

Hvem er ansvarlig for opplysningene mine?

For å se hvem som er ansvarlig for dine personopplysninger og hvordan du kontakter dem, klikker du her.