Privacyverklaring

Privacyverklaring

Van kracht op: 1 maart 2021

Bij Lime en onze familie van bedrijven (gezamenlijk " Lime ," " wij ," " ons ," of " onze") zetten we ons sterk in voor transparantie, en we willen dat u (" u" of " uw") begrijpt hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Deze Privacyverklaring (" Privacyverklaring") beschrijft hoe Lime omgaat met informatie in verband met de websites van Lime (inclusief zijn online winkel), Lime-branded voertuigen die gebruikers bezitten en voertuigen die Lime bezit en gerelateerde mobiele applicaties en diensten van Lime (gezamenlijk de " Diensten"), en wanneer u op andere wijze met ons communiceert. Waar aangegeven, beschrijft dit beleid ook onze gegevenspraktijken met betrekking tot Juicers. Lees ook onze Gebruikersovereenkomst waarin de voorwaarden voor de Diensten zijn vastgelegd.

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Als Lime wijzigingen aan deze Privacyverklaring aanbrengt, zal de bijgewerkte Privacyverklaring beschikbaar worden gesteld via onze Diensten en als we materiële wijzigingen aanbrengen aan deze Privacyverklaring, zullen we een duidelijk zichtbare kennisgeving verstrekken en kunnen we ook rechtstreeks contact met u opnemen via e-mail of een andere methode.

De soorten informatie die we verzamelen

Wij verzamelen of ontvangen informatie op verschillende manieren. De soorten informatie die wij verzamelen of ontvangen, zijn afhankelijk van hoe u onze Diensten gebruikt en hoe u met onze Diensten communiceert. In veel gevallen kunt u de informatie kiezen die u aan ons verstrekt, hoewel bepaalde informatie (zoals accountinformatie) vereist is voor ons om de Diensten te leveren. Als deze niet wordt verstrekt, kunnen we de Diensten niet leveren. We gebruiken deze informatie en maken deze bekend voor de hieronder beschreven doeleinden. De soorten informatie die we verzamelen zijn onder andere:

