Get Help
Download App
Select Language

Adatvédelmi nyilatkozat

Hatálybalépés napja: 2021. március 1.

A Lime és a vállalatunkhoz tartozó társaságok (a továbbiakban együttesen: „ Lime", „ mi", „ bennünket" vagy „ miénk") erősen elkötelezett az átláthatóság mellett és azt szeretnénk, ha Ön (a továbbiakban: „ Ön" vagy „ Öné") megismerné, hogy milyen módon gyűjtjük, használjuk, osztjuk meg és védjük az Ön adatait. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: „ Adatvédelmi nyilatkozat") rögzíti, hogy a Lime miként kezeli a Lime weboldalaival (beleértve az e-kereskedelmi üzletét is), a Lime márkájú, felhasználó tulajdonában lévő járművekkel, a Lime tulajdonában lévő járművekkel, valamint a kapcsolódó mobilalkalmazásaival és szolgáltatásaival kapcsolatos információkat (a továbbiakban együttesen: a „ Szolgáltatások"), illetve miként kezeli azokat, amikor Ön más módon kapcsolatba lép velünk. Adott esetben a jelen szabályzat leírja a Juicer-ekkel kapcsolatos adatvédelmi gyakorlatunkat is. Kérjük, olvassa el Felhasználói megállapodásunkat is, amely dokumentum a Szolgáltatásokra irányadó feltételeket határozza meg.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot időről időre módosítsuk. Amennyiben a Lime módosítja a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot, a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot elérhetővé fogjuk tenni a Szolgáltatásaink útján, és amennyiben lényegesen módosítjuk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot, jól látható tájékoztatót teszünk közzé és közvetlenül is megkereshetjük Önt e-mail útján vagy más módon.

Az általunk gyűjtött információk típusai

Az információkat különböző módokon gyűjtjük vagy kapjuk meg. Az általunk gyűjtött vagy kapott információk típusai attól függenek, hogy Ön miként használja Szolgáltatásainkat, illetve miként kapcsolódik azokhoz. Számos esetben Ön kiválaszthatja azokat az információkat, amelyeket megad nekünk, azonban bizonyos információk (például a számla információk) szükségesek számunkra a Szolgáltatások nyújtásához, és amennyiben ezeket nem adja meg, nem fogjuk tudni nyújtani a Szolgáltatásokat. Ezeket az adatokat az alábbiakban meghatározott célokból használjuk és tesszük közzé. Az általunk gyűjtött információk típusai közé tartoznak a következők:

Emellett, amennyiben Ön Juicer, aki segít a Lime-nak a járművek gyűjtésében és töltésében, további információkat is gyűjtünk:

Hogyan használjuk az Ön adatait?

Az Ön adatait, ideértve a helyadatait is, arra használjuk, hogy:

Emellett, amennyiben Ön Juicer, az információkat arra használjuk, hogy: kiszámítsuk az Ön díját és fizessünk Önnek; illetve ellenőrizzük a Lime számára végzett munkáját és nyomon kövessük a Lime járműveket.

Kivel osztjuk meg az Ön adatait?

Az Ön adatait a Lime társult vállalkozásokkal, szolgáltatóinkkal, egyéb harmadik felekkel oszthatjuk meg, ha az szükséges a Felhasználói megállapodás teljesítéséhez, valamint a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint. Az Ön adatait különösen a következőkkel osztjuk meg:

Itt tudhat meg többet arról, hogy az utazással kapcsolatos adatok megosztása miként segíti a közösségeket.

Olyan összevont, személytelenné tett vagy személyazonosítóktól megfosztott adatokat is megoszthatunk, amelyek nem alkalmasak arra, hogy Önt harmadik felekkel azonosítsák, ideértve a fentiekben felsorolt harmadik felek típusait is.

