Get Help
Download App
Select Language

Databeskyttelseserklæring

Ikrafttrædelsesdato: 1. marts 2021

Hos Lime og vores koncernselskaber (samlet benævnt " Lime ," " vi ," " os ," eller " vores"), lægger vi stor vægt på gennemsigtighed, og det er vigtigt for os, at du (" du" eller " din") forstår, hvordan vi indsamler, bruger, deler og beskytter dine oplysninger. Denne databeskyttelseserklæring (" databeskyttelseserklæring") beskriver, hvordan Lime håndterer oplysninger i forbindelse med Limes websteder (herunder deres webbutik), Lime-brandede bruger-ejede køretøjer, Lime-ejede køretøjer og relaterede mobilapplikationer og tjenester (samlet benævnt " tjenesterne"), og når du ellers interagerer med os. Når dette er angivet, beskriver denne politik også vores datapraksisser i forbindelse med Juicere. Du bedes også læse vores brugeraftale, som angiver vilkårene, der regulerer tjenesterne.

Vi forbeholder os ret til at ændre denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden. Hvis Lime foretager ændringer i denne databeskyttelseserklæring, vil den opdaterede databeskyttelseserklæring blive gjort tilgængelig via vores tjenester, og hvis vi foretager nogen væsentlige ændringer i denne databeskyttelseserklæring, vil vi meddele det tydeligt og vi kan også kontakte dig direkte via e-mail eller andre metoder.

De typer af oplysninger, som vi indsamler

Vi indsamler eller modtager oplysninger på forskellige måder. De typer af oplysninger, som vi indsamler eller modtager afhænger af, hvordan du bruger og interagerer med vores tjenester. I mange tilfælde kan du vælge de oplysninger, du giver os, selvom der kræves visse oplysninger (såsom kontooplysninger) for at vi kan levere tjenesterne, og hvis de ikke oplyses, kan vi ikke levere tjenesterne. Vi bruger og videregiver disse oplysninger til de formål, der beskrives nærmere nedenfor. De typer af oplysninger, som vi indsamler, omfatter:

Hvis du også er en Juicer, der hjælper Lime med at indsamle og oplade køretøjer, indsamler vi yderligere oplysninger:

Sådan bruger vi dine oplysninger

Vi bruger dine oplysninger, herunder oplysninger om din placering, til at:

Derudover, hvis du er en Juicer, bruger vi dine oplysninger til at: beregne din løn og til at betale dig, og til at overvåge det arbejde, du udfører for Lime og til at spore Lime-køretøjer.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi deler dine oplysninger med Limes tilknyttede selskaber, vores tjenesteudbydere, andre tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at opfylde brugeraftalen, og som beskrevet i denne databeskyttelseserklæring. Vi deler især dine oplysninger med:

Få mere at vide om, hvordan deling af kørselsoplysninger hjælper lokalsamfund her.

Vi kan også dele aggregerede, anonymiserede eller afidentificerede oplysninger, der ikke med rimelighed kan bruges til at identificere dig, med tredjeparter, herunder de typer af tredjeparter, der er anført ovenfor.

Annoncering og analyse

Vi giver andre mulighed for at levere analysetjenester og vise annoncer på vores tjenester og på vores vegne på tværs af internettet og i mobilapps. Disse enheder kan bruge cookies, web-beacons, enhedsidentifikatorer og andre teknologier til at indsamle oplysninger om din brug af vores tjenester og andre websteder og applikationer, herunder din IP-adresse, webbrowser, mobilnetværksoplysninger, viste sider, tid brugt på sider eller i mobilapps, links, der er klikket på, samt konverteringsoplysninger. Disse oplysninger kan bruges af Lime og andre til blandt andet at analysere og spore oplysninger, vurdere populariteten af bestemt indhold, levere annoncering og indhold, der er målrettet dine interesser på vores tjenester og andre websteder, måle effektiviteten af vores annoncering og bedre forstå din onlineaktivitet. Du kan administrere dine præferencer, finde flere oplysninger om interessebaserede annoncer eller fravælge, at dine webbrowsing-oplysninger bruges til adfærdsmæssige annonceringsformål gennem vores cookiepolitik eller ved at besøge https://www.aboutads.info/choices. Hvis du befinder dig i EU, bedes du besøge https://www.youronlinechoices.eu/.

Hvis Lime bruger Facebooks pixel (en type af cookie) til at levere annoncering til dig, er Lime og Facebook Ireland fælles dataansvarlige for denne behandling. Lime og Facebook Ireland har opdelt deres ansvarsområder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse med hensyn til denne fælles behandling, for eksempel er Lime ansvarlig for at tilvejebringe denne meddelelse for dig, og Facebook Ireland er ansvarlig for at administrere dine individuelle rettigheder i forbindelse med den fælles behandling. For oplysninger om, hvordan du udøver dine rettigheder over for Facebook Ireland i forbindelse med den fælles behandling, og for oplysninger om, hvordan Facebook Ireland efterfølgende behandler dine personoplysninger som uafhængig dataansvarlig, bedes du se Facebooks datapolitik.