 • Accountinformatie zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, adres- en betalingsinformatie, zoals uw creditcardgegevens. Om bepaalde producten te kunnen gebruiken, kunnen we u ook vragen om foto's van uw rijbewijs te verstrekken (voor en achter). Wanneer u een voertuig van het merk Lime koopt op onze e-commerce site, verzamelen wij uw verzendinformatie. Om gebruik te kunnen maken van Lime Access, vragen we voor verificatiedoeleinden ook een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs en een bewijs van lage inkomensstatus.
 • Wij verzamelen en verwerken locatiegegevens wanneer u zich aanmeldt en gebruikmaakt van de Diensten. Om u bijvoorbeeld nauwkeurig voertuigen van Lime in uw omgeving te laten zien, is het noodzakelijk om de fysieke locatie van uw apparaat te verzamelen en te registreren. Gegevens zoals de locatie van het voertuig, de routes die de bromfiets, fiets, scooter of ander voertuig aflegt en de huurstatus zijn ook noodzakelijk voor het verlenen van de Diensten. In het geval dat u uw eigen voertuig registreert op onze Diensten, verzamelen we locatiegegevens om u de locatie van uw voertuig te laten zien en om u in staat te stellen deze te vergrendelen en te ontgrendelen. Lime verzamelt ook rechtstreeks locatiegegevens van de voertuigen van Lime, ook wanneer een Lime-gebruiker aan het rijden is, zoals reisinformatie.
 • Wanneer u bepaalde producten gebruikt (bijv. bromfietsen) waarvoor een door de overheid uitgegeven rijbewijs en het gebruik van een helm of andere wettelijk vereiste beschermende uitrusting vereist is, vragen wij u (en uw passagier, indien van toepassing) om een selfie te maken die wij verzamelen, en kunnen we beelden en/of videobeelden van uw rit verzamelen. Door ons foto's van uw passagier te verstrekken, verklaart u dat u toestemming hebt van uw passagier om dergelijke informatie met ons te delen.
 • Als u een link of verbinding maakt met, of inlogt op Lime met een dienst van een derde partij (bijvoorbeeld Facebook), kan de dienst van die derde partij ons informatie sturen, zoals uw profielinformatie van die dienst.
 • Wanneer u om klantenservice, ondersteuning of andere assistentie vraagt, kunt u ervoor kiezen om ons uw contactgegevens te verstrekken, zodat we beter kunnen reageren op uw verzoeken en we informatie kunnen bewaren over uw gebruik van onze ondersteuningsdiensten.
 • Lime en derde partijen (bijvoorbeeld Facebook) verzamelen informatie van uw browser , computer of mobiele apparaat, die ons voorzien van technische gegevens, zoals het IP-adres van uw apparaat wanneer u de Diensten opent of gebruikt. Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën (zoals pixels en tags) om onze Diensten te leveren, waaronder om de veiligheid van de Dienst te beschermen, om uw instellingen te onthouden en om analytische informatie over u te verzamelen. Derde partijen kunnen de technische informatie gebruiken om meetdiensten en gerichte advertenties te leveren. U kunt meer te weten komen over hoe wij (en derden) cookies en soortgelijke technologieën gebruiken en hoe u zich kunt afmelden voor de informatie die wordt gebruikt voor reclamedoeleinden in ons Cookiebeleid.
 • We verzamelen informatie die u deelt met betrekking tot de Diensten, zoals wanneer u deelneemt aan communities of andere fora, of commentaar geeft op onze sociale media en blogs. Afhankelijk van uw camera- of foto-instellingen ontvangt Lime informatie die u ons wilt toesturen, zoals foto's van geparkeerde voertuigen van Lime.
 • We ontvangen informatie over u wanneer we externe partners inschakelen , zoals marketing- en advertentiepartners en socialemedianetwerken.

Bovendien verzamelen we bijkomende informatie als u een Juicer bent die Lime helpt bij het verzamelen en opladen van voertuigen:

 • informatie die u heeft ingediend als onderdeel van uw aanvraag om als Juicer te werken, zoals een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs;
 • details over de werkzaamheden die u voor Lime uitvoert, zoals informatie over de voertuigen die u voor Lime oplaadt;
 • uw bankgegevens zodat wij u kunnen betalen; en
 • datgene wat wettelijk verplicht is, zoals het socialezekerheidsnummer, het belastingnummer of het werkvisum.

Hoe we informatie gebruiken

Wij gebruiken uw informatie, waaronder gegevens over uw locatie, om:

 • U op uw verzoek de Diensten te leveren, waaronder het beheer van uw account en uw ritgeschiedenis. Dit omvat waar u toegang hebt tot de Diensten via geïntegreerde partnerdiensten, zoals Uber. Uber en Lime zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor deze verwerking; voor meer informatie over de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen Lime en Uber kunt u hier met Lime contact opnemen;
 • Te bevestigen dat uw door de overheid uitgegeven rijbewijs (indien verstrekt) geldig is, momenteel niet gekoppeld is aan een ander Lime-account en niet is verlopen;
 • Te controleren of uw selfie overeenkomt met uw rijbewijs van de overheid, zoals door gezichtsherkenningstechnologie te gebruiken. U kunt hier meer lezen over hoe we gezichtsherkenningstechnologie gebruiken;
 • De voertuigen van Lime te monitoren, te volgen en te onderhouden, ook wanneer deze door u in gebruik zijn. Waar van toepassing, omvat dit het verzamelen van beelden en/of videobeelden van uw rit;
 • Te bevestigen dat bestuurders en passagiers een helm en andere wettelijk vereiste beschermende uitrusting dragen, indien vereist;
 • Producten te verzenden of leveren die u via onze e-commerce store of anderszins koopt, waaronder het koppelen van de unieke ID-code van voertuigen die via onze e-commerce store zijn gekocht via uw account;
 • Om betalingen, abonnementen of giften en eventuele kortingen of speciale aanbiedingen, zoals gratis ontgrendelingen, te verwerken;
 • Met u te communiceren over uw account, interacties of transacties, waaronder servicegerelateerde aankondigingen, zoals wijzigingen in ons beleid. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving, kunnen wij u ook enquêtes of marketingcommunicatie namens Lime en/of derden sturen, waaronder informatie over functionaliteiten en verbeteringen aan onze Diensten;
 • Advertenties voor u te personaliseren (zie voor meer informatie het gedeelte "Reclame en analyses" hieronder);
 • Onze Diensten te optimaliseren, ontwikkelen en verbeteren, waaronder voor het creëren en trainen van modellen voor machinaal leren om onze Diensten te optimaliseren, ontwikkelen en verbeteren (bijv. om de nauwkeurigheid van onze helmdetectiesoftware te verbeteren). Om dit te doen, kunnen we gebruikmaken van externe dienstverleners van analytics om te begrijpen hoe de Dienst wordt gebruikt en om ons te helpen de Diensten te verbeteren;
 • Waar nodig, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met inbegrip van het voldoen aan regelgevende of lokale wettelijke vereisten;
 • Activiteiten op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen die in strijd kunnen zijn met het beleid of de Gebruikersovereenkomst van Lime of die onwettig kunnen zijn, wat ook het delen van informatie met overheidsinstanties buiten uw land van herkomst kan omvatten, zoals wetshandhavingsinstanties; en
 • Te delen met en samen te werken met derden, zoals universiteiten, lokale overheden en andere derden om transportinfrastructuur uit te bouwen of te verbeteren, zoals hieronder beschreven in het "Met wie delen we uw informatie?" hieronder; en

Bovendien gebruiken we uw informatie als u een Juicer bent om: uw salaris te berekenen en u te betalen; en om het werk te controleren dat u doet voor Lime en om Lime-voertuigen te volgen.

Met wie delen we uw informatie?

Wij delen uw informatie met gelieerde ondernemingen van Lime, onze dienstverleners, andere derden voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Gebruikersovereenkomst, en zoals beschreven in deze Privacyverklaring. In het bijzonder delen wij uw informatie met/bij:

 • Onze dienstverleners en partners : Wij delen uw informatie met onze vertrouwde dienstverleners, partners en hun personeel die diensten leveren aan Lime, zoals het hosten van gegevens en onze infrastructuur, het verstrekken van ID-verificatiediensten, het verwerken van betalingen en giften, het ondersteunen en verbeteren van de Diensten, het uitvoeren van de klantenservice of het leveren van marketing- en advertentiediensten. Zo delen we bijvoorbeeld informatie met creditcarduitgevers om uw betalingen en terugbetalingen te verwerken.
 • Samenwerking met derden : Na de verwijdering van bepaalde identificatoren, zoals uw naam, telefoon en e-mailadres (indien verstrekt), en het combineren van de resulterende informatie met vergelijkbare gegevens van andere gebruikers, kan Lime uw informatie, inclusief individuele reisgegevens en reislocatiegeschiedenis (reisgeschiedenis), gebruiken, licentiëren en delen met derden voor onderzoek, zakelijke of andere doeleinden. Zo werkt Lime samen met universiteiten aan onderzoeksprojecten, zoals het begrijpen van verkeers- en reispatronen in een stad. Meer informatie over deze samenwerkingen vindt u hier.
 • Overheids-, regelgevende en rechtshandhavingsinstanties : We kunnen uw informatie delen als we te goeder trouw geloven dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om dit te doen om juridische redenen, waaronder om te voldoen aan landelijke, provinciale, regelgevings- of lokale wettelijke vereisten of als onderdeel van een gerechtelijk proces, of om fraude en andere onwettige activiteiten, beveiligings- of technische kwesties op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en aan te pakken, of om schade aan of verwondingen van u, leden van het publiek, ons personeel, andere derden of onszelf te voorkomen; of als we dat moeten doen ter bescherming van onze wettelijke rechten of eigendommen, om maatregelen te nemen met betrekking tot onwettige activiteiten of verkeersmisdrijven of om onze contracten af te dwingen, zoals onze Gebruikersovereenkomst.
 • Geïntegreerde partners : Wij delen uw informatie met diensten van derden die voertuigen van Lime en/of de Diensten integreren of toegang daartoe verlenen en/of om toegang te verlenen tot voertuigen van derden op de Diensten. Lime werkt bijvoorbeeld samen met Uber, zodat gebruikers een Lime-scooter kunnen huren via de Uber-app.
 • Steden, lokale autoriteiten en exploitanten van openbaar vervoer : Wij delen uw informatie met deze ontvangers, waar nodig om te voldoen aan de voorwaarden van onze licentie of om in een bepaalde stad of locatie te opereren, of voor het plannen van steden en het begrijpen van mobiliteitsinzichten. Dit kan inhouden dat de ontvangers contact opnemen met passagiers om deelname aan enquêtes en integratie in apps van exploitanten van openbaar vervoer en apps voor reisplanning aan te vragen. In het Verenigd Koninkrijk werkt Lime bijvoorbeeld samen met het Department for Transport (" DfT") om de DfT te helpen om een beeld te krijgen van de vraag naar voertuigen en om de veiligheid van voertuigen in het Verenigd Koninkrijk te beoordelen. De gegevens die voor deze doeleinden worden gedeeld, omvatten:
  • Accountgegevens, zoals Lime-gebruikersidentificatie, naam, e-mailadres, telefoonnummer, door de overheid uitgegeven rijbewijs, geboortedatum en geslacht;
  • Reisgegevens, zoals reis-ID-nummer, datum en tijd van de reis, reisafstand en duur van de reis;
  • Locatiegegevens, zoals locatie van de scooter en de routes die door de scooter worden afgelegd;
  • Enquêtegegevens, zoals Lime-gebruikersidentificatie, enquêtedatum, enquêtetype en vraag en antwoord (alleen in het geval van enquêtes over gebruikerservaring). Dergelijke onderzoeksgegevens kunnen verder worden gedeeld door de DfT met hun externe onderzoekscontractanten voor het doel van e-scooteronderzoeken.
  • Gepseudonimiseerde gegevens zoals voertuig-ID, voertuigstatus, reis-ID en waypoint.

Lees hier meer over hoe het delen van gegevens over gedeelde ritten gemeenschappen helpt.

 • Gelieerde ondernemingen van Lime : We kunnen uw informatie delen met gelieerde ondernemingen van Lime ter ondersteuning van de levering, het onderhoud en de verbetering van de Diensten. Naarmate we groeien, kunnen we onze familie van bedrijven uitbreiden door het oprichten van lokale dochterondernemingen of andere gelieerde ondernemingen, al naar gelang de behoefte, om ons te helpen bij het leveren of op de markt brengen van de Diensten.

 • Bedrijfsreorganisatie : We kunnen uw informatie ook delen als onderdeel van een verkoop, fusie, zeggenschapswijziging of ter voorbereiding op een van deze gebeurtenissen.

We kunnen ook geaggregeerde, gedepersonaliseerde of geanonimiseerde informatie delen die niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren met derden, waaronder de soorten derden die hierboven worden vermeld.