Hirdetés és elemzés

Megengedjük másoknak, hogy elemzési szolgáltatásokat nyújtsanak és hirdetéseket szolgáltassanak a Szolgáltatásainkban és a nevünkben az interneten és a mobilalkalmazásokban. Ezek a szervezetek sütiket, web-jelzőket, eszközazonosítókat és más technológiákat használhatnak a Szolgáltatásaink és más weboldalak és alkalmazások Ön általi használatával kapcsolatos információk gyűjtésére, beleértve az Ön IP-címét, webböngészőjét, a mobilhálózati információit, a megtekintett oldalakat, az oldalakon vagy a mobilalkalmazásokban töltött időt, a megnyitott hivatkozásokat és a konverziós információkat. Ezeket az információkat a Lime és mások felhasználhatják többek között adatok elemzésére és nyomon követésére, bizonyos tartalmak népszerűségének meghatározására, hirdetések és az Ön érdeklődési körét célzó tartalmak kézbesítésére a Szolgáltatásainkban és más weboldalakon, a hirdetéseink hatékonyságának mérésére és az Ön online tevékenységének jobb megértése érdekében. Kezelheti a beállításait, további információkat találhat az érdeklődésen alapuló hirdetésekről, illetve letilthatja azt, hogy webböngészési információit viselkedésen alapuló hirdetések céljaira használják fel, a Sütikre vonatkozó szabályzatunkon keresztül, vagy ha megtekinti a https://www.aboutads.info/choices oldalt. Ha Ön az EU-ban tartózkodik, kérjük, látogasson el a https://www.youronlinechoices.eu/ oldalra.

Ahol a Lime a Facebook pixelt (egy süti típus) használja, hogy hirdetéseket nyújtson az Ön számára, a Lime és a Facebook Ireland a közös adatkezelők ezen adatkezelés tekintetében. A Lime és a Facebook Ireland megosztotta a GDPR szerinti felelősségét e közös adatkezeléssel kapcsolatban, például a Lime felel azért, hogy Ön megkapja a jelen nyilatkozatot, a Facebook Ireland pedig az Ön közös adatkezeléssel kapcsolatos egyéni jogainak kezeléséért felel. Kérjük, tekintse át a Facebook Adatszabályzatát azzal kapcsolatban, hogy megtudja, miként gyakorolhatja a jogait a Facebook Ireland-del szemben a közös adatkezeléssel kapcsolatban, valamint a személyes adatai Facebook Ireland mint későbbi független adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos információkért.

Harmadik felekkel is együttműködünk, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a személyre szabott kampányok részeként harmadik felek platformjain (például Facebook és Instagram). Ezen hirdetési kampányok részeként mi vagy a harmadik fél platformok átalakíthatják az Önnel kapcsolatos információkat, például az Ön e-mail címét és telefonszámát, olyan egyedi értékké, amely párosítható egy felhasználói fiókkal ezeken a platformokon, hogy megismerhessük az Ön érdeklődési körét és az Ön érdeklődési körére szabott hirdetéseket nyújthassunk. Ne feledje, hogy a harmadik felek platformjai választási lehetőséget nyújtanak arra vonatkozóan, hogy Ön láthassa az ilyen típusú személyre szabott hirdetéseket.

Az Ön személyes adatait nem adjuk el és nem osztjuk meg harmadik felekkel közvetlen marketing célokból, kivéve ha Ön ahhoz hozzájárul.

Jogalapunk az Ön adatai használata vonatkozásában

Európában kötelesek vagyunk meghatározni azokat a célokat, amelyek érdekében az Ön személyes adatait kezeljük és azokat a jogalapokat, amelyekre ennek során támaszkodunk. A Lime számos jogalapra támaszkodik az Ön adatainak gyűjtése, használata, megosztása és egyéb kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokból, ideértve, ha:

A személyes adatai kezelésének jogalapjára vonatkozó további információk itt érhetők el.

Hogyan továbbítjuk az Ön adatait?

A Szolgáltatásaink globális formában, számos helyszínen történő nyújtása során az Ön adatait a Szolgáltatások nyújtása céljából ezekre a helyekre vagy helyekről továbbíthatjuk.

Amennyiben Ön életvitelszerűen az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: „ EGT"), Svájcban vagy az Egyesült Királyságban tartózkodik, az adatait az Egyesült Államokba vagy a lakóhelyén kívüli más országba is továbbíthatjuk, tárolás, adatkezelés és a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt egyéb célok érdekében. Az EGT-n kívüli országok, Svájc vagy az Egyesült Királyság nem biztos, hogy ugyanolyan szintű adatvédelmet nyújtanak, mint az Ön lakóhelye szerinti ország, például jelenleg nincs megfelelőségi döntés az Egyesült Államok vonatkozásában. Ha az Európai Bizottság elismerte, hogy egy ország megfelelő szintű adatvédelmet nyújt, a Lime az adattovábbítás tekintetében a Bizottság megfelelőségi határozatára támaszkodhat.

