Personvernerklæring

Personvernerklæring

Gjeldende fra: 1. mars 2021

Hos Lime og vår selskapsfamilie (samlet « Lime », « vi », « oss » eller « vår/vårt/våre ») er vi sterkt forpliktet til å være transparente, og vi vil at du (« du/deg » eller « din/ditt/dine ») skal forstå hvordan vi innhenter, bruker, deler og beskytter opplysningene dine. Denne personvernerklæringen (« personvernerklæring ») beskriver hvordan Lime behandler opplysninger forbundet med Limes nettsteder (inkludert virksomhetens e-handelbutikk), brukereide kjøretøy med Lime-merke, og relaterte mobilapplikasjoner og tjenester (samlet kalt « tjenestene »), og når du ellers samhandler med oss. Når de er spesifisert, beskriver disse retningslinjene også vår datapraksis knyttet til Juicers. Les også vår Brukeravtale som angir vilkårene som styrer tjenestene.

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Hvis Lime gjør endringer i denne personvernerklæringen, vil den oppdaterte personvernerklæringen gjøres tilgjengelig gjennom tjenestene våre, og hvis vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi gi et fremtredende varsel og kan også kontakte deg direkte via e-post eller en annen metode.

Typen opplysninger vi innhenter

Vi innhenter eller mottar opplysninger på forskjellige måter. Hvilke typer opplysninger vi innhenter eller mottar avhenger av hvordan du bruker og samhandler med våre tjenester. I mange tilfeller kan du velge hvilken informasjon du gir til oss, selv om visse opplysninger (som for eksempel kontoopplysninger) kreves av oss for å levere deg tjenestene. Hvis de ikke oppgis, vil vi ikke være i stand til å levere tjenestene. Vi bruker og offentliggjør disse opplysningene for formålene ytterligere beskrevet nedenfor. Typen opplysninger vi innhenter inkluderer:

 • Kontoinformasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn, adressedetaljer og betalingsinformasjon, slik som kredittkortopplysninger. For å bruke visse produkter, kan vi kreve at du leverer fotoer av ditt offentlig utstedte førerkort (forside og bakside). Når du kjøper et kjøretøy med Lime-merke på vårt e-handelsnettsted, vil vi innhente dine forsendelsesopplysninger. For å benytte deg av Lime Access, innhenter vi også offentlig utstedt ID og bevis på lav inntekt for verifiseringsformål.
 • Vi innhenter og behandler lokasjonsdata når du registrerer deg og bruker tjenestene. For eksempel: For nøyaktig å vise deg Lime-kjøretøy nær din lokasjon, er det nødvendig å samle inn og registrere den fysiske plasseringen til enheten din. Data som lokasjonen til kjøretøyet, rutene som tas av sykkelen eller mopeden, sykkelen, sparkesykkelen og dens utleiestatus er også nødvendige for å tilby tjenestene. I tilfelle du registrerer ditt eget kjøretøy på våre tjenester, innhenter vi lokasjonsdata for å vise deg hvor kjøretøyet befinner seg og for å sette deg i stand til å låse og åpne dem. Lime innhenter også lokasjonsdata direkte fra Lime-kjøretøy, inkludert når en Lime-bruker kjører, slik som reiseinformasjon.
 • Når du bruker visse produkter (f.eks. mopeder) som krever et offentlig utstedt førerkort og bruk av hjelm eller annet rettslig påkrevd verneutstyr, vil vi be deg (og eventuelt din passasjer) om å ta en selfie som vi samler inn, og vi kan innhente bilder og/eller videoklipp av turen din. Ved å levere oss bilder av passasjeren din, garanterer du at du har fullmakt fra passasjeren din til å dele slik informasjon med oss.
 • Hvis du kobler, kobler til eller logger på Lime med en tredjepartstjeneste (f.eks. Facebook), kan tredjepartstjenesten sende oss opplysninger, som for eksempel profilinformasjon din fra den tjenesten.
 • Når du ber om kundeservice, støtte eller annen hjelp, kan du velge å gi oss din kontaktinformasjon slik at vi bedre kan svare på dine forespørsler, og vi kan beholde opplysninger om ditt engasjement med våre støttetjenester.
 • Lime og tredjeparter (slik som Facebook) innhenter informasjon fra din nettleser , datamaskin eller mobilenhet, som gir oss teknisk informasjon som din enhets kilde-IP-adresse når du får tilgang til eller bruker tjenestene. Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier (som piksler og tagger) til å levere våre tjenester, inkludert for å verne sikkerheten til tjenesten, huske dine innstillinger og innhente analyseinformasjon om deg. Tredjeparter kan bruke de tekniske opplysningene for å levere måletjenester og målrettede annonser. Du kan lære mer om hvordan vi (og tredjeparter) bruker informasjonskapsler og lignende teknologier og hvordan du kan velge bort de opplysningene som brukes for annonseringsformål i våre Retningslinjer for informasjonskapsler.
 • Vi innhenter opplysninger du deler på tjenestene, som når du deltar i nettsamfunn eller andre fora, eller kommenterer på sosiale media-kontoer eller bloggoppføringer. Avhengig av kamera- eller bildeinnstillingene dine, vil Lime motta opplysninger du velger å sende oss, som bilder av parkerte Lime-kjøretøy.
 • Vi mottar opplysninger om deg når vi bruker tredjepartspartnere som markedsførings- og annonsepartnere, som for eksempel sosiale medier-nettverk.

