Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelseserklæring

Ikrafttrædelsesdato: 28. marts 2022

Hos Lime og vores koncernselskaber (samlet benævnt " Lime ," " vi ," " os ," eller " vores"), lægger vi stor vægt på gennemsigtighed, og det er vigtigt for os, at du (" du" eller " din") forstår, hvordan vi indsamler, bruger, deler og beskytter dine oplysninger. Denne databeskyttelseserklæring (" databeskyttelseserklæring") beskriver, hvordan Lime håndterer oplysninger i forbindelse med Limes websteder (herunder deres webbutik), Lime-brandede bruger-ejede køretøjer, Lime-ejede køretøjer og relaterede mobilapplikationer og tjenester (samlet benævnt " tjenesterne"), og når du ellers interagerer med os. Når dette er angivet, beskriver denne politik også vores datapraksisser i forbindelse med Juicere. Du bedes også læse vores brugeraftale, som angiver vilkårene, der regulerer tjenesterne.

Vi kan foretage ændringer af denne privatlivspolitik fra tid til anden. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi i) informere dig om disse ændringer på forhånd via e-mail eller andre metoder samt ii) informere dig om din ret til at gøre indsigelse i mod disse ændringer.

De typer af oplysninger, som vi indsamler

Vi indsamler eller modtager oplysninger på forskellige måder. De typer af oplysninger, som vi indsamler eller modtager afhænger af, hvordan du bruger og interagerer med vores tjenester. I mange tilfælde kan du vælge de oplysninger, du giver os, selvom der kræves visse oplysninger (såsom kontooplysninger) for at vi kan levere tjenesterne, og hvis de ikke oplyses, kan vi ikke levere tjenesterne. Vi bruger og videregiver disse oplysninger til de formål, der beskrives nærmere nedenfor. De typer af oplysninger, som vi indsamler, omfatter:

 • Kontooplysninger såsom dit navn, din e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, køn, adresseoplysninger og betalingsoplysninger, såsom dine kreditkortoplysninger. For at kunne bruge visse produkter kan vi også kræve, at du tilvejebringer billeder af dit offentligt udstedte kørekort (forside og bagside). Når du køber et Lime-brandet køretøj på vores e-handelswebsted, indsamler vi dine forsendelsesoplysninger. For at benytte Lime Access indsamler vi også offentligt udstedt id og bevis på lavindkomststatus til bekræftelsesformål.
 • Vi indsamler og behandler placeringsoplysninger , når du tilmelder dig og bruger tjenesterne. Det er f.eks. nødvendigt at indsamle og registrere din enheds fysiske placering for nøjagtigt at vise Lime-køretøjer i nærheden af ​​din placering. Oplysninger såsom placeringen af køretøjet, ruterne, der tages af knallerten, cyklen, scooteren eller andet køretøj, samt dets lejestatus, er også nødvendige for at levere tjenesterne. I tilfælde af, at du registrerer dit eget køretøj på vores tjenester, indsamler vi placeringsoplysninger for at vise dig dit køretøjs placering og for at give dig mulighed for at låse det og låse det op. Lime indsamler også placeringsoplysninger direkte fra Lime-køretøjer, herunder når en Lime-bruger kører, såsom kørselsoplysninger.
 • Når du bruger visse produkter (f.eks. knallerter), der kræver et offentligt udstedt kørekort og brug af hjelm eller andet beskyttelsesudstyr påkrævet ved lov, beder vi dig (og din passager, hvis relevant) om at tage en selfie, som vi indsamler, og vi kan indsamle billeder og/eller videooptagelser af din tur. Ved at tilvejebringe billeder for os af din passager erklærer du, at du har tilladelse fra din passager til at dele sådanne oplysninger med os.
 • Hvis du linker, forbinder til eller logger ind på Lime med en tredjepartstjeneste (f.eks. Facebook), kan tredjepartstjenesten sende os oplysninger, såsom dine profiloplysninger fra den pågældende tjeneste.
 • Når du anmoder om kundeservice, support eller anden hjælp, kan du vælge at give os dine kontaktoplysninger , så vi bedre kan svare på dine anmodninger, og vi kan beholde oplysninger om din interaktion med vores supporttjenester.
 • Lime og tredjeparter (såsom Facebook) indsamler oplysninger fra din browser , computer eller mobilenhed, som giver os tekniske oplysninger, såsom din enheds IP-kildeadresse, når du tilgår eller bruger tjenesterne. Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologier (såsom pixels og tags) til at levere vores tjenester, herunder til at beskytte sikkerheden af tjenesten, huske dine indstillinger og indsamle analyseoplysninger om dig. Tredjeparter kan bruge de tekniske oplysninger til at levere målingstjenester og målrettede annoncer. Du kan få mere at vide om, hvordan vi (og tredjeparter) bruger cookies og lignende teknologier, og hvordan du kan fravælge brug af oplysningerne til annonceringsformål i vores cookiepolitik.
 • Vi indsamler oplysninger, som du deler på tjenesterne, såsom når du deltager i fællesskaber eller andre fora, eller kommenterer på vores sociale mediekonti eller blogindlæg. Afhængigt af dine kamera- eller fotoindstillinger, modtager Lime oplysninger, som du vælger at sende til os, såsom fotos af parkerede Lime-køretøjer.
 • Vi modtager oplysninger om dig, når vi bruger tredjepartspartnere , såsom markedsførings- og annonceringspartnere, såsom sociale medienetværk.