Reclame en analyse

We stellen anderen in staat om analysediensten te leveren en advertenties te tonen op onze Diensten en namens ons via het web en in mobiele apps. Deze entiteiten kunnen cookies, webbakens, apparaat-ID's en andere technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze Diensten en andere websites en applicaties, waaronder uw IP-adres, webbrowser, mobiele netwerkinformatie, bekeken pagina's, tijd besteed op pagina's of in mobiele apps, links waarop u hebt geklikt en conversie-informatie. Deze informatie kan door Lime en anderen worden gebruikt om, onder andere, gegevens te analyseren en te volgen, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen, advertenties en inhoud te leveren die gericht zijn op uw interesses op onze Diensten en andere websites, de effectiviteit van onze advertenties te meten en uw online activiteiten beter te begrijpen. U kunt uw voorkeuren beheren, meer informatie vinden over op interesses gebaseerde advertenties of u afmelden voor het gebruik van uw surfinformatie voor gedragsgerichte reclamedoeleinden via ons Cookiebeleid of door een bezoek te brengen aan https://www.aboutads.info/choices. Als u zich in de EU bevindt, ga dan naar https://www.youronlinechoices.eu/.

Waar Lime de Facebook-pixel (een soort cookie) gebruikt om u reclame te bieden, zijn Lime en Facebook Ireland gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor deze verwerking. Lime en Facebook Ireland hebben hun verantwoordelijkheden onder de AVG verdeeld met betrekking tot deze gezamenlijke verwerking. Lime is, bijvoorbeeld, verantwoordelijk voor het verstrekken van deze kennisgeving aan u en Facebook Ireland is verantwoordelijk voor het beheer van uw individuele rechten met betrekking tot de gezamenlijke verwerking. Voor informatie over hoe u uw rechten met betrekking tot de gezamenlijke verwerking met Facebook Ireland kunt uitoefenen, en voor informatie over hoe Facebook Ireland uw persoonlijke informatie vervolgens verwerkt als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke, kunt u het Gegevensbeleid van Facebook raadplegen.

We werken ook samen met derden om advertenties aan u te tonen als onderdeel van speciale campagnes op platforms van derden (zoals Facebook en Instagram). Als onderdeel van deze advertentiecampagnes kunnen wij of de platforms van derden informatie over u, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer, omzetten in een unieke waarde die kan worden gekoppeld aan een gebruikersaccount op deze platforms om ons in staat te stellen meer te weten te komen over uw interesses en u advertenties te leveren die zijn afgestemd op uw interesses. De platforms van derden kunnen u keuzes bieden over de vraag of u dit soort aangepaste advertenties ziet.

Wij verkopen of delen uw persoonlijke informatie niet met derden voor hun direct marketing-doelstellingen, behalve met uw toestemming.

Onze rechtsgrond voor het gebruik van uw informatie

In Europa zijn we verplicht om de doeleinden te specificeren waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en de rechtsgronden waarop we ons baseren om dit te doen. Lime vertrouwt op een aantal rechtsgronden voor het verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken van uw informatie voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden, onder meer waar:

 • dat noodzakelijk is om de Diensten te leveren en onze verplichtingen uit te voeren in overeenstemming met de Gebruikersovereenkomst; wij kunnen de Dienst bijvoorbeeld niet verlenen tenzij wij basisinformatie over u en uw locatie verzamelen en verwerken;
 • u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw informatie (in welk geval u uw toestemming te allen tijde kunt herroepen);
 • nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting, met inbegrip van, bijvoorbeeld, het beantwoorden van verzoeken om informatie van de overheid of wetshandhavingsinstanties, of het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • ter bescherming van de vitale belangen van onze gebruikers, Juicers, medewerkers en het publiek, zowel binnen als buiten de Diensten;
 • dit wettelijk is toegestaan, kunnen wij gegevens verwerken in het algemeen belang; en/of
 • de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de legitieme belangen van Lime of een derde, op voorwaarde dat we deze hebben afgewogen tegen uw fundamentele rechten en belangen.

Meer informatie over onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens is hier beschikbaar.

Hoe geven we uw informatie door?

Aangezien wij onze Diensten op veel locaties wereldwijd aanbieden, kunnen wij uw informatie naar of van deze locaties doorgeven met als doel om u Diensten te verlenen.