Hvis du i tillegg er en Juicer som hjelper Lime å hente og lade opp kjøretøy, innhenter vi ytterligere opplysninger:

 • sendt som en del av søknaden din om å arbeide som en juicer, slik som offentlig utstedt legitimasjon
 • detaljer om arbeidet du utfører for Lime, slik som opplysninger om kjøretøyene du lader opp for Lime
 • bankkontoopplysningene dine slik at vi kan betale deg, og
 • det som er påkrevd ved lov slik som personnummer, skattenummer eller arbeidsvisum.

Hvordan vi bruker opplysninger

Vi bruker dine opplysninger, inkludert opplysninger om lokasjonen din, til å:

 • levere tjenestene til deg på din forespørsel, inkludert å administrere kontoen og kjørehistorikken din. Dette inkluderer når du får tilgang til tjenestene via integrerte partnertjenester, som for eksempel Uber. Uber og Lime er felles behandlingsansvarlige for denne behandlingen. For mer informasjon om fordelingen av ansvar mellom Lime og Uber, kan du kontakte Lime her;
 • bekrefte om ditt myndighetsutstedte førerkort (hvis fremlagt) er gyldig, ikke for tiden er knyttet til noen annen Lime-konto, og ikke har utløpt;
 • verifisere om din selfie stemmer overens med ditt myndighetsutstedte førerkort, som for eksempel ved hjelp av ansiktsgjenkjenningsteknologi. Du kan lese mer om hvordan vi bruker ansiktsgjenkjenningsteknologi her;
 • vervåke, spore og reparere Lime-kjøretøy, inkludert når de brukes av deg. Når det er aktuelt inkluderer dette innhenting av bilder og/eller video-klipp fra turen din;
 • bekrefte om sjåfører og passasjerer bruker hjelm og annet rettslig pålagt verneutstyr, når dette kreves;
 • frakte eller levere produkter som du kjøper gjennom vår e-handelsbutikk eller på annen måte, herunder å knytte den unike ID-koden for kjøretøy som kjøpes gjennom vår e-handelsbutikk sammen med din konto;
 • behandle betalinger, abonnementer eller donasjoner og eventuelle rabatter eller spesialtilbud, som for eksempel gratis opplåsing
 • kommunisere med deg om din konto, samhandling eller transaksjoner, inkludert tjenesterelaterte kunngjøringer, som endringer i våre retningslinjer. Når det er tillatt av lokal lovgivning, kan vi også sende deg spørreundersøkelser eller markedsføringsmeldinger på vegne av Lime og/eller tredjeparter, inkludert informasjon om funksjoner og forbedringer av våre tjenester
 • skreddersy annonser for deg (for mer informasjon, se avsnittet «Annonser og analyse» nedenfor);
 • ptimalisere, utvikle og forbedre våre tjenester, inkludert for å opprette og trene opp maskinlæringsmodeller for å optimalisere, utvikle og forbedre våre tjenester (f.eks. for å forbedre nøyaktigheten av hjelmsporingsprogramvaren vår). For å gjøre dette kan vi bruke tredjeparts analyseleverandører til å forstå hvordan tjenesten brukes og hjelpe oss med å forbedre tjenestene
 • der det er nødvendig, for å overholde våre juridiske forpliktelser, inkludert å oppfylle lovbestemte eller lokale lovkrav
 • ppdage, undersøke og forebygge aktiviteter som kan bryte med Limes retningslinjer eller Brukeravtale eller være ulovlige, som kan inkludere deling av opplysninger med offentlige etater utenfor hjemlandet ditt, slik som politimyndigheter, og
 • dele og samarbeide med tredjeparter, som for eksempel universiteter, lokale myndigheter og andre tredjeparter for å bygge eller forbedre transportinfrastruktur, som beskrevet nedenfor i avsnittet «Hvem deler vi opplysningene dine med?» nedenfor, og