Hvis du også er en Juicer, der hjælper Lime med at indsamle og oplade køretøjer, indsamler vi yderligere oplysninger:

 • indsendt som en del af din ansøgning om at arbejde som Juicer, såsom offentligt udstedt identifikation
 • nærmere oplysninger om det arbejde, du udfører for Lime, såsom oplysninger om de køretøjer, du oplader for Lime
 • dine bankkontooplysninger, så vi kan betale dig
 • de oplysninger, der kræves ved lov, såsom CPR-nummer, skattenummer eller arbejdstilladelse.

Sådan bruger vi dine oplysninger

Vi bruger dine oplysninger, herunder oplysninger om din placering, til at:

 • levere tjenesterne til dig efter din anmodning herom, herunder til at administrere din konto og kørselshistorik. Dette omfatter, hvor du tilgår tjenesterne via integrerede partnertjenester, såsom Uber. Uber og Lime er fælles dataansvarlige for denne behandling. For yderligere oplysninger om ansvarsfordelingen mellem Lime og Uber kan du kontakte Lime her.
 • bekræfte, at dit offentligt udstedte kørekort (hvis tilvejebragt) er gyldigt, i øjeblikket ikke er knyttet til en anden Lime-konto, og ikke er udløbet.
 • bekræfte, at din selfie matcher dit offentligt udstedte kørekort, f.eks. ved hjælp af ansigtsgenkendelsesteknologi. Du kan læse mere om, hvordan vi bruger ansigtsgenkendelsesteknologi her.
 • vervåge, spore og servicere Lime-køretøjerne, herunder når de bruges af dig Hvis relevant omfatter dette indsamling af billeder og/eller videooptagelser af din tur.
 • bekræfte, at ryttere og passagerer bærer hjelm og andet beskyttelsesudstyr påkrævet ved lov, hvis nødvendigt.
 • sende eller levere produkter, som du køber gennem vores webbutik eller på anden måde, herunder knytte den unikke id-kode for eventuelle køretøjer, der købes via vores webbutik, til din konto.
 • behandle betalinger, abonnementer eller donationer og eventuelle rabatter eller særlige tilbud, såsom gratis oplåsninger.
 • kommunikere med dig om din konto, interaktioner eller transaktioner, herunder tjenesterelaterede meddelelser, såsom ændringer af vores politikker. I overensstemmelse med lokal lovgivning, kan vi også sende dig undersøgelser eller markedsføringsmeddelelser på vegne af Lime og/eller tredjeparter, herunder oplysninger om funktioner og forbedringer af vores tjenester.
 • tilpasse annoncer til dig (for flere oplysninger, se afsnittet "Annoncering og analyse" nedenfor).
 • ptimere, udvikle og forbedre vores tjenester, herunder til oprettelse og træning af maskinlæringsmodeller med henblik på optimering, udvikling og forbedring af vores tjenester (f.eks. for at forbedre nøjagtigheden af vores hjelmdetektionssoftware). For at gøre dette kan vi bruge tredjepartsanalyseudbydere til at forstå, hvordan tjenesten bruges, og til at hjælpe os med at forbedre tjenesterne.
 • hvis nødvendigt, til at overholde vores juridiske forpligtelser, herunder til at opfylde forskriftsmæssige eller lokale lovkrav.
 • påvise, undersøge og forebygge aktiviteter, der kan overtræde Limes politikker eller brugeraftale, eller være ulovlige, hvilket kan omfatte deling af oplysninger med offentlige myndigheder uden for dit hjemland, såsom retshåndhævende myndigheder
 • dele og samarbejde med tredjeparter, såsom universiteter, lokale offentlige myndigheder og andre tredjeparter, for at bygge og forbedre transportinfrastruktur, som beskrevet i afsnittet "Hvem deler vi dine oplysninger med?" nedenfor.