Als u uw gewone verblijfplaats heeft in de Europese Economische Ruimte (" EER"), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, zullen wij uw informatie voor bewarings-, verwerkings- en andere doeleinden doorgeven of verzenden naar de Verenigde Staten en andere landen dan waarin u woonachtig bent, zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Landen die zich buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk bevinden, bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als in uw thuisland, er is bijvoorbeeld momenteel geen adequaatheidsbesluit met betrekking tot de Verenigde Staten. Wanneer de Europese Commissie heeft erkend dat een land een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt, kan Lime vertrouwen op het adequaatheidsbesluit van de Commissie, indien van toepassing, om gegevens door te geven.

Lime doet een beroep op de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens vanuit de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten en andere landen dan waarin u woonachtig bent. U kunt een kopie van de standaardcontractbepalingen aanvragen door contact met ons op te nemen op [email protected].

In bepaalde beperkte omstandigheden kunnen we afwijkingen gebruiken, zoals de contractuele noodzaakafwijking, waar van toepassing om persoonsgegevens te verwerken, wanneer er geen andere mechanismen voor gegevensdoorgifte van toepassing zijn. Bijvoorbeeld wanneer de doorgifte van informatie noodzakelijk is om onze Diensten te leveren zoals uiteengezet in de Gebruikersovereenkomst.

Hoelang we informatie bewaren

We bewaren uw gegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om de Diensten aan u te leveren of totdat uw account wordt verwijderd, afhankelijk van wat het langste duurt, met inachtneming van een langere periode zoals mogelijk vereist door de toepasselijke wetgeving of zoals aan u gemeld. Voorbeelden van enkele van onze bewaartermijnen worden hieronder uiteengezet.

Type gegevensBewaarperiode
AccountgegevensLevensduur van het account. Bepaalde informatie met betrekking tot transacties van een account wordt gedurende 7 jaar bewaard in overeenstemming met de boekhoudkundige verplichtingen van Lime.
Door de overheid uitgegeven rijbewijsinformatie en resultaat van verificatie of selfie overeenkomt met IDNadat we verificatiecontroles hebben uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het rijbewijs geldig is, bewaren we slechts beperkte verificatie-informatie voor de preventie van fraude en om u van de Diensten te kunnen laten gebruikmaken. Wanneer we gezichtsherkenningstechnologie gebruiken om te controleren of uw rijbewijs overeenkomt met uw afbeelding, bewaren we alleen informatie over de vraag of de afbeelding overeenkomt. We bewaren deze gegevens gedurende de levensduur van het account, tenzij een andere periode vereist is door de wet in uw rechtsgebied.
Vragen aan klantenondersteuningLevensduur van het account.

Wanneer u uw account verwijdert, kan het ons extra tijd kosten om uw informatie volledig te verwijderen uit onze databases en systeemlogboeken. We kunnen ook informatie van verwijderde accounts bewaren om fraude te voorkomen, vergoedingen te innen, de Gebruikersovereenkomst af te dwingen, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of onze wettelijke rechten af te dwingen.

Bovendien bewaart Lime, als u een Juicer bent, bepaalde informatie in zoverre dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Lime kan bijvoorbeeld een deel van uw informatie bewaren om te voldoen aan de toepasselijke fiscale, wettelijke, rapportage- en auditverplichtingen en andere vereisten in de landen waarin wij actief zijn.

Uw rechten

Hoewel sommige van deze rechten algemeen van toepassing zijn, zijn bepaalde rechten slechts in een beperkt aantal gevallen van toepassing. Sommige van deze rechten zijn mogelijk niet op u van toepassing als u zich buiten de hieronder aangegeven regio's bevindt.

Rechten in de EER/Zwitserland/het Verenigd Koninkrijk

Als u uw gewone verblijfplaats in de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk heeft, geniet u een aantal rechten met betrekking tot uw informatie.

Recht van bezwaar (marketing) – U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen verwerking voor direct marketing-doeleinden.