Hvis du i tillegg er en Juicer, bruker vi dine opplysninger til å beregne din betaling og til å betale deg, og til å overvåke det arbeidet du utfører for Lime og for å spore Lime-kjøretøy.

Hvem deler vi opplysningene dine med?

Vi deler opplysningene dine med Limes tilknyttede selskaper, våre tjenesteleverandører, andre tredjeparter der det er nødvendig for å utføre Brukeravtalen, og som beskrevet i denne personvernerklæringen. Nærmere bestemt deler vi opplysningene dine med:

 • Våre tjenesteleverandører og partnere : Vi deler opplysningene dine med betrodde tjenesteleverandører, partnere og deres personell som leverer tjenester til Lime, slik som vertstjenester for data og infrastrukturen vår, levering av ID-verifiseringstjenester, behandling av betalinger og donasjoner, støtte og forberedelse av tjenestene, utføring av kundeservice eller levering av markedsførings- og annonseringstjenester. Vi deler for eksempel opplysninger med kredittkortutstedere for å behandle dine betalinger og refusjoner.
 • Samarbeid med tredjeparter : Etter å ha fjernet visse identifikatorer, slik som navn, telefon og e-postadresse (hvis oppgitt), og kombinert de gjenværende opplysningene med lignende opplysninger fra andre brukere, kan Lime bruke, lisensiere og dele opplysningene dine, inkludert individuell reiseinformasjon og reiselokasjonshistorie, med tredjeparter for forskning, forretninger eller andre formål. For eksempel inngår Lime samarbeid med universiteter for å samarbeide om forskningsprosjekter, som for eksempel å forstå trafikk- og reisemønstre i en by. Lær mer om disse samarbeidene her.
 • Myndigheter, lovgivende myndigheter og politimyndigheter : Vi kan dele dine opplysninger hvis vi i god tro mener at det er rimelig nødvendig å gjøre det av juridiske grunner, inkludert for å oppfylle føderale, statlige, forskriftsmessige eller lokale lovkrav eller som en del av en rettslig prosess eller for å oppdage, undersøke, forebygge, og adressere svindel og annen ulovlig aktivitet, sikkerhet, eller tekniske problemer, eller for å hindre skade på deg, allmennheten, ansatte, andre tredjeparter eller oss selv, eller hvis vi må gjøre det for å forsvare våre juridiske rettigheter eller eiendom, for å handle på grunn av ulovlige aktiviteter eller trafikkovertredelser, eller for å håndheve våre kontrakter, slik som vår brukeravtale.
 • Integrerte partnere : Vi deler dine opplysninger med tredjepartstjenester som integrerer eller gir tilgang til Lime-kjøretøy og/eller tjenestene og/eller for å levere tilgang til tredjeparters kjøretøy på tjenestene. For eksempel har Lime inngått samarbeid med Uber slik at brukerne kan leie en Lime-sparkesykkel gjennom Uber-appen.
 • Byer, lokale myndigheter og offentlige transportoperatører : Vi deler dine opplysninger med disse mottakerne når det er nødvendig for å oppfylle betingelsene for lisensen vår eller når det er nødvendig for å drive i en bestemt by eller lokasjon, eller med henblikk på byplanlegging og forståelse av mobilitetsinnsikter. Dette kan inkludere at mottakere kontakter sjåfører for å be om deltakelse i rundspørringer og integrering i offentlige transportoperatørers apper og reiseplanleggings-apper. I Storbritannia samarbeider for eksempel Lime med Department for Transport (" DfT") for å hjelpe DfT med å forstå og bygge et bilde av kjøretøyetterspørsel og vurdere kjøretøyenes sikkerhet i Storbritannia. De data som deles for disse formålene inkluderer:
  • kontoinformasjon, som for eksempel Limes brukeridentifikator, navn, e-postadresse, telefonnummer, myndighetsutstedt førerkort, fødselsdato, og kjønn;
  • turdata, som for eksempel tur-ID-nummer, dato og tidspunkt for turer, turens distanse og turens varighet;
  • lokasjonsdata, som for eksempel hvor sparkesykkelen befinner seg og hvilke ruter sparkesykkelen tar;
  • rundspørringsdata, som for eksempel Lime-brukeridentifikator, rundspørringsdato, rundspørringstype og spørsmål og svar (kun i tilfelle rundspørringer over brukererfaringer). Slike rundspørringsdata kan fremover deles av DfT med deres tredjeparts forskningskontraktører med henblikk på utprøving av e-sparkesykler.
  • anonymiserte data, som for eksempel kjøretøy-ID, kjøretøystatus, tur-ID og rutepunkt.

Lær mer om hvordan det å dele sjåførdata hjelper lokalsamfunn her.

 • Lime-tilknyttede selskaper : Vi kan dele opplysningene dine med Lime-tilknyttede selskaper for å bidra til å levere, vedlikeholde og forbedre tjenestene. Når vi vokser, kan vi utvide vår bedriftsfamilie ved å etablere lokale datterselskaper eller andre tilknyttede selskaper etter behov, for å hjelpe oss med å levere eller markedsføre tjenestene.

 • Omorganisering av forretningsvirksomhet : Vi kan også dele opplysningene dine som en del av et salg, en fusjon, en endring i kontroll eller i forberedelse for noen av disse hendelsene.

Vi kan også dele aggregerte, personaliserte eller avidentifiserte opplysninger som ikke med rimelighet kan brukes til å identifisere deg med tredjeparter, inkludert de typer tredjeparter som er oppført ovenfor.

Annonsering og analyse

Vi lar andre levere analysetjenester og servere annonser på våre tjenester og på våre vegne på nettet og i mobil-apper. Disse enhetene vil kunne bruke informasjonskapsler, skjulte sporingsbilder, enhetsidentifikatorer, og andre teknologier for å innhente informasjon om din bruk av våre tjenester og andre nettsteder og applikasjoner, inkludert din IP-adresse, nettleser, mobilnettverksinformasjon, viste sider, tid tilbrakt på sidene eller i mobil-apper, koblinger som klikkes på samt konverteringsinformasjon. Denne informasjonen kan brukes av Lime og andre for blant annet å analysere og spore data, fastslå populariteten til bestemt innhold, levere annonser og innhold målrettet mot dine interesser på våre tjenester og andre nettsteder, måle effektiviteten av dine annonser samt bedre forstå din nettaktivitet. Du kan administrere dine preferanser, finne mer informasjon om interessebaserte annonser eller velge bort å få dine nettlesingsopplysninger brukt for atferdsannonseringsformål gjennom våre Retningslinjer for informasjonskapsler eller ved å gå til https://www.aboutads.info/choices. Hvis du er i EU, går du til https://www.youronlinechoices.eu/.