Derudover, hvis du er en Juicer, bruger vi dine oplysninger til at: beregne din løn og til at betale dig, og til at overvåge det arbejde, du udfører for Lime og til at spore Lime-køretøjer.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi deler dine oplysninger med Limes tilknyttede selskaber, vores tjenesteudbydere, andre tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at opfylde brugeraftalen, og som beskrevet i denne databeskyttelseserklæring. Vi deler især dine oplysninger med:

 • Vores tjenesteudbydere og partnere : Vi deler dine oplysninger med vores betroede tjenesteudbydere, partnere og deres personale, der leverer tjenester til Lime, såsom hosting af data og vores infrastruktur, levering af tjenester til identitetsbekræftelse, behandling af betalinger og donationer, support til og forbedring af tjenesterne, udførelse af kundeservice eller levering af markedsførings- og annonceringstjenester. For eksempel deler vi oplysninger med kreditkortudstedere for at behandle dine betalinger og refusioner.
 • Samarbejde med tredjeparter : Efter fjernelse af bestemte identifikatorer, såsom dit navn, din telefon og din e-mailadresse (hvis tilvejebragt), og ved at kombinere de resulterende oplysninger med lignende oplysninger fra andre brugere, kan Lime bruge, licensere og dele dine oplysninger, herunder optegnelser og placeringshistorik for individuelle ture (rejsehistorik) med tredjeparter med henblik på forskning, forretning eller andre formål. For eksempel indgår Lime partnerskaber med universiteter for at samarbejde om forskningsprojekter, såsom at forstå trafik- og rejsemønstre i en by. Få mere at vide om disse partnerskaber her.
 • Offentlige myndigheder, tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder : Vi kan dele dine oplysninger, hvis vi i god tro mener, ​​at det med rimelighed er nødvendigt at gøre det af juridiske årsager, herunder for at opfylde føderale, statslige, forskriftsmæssige eller lokale lovkrav eller som led i en retsproces eller for at påvise, undersøge, forebygge og imødekomme svig og anden ulovlig aktivitet, sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer eller for at forhindre skade på dig, medlemmer af offentligheden, vores personale, andre tredjeparter eller os selv, eller hvis vi skal gøre det for at forsvare vores juridiske rettigheder eller ejendom, for at træffe foranstaltninger i forbindelse med ulovlige aktiviteter eller trafikforseelser, eller for at håndhæve vores kontrakter, såsom vores brugeraftale.
 • Integrerede partnere : Vi deler dine oplysninger med tredjepartstjenester, der integrerer eller giver adgang til Lime-køretøjer og/eller tjenesterne og/eller giver adgang til tredjepartskøretøjer på tjenesterne. For eksempel har Lime indgået et partnerskab med Uber, så brugere kan leje en Lime-scooter gennem Uber-appen.
 • Byer, lokale myndigheder og offentlige transportvirksomheder : Vi deler dine oplysninger med disse modtagere, hvis det er nødvendigt for at opfylde betingelserne i vores licens eller, hvis nødvendigt, for at drive virksomhed i en bestemt by eller på en bestemt placering eller med henblik på byplanlægning og forståelse af mobilitetsindsigter. Dette kan omfatte modtagere, der kontakter ryttere for at anmode om deltagelse i undersøgelser og integration i offentlige transportvirksomheders apps og rejseplanlægningsapps. I Storbritannien samarbejder Lime f.eks. med transportministeriet (Department of Transport, " DfT") for at hjælpe DfT med at forstå og opbygge en oversigt over køretøjsefterspørgsel og for at vurdere sikkerheden af køretøjer i Storbritannien. De oplysninger, der deles til disse formål, omfatter:
  • Kontooplysninger, såsom Lime-brugeridentifikator, navn, e-mailadresse, telefonnummer, offentligt udstedt kørekort, fødselsdato og køn.
  • Kørselsoplysninger, såsom turens id-nummer, dato og klokkeslæt for turen, turens afstand og varighed.
  • Placeringsoplysninger, såsom placeringen af scooteren og de ruter, som scooteren har taget.
  • Undersøgelsesoplysninger, såsom Lime-bruger-id, undersøgelsesdato, undersøgelsestype og spørgsmål og svar (kun i tilfælde af brugeroplevelsesundersøgelser). Sådanne undersøgelsesoplysninger kan deles yderligere af DfT med deres tredjepartsforskningskontrahenter med henblik på forsøg, der involverer e-scootere.
  • Pseudonymiserede oplysninger såsom køretøjs-id, køretøjsstatus, tur-id og rutepunkt.