A Lime az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételekre is támaszkodik az adatok EGT-ből, Svájcból és az Egyesült Királyságból az Egyesült Államokba és a lakóhelyén kívüli országokba való továbbítása során. Másolatot kérhet az általános szerződési feltételekről, ha megkeres bennünket a legal@li.me címen.

Bizonyos korlátozott körülmények között eltéréseket alkalmazhatunk, például a szerződéses szükségesség alóli mentességet, adott esetben a személyes adatok kezelése érdekben, ha nincs más alkalmazandó adatátviteli mechanizmus. Például ha az adatok továbbítása ahhoz szükséges, hogy a Szolgáltatásokat a Felhasználói megállapodásban meghatározottak szerint nyújtsuk.

Meddig tároljuk az Ön adatait?

Az Ön adatait addig tároljuk, amíg az indokoltan szükséges a Szolgáltatásoknak az Ön részére történő nyújtása érdekében vagy ameddig nem törlik az Ön fiókját - a két időszak közül a hosszabb az irányadó -, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy az Önnek küldött értesítés szerint hosszabb időszak is lehet. Az alábbiakban a megőrzési időszakokra vonatkozó egyes példák láthatók.

Az adatok típusaMegőrzési időszak
Fiók-adatokA fiók élettartama Egy fiókkal kapcsolatos tranzakciókra vonatkozó bizonyos információkat 7 évig őrzünk meg, a Lime számviteli kötelezettségeinek megfelelően.
Hatóságilag kiállított vezetői engedélyre vonatkozó adatok és azon ellenőrzés eredménye, hogy a szelfi megegyezik-e a személyazonosítóval.Miután igazoló ellenőrzést végzünk, hogy megbizonyosodjunk az engedély érvényességéről, csak korlátozott igazolóadatokat tartunk meg csalás-megelőzési célokból és annak érdekében, hogy Ön használhassa a Szolgáltatásokat. Amikor arcfelismerő technológiát használunk annak ellenőrzésére, hogy a vezetői engedélye megegyezik-e az Ön képmásával, csak az arra vonatkozó információkat őrizzük meg, hogy a képek megegyeznek-e. Ezeket az információkat a fiók élettartamáig őrizzük meg, kivéve, ha az Ön joghatósága szerinti jogszabályok más időtartamot írnak elő.
Ügyfélszolgálati kérdésekA fiók élettartama

Amikor törli a fiókját, további időbe telhet, amíg teljesen töröljük az Ön adatait az adatbázisainkból és rendszernaplóinkból. A törölt fiókokból is megtarthatunk információkat csalás megelőzése, díjak begyűjtése, a Felhasználói megállapodás érvényesítése, jogi kötelezettségeink betartása vagy törvényes jogaink érvényesítése érdekében.

Emellett, amennyiben Ön Juicer, a Lime megőriz bizonyos információkat a jogi kötelezettségeink betartásához szükséges mértékben. A Lime például megtarthat egyes Önre vonatkozó adatokat, hogy megfeleljen az alkalmazandó adózási, jogszabályi, bejelentési és ellenőrzési kötelezettségeknek és egyéb követelményeknek, azokban az országokban, ahol tevékenységet fejtünk ki.

Az Ön jogai

Míg ezen jogok némelyike általánosan alkalmazandó, bizonyos jogok csak korlátozott esetekben gyakorolhatók. E jogok némelyike nem vonatkozik Önre, ha Ön az alábbiakban jelzett régiókon kívül lakik.

Jogok az EGT / Svájc / Egyesült Királyság területén

Amennyiben Ön életvitelszerűen az EGT, Svájc vagy az Egyesült Királyság területén tartózkodik, Ön az adataival kapcsolatban számos jogosultság előnyeit élvezheti.

Tiltakozáshoz való jog (marketing) - Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a közvetlen marketing célú adatkezelés ellen.

Tiltakozáshoz való jog (jogos érdek) - Amennyiben az Ön adatait jogos érdekek alapján kezeljük, Ön - bizonyos körülmények között - tiltakozhat ezen adatkezelés ellen. Hacsak nincs arra vonatkozóan kötelező erejű jogalapunk, vagy ha az jogi okokból szükséges, akkor az Ön tiltakozása esetén abbahagyjuk az adatai kezelését.