Når Lime bruker Facebook-piksler (en type informasjonskapsler), for å levere annonser til deg, er Lime og Facebook Ireland felles behandlingsansvarlige for denne behandlingen. Lime og Facebook Ireland har delt sitt ansvar etter personvernforordningen med hensyn til denne felles behandlingen. Lime er for eksempel ansvarlig for å levere denne meldingen til deg, og Facebook Ireland er ansvarlig for å administrere dine individuelle rettigheter knyttet til felles behandling. For informasjon om hvordan du utøver dine rettigheter med Facebook Ireland i forhold til felles behandling, og for informasjon om hvordan Facebook Ireland deretter behandler dine personopplysninger som uavhengig behandlingsansvarlig, se Facebooks dataretningslinjer.

Vi arbeider også med tredjeparter for å gi deg annonser som del av skreddersydde kampanjer på tredjepartsplattformer (som for eksempel Facebook og Instagram). Som del av disse annonsekampanjene, kan vi eller tredjepartsplattformene konvertere informasjon om deg, som for eksempel din e-postadresse og telefonnummer, til en unik verdi som kan matches med en brukerkonto på disse plattformene for å gjøre det mulig for oss å lære om dine interesser og forsyne deg med annonser som er skreddersydd for dine interesser. Merk deg at tredjepartsplattformene kan tilby deg valg om hvorvidt du skal se disse typene tilpassede annonser.

Vi vil ikke selge eller dele personopplysningene dine med tredjeparter for deres direkte markedsføringsformål, unntatt når du har gitt ditt samtykke.

Vårt juridiske grunnlag for å bruke opplysningene dine

I Europa er det et krav om at vi spesifiserer hvilke formål vi behandler dine personopplysninger for og hvilke juridiske grunnlag vi baserer oss på for å gjøre dette. Lime lener seg på en rekke juridiske grunnlag for å innhente, bruke, dele og på annen måte behandle opplysningene dine for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen, inkludert der:

 • det er nødvendig for å levere tjenestene og overholde våre forpliktelser i samsvar med Brukeravtalen. Vi kan for eksempel ikke levere tjenesten med mindre vi innhenter og behandler grunnleggende opplysninger om deg og din lokasjon
 • du har gitt ditt samtykke til at vi behandler opplysningene dine (i så fall kan du trekke tilbake samtykket ditt når som helst)
 • det er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse, inkludert, for eksempel, å svare på forespørsler fra offentlige etater eller politimyndigheter eller for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav
 • det er nødvendig for å beskytte våre brukeres, Juicers, ansattes og allmennhetens grunnleggende interesser både i og utenfor tjenestene
 • det er tillatt ved lov, kan vi behandle data i allmennhetens interesse, og/eller
 • behandlingen er nødvendig for formålene til Limes eller en tredjeparts legitime interesser, gitt at vi har balansert disse mot dine grunnleggende rettigheter og interesser.

Mer informasjon om vårt rettslige grunnlag for å behandle dine personopplysninger er tilgjengelig her.

Hvordan vi overfører opplysningene dine

Siden vi tilbyr våre tjenester på mange steder globalt, kan vi overføre opplysningene dine til eller fra disse stedene med det formål å tilby deg tjenester.