Få mere at vide om, hvordan deling af kørselsoplysninger hjælper lokalsamfund her.

 • Tilknyttede Lime-selskaber : Vi kan dele dine oplysninger med tilknyttede Lime-selskaber for at hjælpe med at levere, vedligeholde og forbedre tjenesterne. Efterhånden som vi vokser, kan vi udvide vores koncern ved at etablere lokale datterselskaber eller andre tilknyttede selskaber efter behov for at hjælpe os med at levere eller markedsføre tjenesterne.

 • Virksomhedsomstrukturering : Vi kan også dele dine oplysninger som led i et salg, fusion, ændring i kontrol, eller som forberedelse på enhver af ​​disse begivenheder.

Vi kan også dele aggregerede, anonymiserede eller afidentificerede oplysninger, der ikke med rimelighed kan bruges til at identificere dig, med tredjeparter, herunder de typer af tredjeparter, der er anført ovenfor.

Annoncering og analyse

Vi giver andre mulighed for at levere analysetjenester og vise annoncer på vores tjenester og på vores vegne på tværs af internettet og i mobilapps. Disse enheder kan bruge cookies, web-beacons, enhedsidentifikatorer og andre teknologier til at indsamle oplysninger om din brug af vores tjenester og andre websteder og applikationer, herunder din IP-adresse, webbrowser, mobilnetværksoplysninger, viste sider, tid brugt på sider eller i mobilapps, links, der er klikket på, samt konverteringsoplysninger. Disse oplysninger kan bruges af Lime og andre til blandt andet at analysere og spore oplysninger, vurdere populariteten af bestemt indhold, levere annoncering og indhold, der er målrettet dine interesser på vores tjenester og andre websteder, måle effektiviteten af vores annoncering og bedre forstå din onlineaktivitet. Du kan administrere dine præferencer, finde flere oplysninger om interessebaserede annoncer eller fravælge, at dine webbrowsing-oplysninger bruges til adfærdsmæssige annonceringsformål gennem vores cookiepolitik eller ved at besøge https://www.aboutads.info/choices. Hvis du befinder dig i EU, bedes du besøge https://www.youronlinechoices.eu/.