Recht van bezwaar (legitieme belangen) – Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van legitieme belangen, kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking. Tenzij we dwingende legitieme redenen hebben of wanneer het nodig is om wettelijke redenen, zullen we de verwerking van uw informatie staken wanneer u bezwaar maakt.

Recht van inzage – U heeft toegang tot veel van uw informatie door in te loggen op uw account. U kunt ook een kopie aanvragen van de informatie die wij over u hebben en een toelichting over het gebruik van die informatie.

Recht op rectificatie – U heeft het recht om te verzoeken dat wij onjuiste informatie over u corrigeren.

Recht op verwijdering – U heeft het recht om in bepaalde gevallen te verzoeken dat wij uw informatie verwijderen, mits daar gegronde redenen voor zijn en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Recht om de verwerking te beperken – U heeft het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van uw informatie door ons tijdelijk te beperken, mits daar gegronde redenen voor zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid – U kunt het recht hebben om bepaalde informatie in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze informatie aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht om uw toestemming in te trekken – Waar u eerder uw toestemming heeft gegeven, zoals voor het sturen van direct marketing, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan. Bovendien kunnen wij, zelfs in geval van een intrekking, uw informatie blijven gebruiken zoals toegestaan of vereist door de wet.

Recht op het verstrekken van richtlijnen voor het beheer van uw gegevens na uw overlijden – U hebt het recht om ons specifieke richtlijnen te verstrekken voor de opslag en verwijdering van de communicatie van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Neem contact met ons op zoals uiteengezet in de sectie "Wie is verantwoordelijk voor mijn informatie?" hieronder als u een van deze rechten wilt uitoefenen of als u zich zorgen maakt over hoe wij uw informatie verwerken. Om veiligheidsredenen kunnen we u vragen bepaalde stappen te volgen om te verifiëren dat u de eigenaar bent van een Lime-account. We kunnen bijvoorbeeld eisen dat u een geverifieerd e-mailadres aan uw Lime-account hebt gekoppeld en dat u contact met ons opneemt via het geverifieerde e-mailadres van uw Lime-account. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit. Een lijst van toezichthoudende autoriteiten in de EU kunt u hier raadplegen. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Lime op [email protected].

Uw privacyrechten in Californië : Als u een inwoner van Californië bent, heeft u recht op bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Voor meer informatie over deze rechten en hoe u ze kunt uitoefenen, kunt u onze Privacyverklaring voor Californië raadplegen, die door middel van verwijzing in dit beleid is opgenomen.

Uw keuzemogelijkheden en hoe u uw informatie kunt beheren : We zijn van mening dat u keuzemogelijkheden dient te hebben met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw informatie. Als u niet wilt dat Lime uw informatie verzamelt, gelieve dan geen gebruik te maken van de Diensten.

E-mails en andere communicatie : Als u de soorten communicatie die u van ons ontvangt, wilt wijzigen, met inbegrip van het u afmelden voor promotionele communicatie van ons, kunt u dit te allen tijde doen door de communicatievoorkeuren in uw accountprofiel aan te passen. Het is mogelijk dat we niet-promotionele communicatie en andere informatie over uw gebruik van de Dienst blijven versturen.

Toegang tot en beheer van uw informatie : Als u een account heeft bij Lime, kunt u uw informatie bekijken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op uw account en uw profiel te bewerken. U kunt uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres wijzigen door gebruik te maken van onze in-app wijzigingsfunctie. U kunt uw Lime-account te allen tijde verwijderen door bij ons een verzoek in te dienen via [email protected] of door gebruik te maken van de in-app functie "Een verzoek indienen". Als u een Juicer bent en uw account wilt verwijderen, stuur dan een e-mail naar [email protected].

Wie is verantwoordelijk voor mijn informatie?

Om te zien wie verantwoordelijk is voor uw persoonlijke informatie en hoe u contact met hen opneemt, klik hier.