Hvis du er bosatt i EØS (« EØS »), Sveits eller Storbritannia, vil vi overføre eller sende dine opplysninger til USA og andre land utenfor der du bor for lagring, behandling og andre formål som beskrevet i denne personvernerklæringen. Land som er utenfor EØS, Sveits eller Storbritannia kan ikke tilby samme nivå av personvern som i ditt hjemland. Det er for tiden for eksempel ingen tilstrekkelighetsbeslutning med hensyn til USA. Når Europakommisjonen har anerkjent at et land leverer et tilstrekkelig nivå av personvern, kan Lime eventuelt basere seg på kommisjonens tilstrekkelighetsbeslutning for å overføre data.

Lime lener seg også på standardkontraktsklausuler godkjent av Europakommisjonen, for å overføre data fra EØS, Sveits og Storbritannia til USA og andre land utenfor der du bor. Du kan be om en kopi av standardkontraktklausulene ved å kontakte oss på [email protected].

Under visse omstendigheter kan vi benytte innskrenkninger, som for eksempel kontraktsmessige nødvendighetsinnskrenkninger, hvor det er aktuelt for å behandle personopplysninger, når det ikke er andre dataoverføringsmekanismer. Når for eksempel overføring av informasjon er nødvendig for å levere våre tjenester til deg, som fastsatt i Brukeravtalen.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger

Vi oppbevarer opplysningene dine så lenge det er rimelig nødvendig for å levere tjenestene til deg, eller frem til kontoen din slettes, avhengig av hva som varer lengst, underlagt en lengre periode som kan være påkrevd i henhold til gjeldende lov eller varslet til deg. Eksempler på enkelte av våre oppbevaringsperioder er fastsatt nedenfor.

Type dataOppbevaringsperiode
KontoinformasjonKontoens levetid. Visse opplysninger angående transaksjoner knyttet til en konto oppbevares i sju år i tråd med Limes kontoforpliktelser.
Offentlig utstedte førerkortopplysninger og resultatet av verifisering av om selfien stemmer med IDEtter at vi har gjennomført verifiseringskontroller for å sikre at førerkortet er gyldig, oppbevarer vi kun begrensede verifiseringsopplysninger for svindelforebyggingsformål for at du skal kunne bruke tjenestene. Når vi bruker ansiktsgjenkjenningsteknologi for å verifisere om førerkortet ditt stemmer med bildet ditt, beholder vi bare opplysninger om hvorvidt bildet stemte overens. Vi beholder disse opplysningene for kontoens levetid, med mindre loven krever en annen periode i din jurisdiksjon.
KundestøtteforespørslerKontoens levetid.

Når du sletter kontoen din, kan det ta oss ekstra tid å slette opplysningene dine fullstendig fra våre databaser og systemlogger. Vi kan også beholde opplysninger fra slettede kontoer for å forhindre svindel, samle inn gebyrer, håndheve brukeravtalen, for å overholde våre juridiske forpliktelser eller håndheve våre juridiske rettigheter.

Hvis du i tillegg er en juicer, oppbevarer Lime visse opplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser. For eksempel kan Lime oppbevare noen av opplysningene dine for å overholde gjeldende skatte-, lov-, rapporterings- og revisjonsforpliktelser og andre krav i de landene hvor vi opererer.

Dine rettigheter

Selv om noen av disse rettighetene gjelder generelt sett, gjelder visse rettigheter bare i begrensede tilfeller. Det kan være at enkelte av disse rettighetene ikke gjelder for deg hvis du holder til utenfor de regionene som angis nedenfor.

EØS / sveitsiske / britiske rettigheter

Hvis du er bosatt i EØS, Sveits eller Storbritannia, drar du nytte av en rekke rettigheter knyttet til opplysningene dine.

Rett til å protestere (markedsføring) – Du har når som helst rett til å protestere mot behandling for direkte markedsføringsformålpurposes.

Rett til å protestere (legitim interesse) – Der vi behandler opplysningene dine basert på legitime interesser, kan du under visse omstendigheter protestere mot denne behandlingen. Med mindre vi har overbevisende legitime grunner eller der det er nødvendig av juridiske grunner, vil vi slutte å behandle opplysningene dine når du protesterer.