Hvis Lime bruger Facebooks pixel (en type af cookie) til at levere annoncering til dig, er Lime og Facebook Ireland fælles dataansvarlige for denne behandling. Lime og Facebook Ireland har opdelt deres ansvarsområder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse med hensyn til denne fælles behandling, for eksempel er Lime ansvarlig for at tilvejebringe denne meddelelse for dig, og Facebook Ireland er ansvarlig for at administrere dine individuelle rettigheder i forbindelse med den fælles behandling. For oplysninger om, hvordan du udøver dine rettigheder over for Facebook Ireland i forbindelse med den fælles behandling, og for oplysninger om, hvordan Facebook Ireland efterfølgende behandler dine personoplysninger som uafhængig dataansvarlig, bedes du se Facebooks datapolitik.

Vi samarbejder også med tredjeparter om at vise annoncer til dig som en del af tilpassede kampagner på tredjepartsplatforme (såsom Facebook og Instagram). Som en del af disse annoncekampagner kan vi eller tredjepartsplatformene konvertere oplysninger om dig, såsom din e-mailadresse og dit telefonnummer, til en unik værdi, der kan matches med en brugerkonto på disse platforme for at give os mulighed for at lære om dine interesser og vise dig annoncering, der er tilpasset dine interesser. Bemærk, at tredjepartsplatformene kan tilbyde dig valg med hensyn til, hvorvidt du ser disse typer af tilpassede annoncer.

Vi hverken sælger eller deler dine personoplysninger med tredjeparter til deres direkte markedsføringsformål, undtagen med dit samtykke.

Vores retsgrundlag for brug af dine oplysninger

I Europa er vi forpligtede til at angive de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger, samt de retsgrundlag, som vi påberåber os for at gøre det. Lime påberåber sig en række retsgrundlag for at indsamle, bruge, dele og på anden måde behandle dine oplysninger til de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, herunder hvis:

 • Det er nødvendigt for at levere tjenesterne og opfylde vores forpligtelser i overensstemmelse med brugeraftalen. For eksempel kan vi ikke levere tjenesten, medmindre vi indsamler og behandler grundlæggende oplysninger om dig og din placering.
 • Du har givet os dit samtykke til at behandle dine oplysninger (i så fald kan du tilbagetrække dit samtykke til enhver tid).
 • Det er nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse, herunder, for eksempel, svare på anmodninger om oplysninger fra offentlige myndigheder eller retshåndhævende myndigheder, eller for at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav.
 • For at beskytte vores brugere, Juicere, personale og offentlighedens vitale interesser, både på og uden for tjenesterne.
 • Det er tilladt ved lov, kan vi behandle oplysninger af hensyn til almen interesse.
 • Behandlingen er nødvendig med henblik på Lime eller en tredjeparts legitime interesser, forudsat at vi har afvejet disse i forhold til dine grundlæggende rettigheder og interesser.

Flere oplysninger om vores retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger er tilgængelige her.

Sådan overfører vi dine oplysninger

Da vi tilbyder vores tjenester på mange steder over hele verden, kan vi overføre dine oplysninger til eller fra disse steder med henblik på at levere tjenester til dig.

Hvis du har din sædvanlige bopæl i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (" EØS"), Schweiz eller Storbritannien, overfører eller sender vi dine oplysninger til USA og andre lande uden for hvor du bor til opbevaring, behandling og andre formål beskrevet i denne databeskyttelseserklæring. Lande, der er uden for EØS, Schweiz eller Storbritannien, tilbyder muligvis ikke det samme niveau af databeskyttelse som i dit hjemland, for eksempel er der i øjeblikket ingen tilstrækkelighedsbeslutning for så vidt angår USA. Hvis Europa-Kommissionen har anerkendt et land som værende et land, der yder et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, kan Lime påberåbe sig Kommissionens tilstrækkelighedsbeslutning, hvis relevant, med henblik på at overføre oplysninger.