Vi samarbejder også med tredjeparter om at vise annoncer til dig som en del af tilpassede kampagner på tredjepartsplatforme (såsom Facebook og Instagram). Som en del af disse annoncekampagner kan vi eller tredjepartsplatformene konvertere oplysninger om dig, såsom din e-mailadresse og dit telefonnummer, til en unik værdi, der kan matches med en brugerkonto på disse platforme for at give os mulighed for at lære om dine interesser og vise dig annoncering, der er tilpasset dine interesser. Bemærk, at tredjepartsplatformene kan tilbyde dig valg med hensyn til, hvorvidt du ser disse typer af tilpassede annoncer.

Vi hverken sælger eller deler dine personoplysninger med tredjeparter til deres direkte markedsføringsformål, undtagen med dit samtykke.

Vores retsgrundlag for brug af dine oplysninger

I Europa er vi forpligtede til at angive de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger, samt de retsgrundlag, som vi påberåber os for at gøre det. Lime påberåber sig en række retsgrundlag for at indsamle, bruge, dele og på anden måde behandle dine oplysninger til de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, herunder hvis:

Flere oplysninger om vores retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger er tilgængelige her.

Sådan overfører vi dine oplysninger

Da vi tilbyder vores tjenester på mange steder over hele verden, kan vi overføre dine oplysninger til eller fra disse steder med henblik på at levere tjenester til dig.

Hvis du har din sædvanlige bopæl i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (" EØS"), Schweiz eller Storbritannien, overfører eller sender vi dine oplysninger til USA og andre lande uden for hvor du bor til opbevaring, behandling og andre formål beskrevet i denne databeskyttelseserklæring. Lande, der er uden for EØS, Schweiz eller Storbritannien, tilbyder muligvis ikke det samme niveau af databeskyttelse som i dit hjemland, for eksempel er der i øjeblikket ingen tilstrækkelighedsbeslutning for så vidt angår USA. Hvis Europa-Kommissionen har anerkendt et land som værende et land, der yder et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, kan Lime påberåbe sig Kommissionens tilstrækkelighedsbeslutning, hvis relevant, med henblik på at overføre oplysninger.

Lime påberåber sig også standardkontraktbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen med henblik på at overføre oplysninger fra EØS, Schweiz og Storbritannien til USA og andre lande uden for det land, hvor du bor. Du kan anmode om en kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at kontakte os på legal@li.me.

Under visse begrænsede omstændigheder kan vi bruge undtagelser, såsom undtagelsen grundet kontraktmæssig nødvendighed, hvis relevant, til at behandle personoplysninger, når der ikke er andre gældende dataoverførselsmekanismer. For eksempel, hvis overførsel af oplysninger er nødvendig for at levere vores tjenester som beskrevet i brugeraftalen.

Så længe opbevarer vi oplysninger

Vi opbevarer ikke dine oplysninger længere end det med rimelighed er nødvendigt for at levere tjenesterne til dig, eller indtil din konto slettes, alt efter hvad der er længst, med forbehold for en længere periode, som måtte kræves i henhold til gældende lovgivning eller som meddeles dig. Eksempler på nogle af vores opbevaringsperioder er beskrevet nedenfor.

Type af oplysningerOpbevaringsperiode
KontooplysningerKontoens levetid. Visse oplysninger vedrørende transaktioner relateret til en konto opbevares i 7 år i overensstemmelse med Limes regnskabsmæssige forpligtelser.
Offentligt udstedte kørekortoplysninger og resultat af bekræftelse af, hvorvidt selfie matcher identifikationNår vi har udført bekræftelseskontroller for at sikre, at kørekortet er gyldigt, opbevarer vi kun begrænsede bekræftelsesoplysninger med henblik på forebyggelse af svig og således at du kan bruge tjenesterne. Når vi bruger ansigtsgenkendelsesteknologi til at bekræfte, at dit kørekort matcher dit billede, opbevarer vi kun oplysninger om, hvorvidt billedet matchede. Vi opbevarer disse oplysninger under hele kontoens levetid, medmindre en anden periode kræves ved lov i din retskreds.
KundesupporthenvendelserKontoens levetid.

Når du sletter din konto, kan det tage os yderligere tid at slette dine oplysninger fuldstændigt fra vores databaser og systemlogfiler. Vi kan også opbevare oplysninger fra slettede konti for at forebygge svig, inddrive gebyrer, håndhæve brugeraftalen, for at overholde vores juridiske forpligtelser eller håndhæve vores juridiske rettigheder.

Hvis du er Juicer, opbevarer Lime desuden visse oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser. For eksempel kan Lime opbevare nogle af dine oplysninger for at overholde gældende skattemæssige, juridiske, rapporterings- og revisionsforpligtelser og andre krav i de lande, hvor vi driver virksomhed.