Rett til tilgang – Du kan få tilgang til mye av opplysningene dine ved å logge på kontoen din. Du kan også be om en kopi av opplysningene vi har om deg og informasjon som forklarer hvordan opplysningene brukes.

**Rett til korrigering ** – Du har rett til å be om at vi korrigerer unøyaktige opplysninger om deg.

Rett til sletting – Du har i visse tilfeller rett til å be om at vi sletter opplysningene dine, forutsatt at det er gyldige grunner til å gjøre det og underlagt gjeldende lov.

Rett til å begrense behandlingen – Du har i visse tilfeller rett til å midlertidig begrense behandlingen av opplysningene dine av oss, forutsatt at det er gyldige grunner til å gjøre det.

Rett til dataportabilitet – Du kan ha rett til å motta informasjon om opplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og overføre slike opplysninger til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å trekke tilbake samtykke – Der du tidligere har gitt ditt samtykke, slik som for å sende deg direkte markedsføring, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Dette vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbaketrekkingen av det. I tillegg kan vi, selv i tilfelle tilbaketrekking, fortsette å bruke opplysningene dine som tillatt eller påkrevd ved lov.

Rett til å gi veiledning om forvaltningen av dine data etter at du er død – Du har rett til å gi oss spesifikk veiledning om oppbevaring, sletting eller kommunisering av dine personopplysninger etter at du er død.

Ta kontakt med oss som angitt under avsnittet «Hvem er ansvarlig for opplysningene mine?» nedenfor hvis du gjerne vil utøve noen av disse rettighetene, eller i tilfelle du skulle ha noen bekymringer om hvordan vi behandler opplysningene dine. For sikkerhetsformål kan vi kreve at du følger visse steg for å verifisere at du er eieren av en Lime-konto. Vi kan for eksempel kreve at du har en verifisert e-post som er forbundet med din Lime-konto og at du tar kontakt med oss gjennom den verifiserte e-posten som er forbundet med din Lime-konto. Du har også rett til å sende inn en klage til din lokale tilsynsmyndighet for databeskyttelse. Du kan få tilgang til en liste over EU-tilsynsmyndigheter her. Du kan også kontakte Limes personvernombud på [email protected].

Personvernrettigheter i California : Hvis du er bosatt i California, har du visse rettigheter over personopplysningene dine. For mer informasjon om disse rettighetene og hvordan du utøver dem, ser du vår personvernerklæring for California, som er inkorporert gjennom henvisning i disse retningslinjene.

Dine valg og hvordan du kan administrere opplysningene dine : Vi mener du bør ha valg når det gjelder innhenting, bruk og deling av opplysningene dine. Ikke bruk tjenestene hvis du ikke ønsker at Lime skal samle inn opplysningene dine.

E-poster og annen kommunikasjon : Hvis du ønsker å endre typene kommunikasjon du mottar fra oss, inkludert å velge bort kampanjemeldinger fra oss, kan du når som helst gjøre det ved å oppdatere kommunikasjonspreferansene som er spesifisert i kontoprofilen din. Vi kan fortsette å sende ikke-salgsfremmende kommunikasjon og annen informasjon om din bruk av tjenesten.

Tilgang til og administrasjon av opplysningene dine : Hvis du har en konto med Lime, kan du gjennomgå, endre eller slette opplysningene dine ved å logge på kontoen din og redigere profilen din. Du kan endre mobilnummeret ditt eller e-postadressen din ved å bruke funksjonen for endring i appen. Du kan når som helst slette Lime-kontoen din ved å sende inn en forespørsel til oss på [email protected] eller ved å bruke «Send inn en forespørsel»-funksjonen i appen. Hvis du er en juicer og ønsker å slette kontoen din, sender du en e-post til [email protected].

Hvem er ansvarlig for opplysningene mine?

For å se hvem som er ansvarlig for dine personopplysninger og hvordan du kontakter dem, klikker du her.