Lime påberåber sig også standardkontraktbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen med henblik på at overføre oplysninger fra EØS, Schweiz og Storbritannien til USA og andre lande uden for det land, hvor du bor. Du kan anmode om en kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at kontakte os på [email protected].

Under visse begrænsede omstændigheder kan vi bruge undtagelser, såsom undtagelsen grundet kontraktmæssig nødvendighed, hvis relevant, til at behandle personoplysninger, når der ikke er andre gældende dataoverførselsmekanismer. For eksempel, hvis overførsel af oplysninger er nødvendig for at levere vores tjenester som beskrevet i brugeraftalen.

Så længe opbevarer vi oplysninger

Vi opbevarer ikke dine oplysninger længere end det med rimelighed er nødvendigt for at levere tjenesterne til dig, eller indtil din konto slettes, alt efter hvad der er længst, med forbehold for en længere periode, som måtte kræves i henhold til gældende lovgivning eller som meddeles dig. Eksempler på nogle af vores opbevaringsperioder er beskrevet nedenfor.

Type af oplysningerOpbevaringsperiode
KontooplysningerKontoens levetid. Visse oplysninger vedrørende transaktioner relateret til en konto opbevares i 7 år i overensstemmelse med Limes regnskabsmæssige forpligtelser.
Offentligt udstedte kørekortoplysninger og resultat af bekræftelse af, hvorvidt selfie matcher identifikationNår vi har udført bekræftelseskontroller for at sikre, at kørekortet er gyldigt, opbevarer vi kun begrænsede bekræftelsesoplysninger med henblik på forebyggelse af svig og således at du kan bruge tjenesterne. Når vi bruger ansigtsgenkendelsesteknologi til at bekræfte, at dit kørekort matcher dit billede, opbevarer vi kun oplysninger om, hvorvidt billedet matchede. Vi opbevarer disse oplysninger under hele kontoens levetid, medmindre en anden periode kræves ved lov i din retskreds.
KundesupporthenvendelserKontoens levetid.

Når du sletter din konto, kan det tage os yderligere tid at slette dine oplysninger fuldstændigt fra vores databaser og systemlogfiler. Vi kan også opbevare oplysninger fra slettede konti for at forebygge svig, inddrive gebyrer, håndhæve brugeraftalen, for at overholde vores juridiske forpligtelser eller håndhæve vores juridiske rettigheder.

Hvis du er Juicer, opbevarer Lime desuden visse oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser. For eksempel kan Lime opbevare nogle af dine oplysninger for at overholde gældende skattemæssige, juridiske, rapporterings- og revisionsforpligtelser og andre krav i de lande, hvor vi driver virksomhed.

Dine rettigheder

Mens nogle af disse rettigheder gælder generelt, gælder visse rettigheder kun i begrænsede tilfælde. Nogle af disse rettigheder gælder muligvis ikke for dig, hvis du er bosat uden for de områder, der er angivet nedenfor.

Rettigheder i EØS/Schweiz/Storbritannien

Hvis du har din sædvanlige bopæl i EØS, Schweiz eller Storbritannien, har du en række rettigheder i forhold til dine oplysninger.

Ret til at gøre indsigelse (markedsføring) – Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål.

Ret til at gøre indsigelse (legitim interesse) – Hvis vi behandler dine oplysninger baseret på legitime interesser, kan du gøre indsigelse mod denne behandling under visse omstændigheder. Medmindre vi har tvingende legitime årsager eller hvis det er nødvendigt af juridiske årsager, ophører vi med at behandle dine oplysninger, når du gør indsigelse.

Ret til indsigt – Du kan få indsigt i mange af dine oplysninger ved at logge ind på din konto. Du kan også anmode om en kopi af de oplysninger, som vi har om dig, og oplysninger, der forklarer, hvordan oplysningerne bruges.