Dine rettigheder

Mens nogle af disse rettigheder gælder generelt, gælder visse rettigheder kun i begrænsede tilfælde. Nogle af disse rettigheder gælder muligvis ikke for dig, hvis du er bosat uden for de områder, der er angivet nedenfor.

Rettigheder i EØS/Schweiz/Storbritannien

Hvis du har din sædvanlige bopæl i EØS, Schweiz eller Storbritannien, har du en række rettigheder i forhold til dine oplysninger.

Ret til at gøre indsigelse (markedsføring) – Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål.

Ret til at gøre indsigelse (legitim interesse) – Hvis vi behandler dine oplysninger baseret på legitime interesser, kan du gøre indsigelse mod denne behandling under visse omstændigheder. Medmindre vi har tvingende legitime årsager eller hvis det er nødvendigt af juridiske årsager, ophører vi med at behandle dine oplysninger, når du gør indsigelse.

Ret til indsigt – Du kan få indsigt i mange af dine oplysninger ved at logge ind på din konto. Du kan også anmode om en kopi af de oplysninger, som vi har om dig, og oplysninger, der forklarer, hvordan oplysningerne bruges.

Ret til berigtigelse – Du har ret til at anmode om, at vi berigtiger urigtige oplysninger om dig.

Ret til sletning – Du har ret til, i visse tilfælde, at anmode om, at vi sletter dine oplysninger, forudsat at der er gyldige årsager til at gøre det og med forbehold for gældende lovgivning.

Ret til at begrænse behandling – Du har ret til, i visse tilfælde, midlertidigt at begrænse vores behandling af ​​dine oplysninger, forudsat at der er gyldige årsager til at gøre det.

Ret til dataportabilitet – Du har muligvis ret til at modtage visse af dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at sende sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til at tilbagetrække samtykke – Hvis du tidligere har givet dit samtykke, såsom til at sende dig direkte markedsføring, har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Dette påvirker dog ikke lovligheden af ​​behandlingen baseret på samtykke, der fandt sted før det blev trukket tilbage. Endvidere kan vi, selv i tilfælde af tilbagetrækning, fortsætte med at bruge dine oplysninger som tilladt eller påkrævet ved lov.

Ret til at give vejledning med hensyn til administrationen af dine oplysninger efter din død – Du har ret til at give os specifik vejledning om opbevaring, sletning af kommunikation af dine personoplysninger efter din død.

Du bedes kontakte os som beskrevet i afsnittet "Hvem er ansvarlig for mine oplysninger?" nedenfor, hvis du ønsker at udøve enhver af disse rettigheder, eller hvis du skulle have bekymringer om, hvordan vi behandler dine oplysninger. Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi kræve, at du følger visse trin for at bekræfte, at du er ejeren af en Lime-konto. For eksempel kan vi kræve, at du har en bekræftet e-mailadresse, der er knyttet til din Lime-konto, og at du kontakter os ved hjælp af den bekræftede e-mailadresse, der er knyttet til din Lime-konto. Du har også ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsførende databeskyttelsesmyndighed. Du kan få adgang til en liste over EU-tilsynsmyndigheder her. Du kan også kontakte Limes databeskyttelsesrådgiver på dpo@li.me.

Databeskyttelsesrettigheder i Californien : Hvis du er bosat i Californien, er du berettiget til visse rettigheder med hensyn til dine personoplysninger. For flere oplysninger om de pågældende rettigheder og hvordan du udøver dem, bedes du se vores databeskyttelseserklæring for Californien, som er indarbejdet i denne politik ved henvisning.

Dine valg og hvordan du kan administrere dine oplysninger : Vi mener, at du bør have valg med hensyn til indsamlingen, brugen og delingen af dine oplysninger. Hvis du ikke vil have, at Lime indsamler dine oplysninger, bedes du undlade at bruge tjenesterne.

E-mails og andre meddelelser : Hvis du gerne vil ændre de typer af meddelelser, som du modtager fra os, herunder fravælge salgsfremmende meddelelser fra os, kan du gøre det til enhver tid ved at opdatere de kommunikationspræferencer, der er angivet i din kontoprofil. Vi kan fortsætte med at sende ikke-salgsfremmende meddelelser og andre oplysninger om din brug af tjenesten.

Adgang til og administration af dine oplysninger : Hvis du har en konto hos Lime, kan du gennemgå, ændre eller slette dine oplysninger ved at logge ind på din konto og redigere din profil. Du kan ændre dit mobilnummer eller din e-mailadresse ved hjælp af ændringsfunktionen i vores app. Du kan til enhver tid slette din Lime-konto ved at indsende en anmodning til os på support@li.me eller ved at bruge funktionen "Indsend en anmodning" i appen. Hvis du er Juicer og ønsker at slette din konto, bedes du sende en e-mail til juicer@li.me.

Hvem er ansvarlig for mine oplysninger?

For at se, hvem der er ansvarlig for dine personoplysninger og hvordan du kontakter dem, bedes du klikke her.