Hozzáférési jog - Ön hozzáférhet a legtöbb adatához, ha belép a fiókjába. Másolatot is kérhet az Önről tárolt adatokról, és arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az adatait miként használjuk.

Helyesbítéshez való jog - Ön jogosult arra, hogy kérje az Önről tárolt pontatlan adatok helyesbítését.

Törléshez való jog - Ön jogosult arra, hogy bizonyos esetekben kérje az adatai törlését, feltéve, hogy alapos oka van erre és az alkalmazandó jogszabályok azt megengedik.

Az adatkezelés korlátozásához való jog - Ön jogosult arra, hogy bizonyos esetekben ideiglenes korlátozza az adatai általunk történő kezelését, feltéve, hogy erre alapos oka van.

Adathordozhatósághoz való jog - Ön jogosult arra is, hogy egyes adatait strukturált, egységes, géppel olvasható formátumban megkapja, és hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A hozzájárulás visszavonásának joga - Amennyiben korábban hozzájárulását adta, például direkt marketing anyagok küldéséhez, Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Emellett mi még visszavonás esetén is továbbhasználhatjuk az Ön adatait, a jogszabályok által előírtak szerint.

Az adatainak a halálát követő kezelésére vonatkozó útmutatás megadásához való jog - Ön jogosult arra, hogy konkrét útmutatást adjon számunkra a személyes adatainak a halála utáni tárolásával, törlésével és kommunikációjával kapcsolatban.

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Ki felel az adataimért?" részben leírtak szerint, ha e jogok bármelyikét gyakorolni kívánja, vagy ha bármilyen aggálya merülne fel az adatai kezelésével kapcsolatban. Biztonsági okokból bizonyos lépéseket írhatunk elő annak igazolására, hogy Ön egy Lime-fiók tulajdonosa. Például előírhatjuk, hogy legyen egy igazolt e-mail címe a Lime-fiókjához, és hogy a Lime-fiókjához társított ellenőrzött e-mail használatával lépjen kapcsolatba velünk. Ön jogosult arra is, hogy panaszát a helyi adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságnak benyújtsa. Az EU felügyeleti hatóságainak listáját itt érheti el. Megkeresheti a Lime adatvédelmi tisztviselőjét is a dpo@li.me címen.

Kaliforniai adatvédelmi jogok : Ha Ön kaliforniai lakos, akkor bizonyos jogok illetik meg személyes adataival kapcsolatban. Ezen jogokról és azok gyakorlásának módjáról további információkat a Kaliforniai adatvédelmi nyilatkozatunkban olvashat, amelyet hivatkozás útján a jelen szabályzat részévé teszünk.

Az Ön döntései és az adatai Ön általi kezelésének lehetőségei : Úgy véljük, hogy Önt megilleti a döntés lehetősége az adatainak gyűjtése, használata és megosztása tekintetében. Amennyiben nem szeretné, hogy a Lime gyűjtse az Ön adatait, kérjük, ne használja a Szolgáltatásokat.

E-mailek és egyéb kommunikációk : Ha módosítani szeretné a tőlünk kapott értesítések típusait, ideértve a promóciós értesítéseinkről való leiratkozást is, ezt bármikor megteheti, ha frissíti a fiókprofiljában meghatározott értesítési beállításait. Továbbra is küldhetünk nem promóciós értesítéseket és egyéb információkat a Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban.

Az Ön adatainak elérése és szerkesztése : Ha Önnek fiókja van a Lime-nál, áttekintheti, módosíthatja vagy törölheti az információit, ha belép a fiókjába és szerkeszti a profilját. Módosíthatja a telefonszámát vagy az e-mail címét is az alkalmazáson belüli módosítás funkció használatával. Bármikor törölheti a Lime fiókját, ha ilyen kérelmet küld a support@li.me címre vagy használja az alkalmazáson belüli „Kérelem beküldése" funkciót. Amennyiben Ön Juicer és törölni kívánja a fiókját, kérjük, küldjön e-mailt a juicer@li.me címre.

Ki felel az adataimért?

Hogy megtekinthesse, ki felel az Ön személyes adataiért és mi az illető elérhetősége, kérjük, kattintson ide.