Ret til berigtigelse – Du har ret til at anmode om, at vi berigtiger urigtige oplysninger om dig.

Ret til sletning – Du har ret til, i visse tilfælde, at anmode om, at vi sletter dine oplysninger, forudsat at der er gyldige årsager til at gøre det og med forbehold for gældende lovgivning.

Ret til at begrænse behandling – Du har ret til, i visse tilfælde, midlertidigt at begrænse vores behandling af ​​dine oplysninger, forudsat at der er gyldige årsager til at gøre det.

Ret til dataportabilitet – Du har muligvis ret til at modtage visse af dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at sende sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til at tilbagetrække samtykke – Hvis du tidligere har givet dit samtykke, såsom til at sende dig direkte markedsføring, har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Dette påvirker dog ikke lovligheden af ​​behandlingen baseret på samtykke, der fandt sted før det blev trukket tilbage. Endvidere kan vi, selv i tilfælde af tilbagetrækning, fortsætte med at bruge dine oplysninger som tilladt eller påkrævet ved lov.

Ret til at give vejledning med hensyn til administrationen af dine oplysninger efter din død – Du har ret til at give os specifik vejledning om opbevaring, sletning af kommunikation af dine personoplysninger efter din død.

Du bedes kontakte os som beskrevet i afsnittet "Hvem er ansvarlig for mine oplysninger?" nedenfor, hvis du ønsker at udøve enhver af disse rettigheder, eller hvis du skulle have bekymringer om, hvordan vi behandler dine oplysninger. Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi kræve, at du følger visse trin for at bekræfte, at du er ejeren af en Lime-konto. For eksempel kan vi kræve, at du har en bekræftet e-mailadresse, der er knyttet til din Lime-konto, og at du kontakter os ved hjælp af den bekræftede e-mailadresse, der er knyttet til din Lime-konto. Du har også ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsførende databeskyttelsesmyndighed. Du kan få adgang til en liste over EU-tilsynsmyndigheder her. Du kan også kontakte Limes databeskyttelsesrådgiver på [email protected].

Databeskyttelsesrettigheder i Californien : Hvis du er bosat i Californien, er du berettiget til visse rettigheder med hensyn til dine personoplysninger. For flere oplysninger om de pågældende rettigheder og hvordan du udøver dem, bedes du se vores databeskyttelseserklæring for Californien, som er indarbejdet i denne politik ved henvisning.

Dine valg og hvordan du kan administrere dine oplysninger : Vi mener, at du bør have valg med hensyn til indsamlingen, brugen og delingen af dine oplysninger. Hvis du ikke vil have, at Lime indsamler dine oplysninger, bedes du undlade at bruge tjenesterne.

E-mails og andre meddelelser : Hvis du gerne vil ændre de typer af meddelelser, som du modtager fra os, herunder fravælge salgsfremmende meddelelser fra os, kan du gøre det til enhver tid ved at opdatere de kommunikationspræferencer, der er angivet i din kontoprofil. Vi kan fortsætte med at sende ikke-salgsfremmende meddelelser og andre oplysninger om din brug af tjenesten.

Adgang til og administration af dine oplysninger : Hvis du har en konto hos Lime, kan du gennemgå, ændre eller slette dine oplysninger ved at logge ind på din konto og redigere din profil. Du kan ændre dit mobilnummer eller din e-mailadresse ved hjælp af ændringsfunktionen i vores app. Du kan til enhver tid slette din Lime-konto ved at indsende en anmodning til os på [email protected] eller ved at bruge funktionen "Indsend en anmodning" i appen. Hvis du er Juicer og ønsker at slette din konto, bedes du sende en e-mail til [email protected].

Hvem er ansvarlig for mine oplysninger?

For at se, hvem der er ansvarlig for dine personoplysninger og hvordan du kontakter dem, bedes du klikke her.