Oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů

Účinnost: 1. března 2021

Ve společnosti Lime a v naší skupině společností (společně dále jen „ Lime", „ my", „ nás" nebo „ náš" v příslušných tvarech) jsme se pevně zavázali k transparentnosti a chceme, abyste vy („ vy" nebo „ váš" v příslušných tvarech) porozuměli tomu, jak vaše informace shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme. Toto oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „ oznámení o ochraně osobních údajů") popisuje, jak společnost Lime nakládá s informacemi v souvislosti se svými webovými stránkami (včetně svého obchodu e-commerce), vozidly značky Lime vlastněnými uživateli a vozidly vlastněnými společností Lime a souvisejícími mobilními aplikacemi a službami (společně dále jen „ služby") a tehdy, když s námi komunikujete jinak. Je-li to uvedeno, popisují tyto zásady rovněž naše postupy v oblasti dat týkající se Juicerů. Přečtěte si prosím rovněž naši smlouvu s uživatelem, která stanoví podmínky upravující služby.

Vyhrazujeme si právo toto Oznámení o ochraně osobních údajů čas od času měnit. Pokud společnost Lime provede v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů změny, bude aktualizované Oznámení o ochraně osobních údajů k dispozici prostřednictvím našich služeb, a pokud v tomto oznámení o ochraně osobních údajů provedeme nějaké podstatné změny, učiníme výrazné oznámení a možná vás také budeme kontaktovat přímo e-mailem nebo jiným způsobem.

Typy informací, které shromažďujeme

Informace shromažďujeme nebo přijímáme různými způsoby. Typy informací, které shromažďujeme nebo přijímáme, závisí na tom, jak s našimi službami komunikujete. V mnoha případech si můžete vybrat informace, které nám poskytnete, ačkoliv určité informace (například informace o účtu) jsou vyžadovány, abychom mohli poskytovat služby, a pokud nebudou tyto informace poskytnuty, nebudeme služby moci poskytovat. Tyto informace používáme a sdělujeme k níže popsaným účelům. Mezi typy informací, které shromažďujeme, patří:

 • Informace o zákazníkovi , jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, pohlaví, informace o adrese a platební informace, jako např. údaje o vaší platební kartě. K tomu, abyste mohli používat určité produkty, můžeme rovněž požadovat, abyste nám poskytli fotografie svého státem vydaného řidičského průkazu (přední a zadní stranu). Když si zakoupíte vozidlo značky Lime na naší webové stránce e-commerce, budeme shromažďovat vaše zasílací informace. Abyste mohli využít službu Lime Access, potřebujeme pro účely ověření rovněž státem vydaný průkaz totožnosti a průkaz o statusu s nízkými příjmy.
 • Když se ke službám zaregistrujete a používáte je, shromažďujeme a zpracováváme údaje o poloze. Abychom vám například mohli přesně ukázat vozidla Lime ve vaší blízkosti, je třeba shromáždit informace o fyzické poloze vašeho zařízení a zaznamenat je. Abychom mohli poskytovat služby, jsou také zapotřebí takové údaje, jako je poloha vozidla, trasy ujeté mopedem, kolem, koloběžkou nebo jiným vozidlem a jejich stav pronájmu. V případě, že si zaregistrujete své vlastní vozidlo v našich službách, shromažďujeme údaje o poloze, abychom vám ukázali polohu vašeho vozidla a umožnili vám je zamknout a odemknout. Společnost Lime rovněž shromažďuje údaje o poloze přímo z vozidel Lime, když uživatel služby Lime jede, např. informace o cestě.
 • Když používáte určité produkty (např. mopedy), které vyžadují státem vydaný řidičský průkaz a používání helmy nebo jiné zákonem požadované ochranné vybavení, požádáme vás (a vašeho pasažéra), abyste si pořídili selfie, která shromáždíme, a můžeme shromažďovat obrázky a/nebo videozáznamy vaší jízdy. Tím, že nám poskytnete obrázky svého pasažéra, prohlašujete, že od svého pasažéra máte oprávnění s námi tyto informace sdílet.
 • Pokud se propojíte, připojíte nebo přihlásíte ke službě Lime prostřednictvím služby třetí strany (např. Facebook), může nám tato služba třetí strany zasílat informace, jako například vaše profilové informace z dané služby.
 • Když požádáte o zákaznický servis, podporu nebo jinou pomoc, můžete se rozhodnout, že nám poskytnete své kontaktní informace , abychom mohli na vaše požadavky lépe reagovat, a my si můžeme ponechat informace o vašem jednání s našimi službami podpory.
 • Společnost Lime a třetí strany (například Facebook) shromažďuje informace z vašeho prohlížeče , počítače nebo mobilního zařízení, což nám poskytuje technické informace, jako je např. zdrojová IP adresa vašeho zařízení, když se k našim službám připojujete nebo je používáte. K poskytování našich služeb používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie (jako pixely a tagy), i z toho důvodu, abychom chránili zabezpečení služeb, zapamatovali si vaše nastavení a shromažďovali o vás analytické informace. Třetí strany mohou používat technické informace k poskytování služeb měření a cílených reklam. Další informace o tom, jak my (a třetí strany) používáme soubory cookie a podobné technologie a jak se můžete odhlásit z používání informací pro reklamní účely, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.
 • Shromažďujeme informace, které sdílíte ve službách, např. když se účastníte komunit nebo jiných fór nebo komentujete naše účty sociálních médií nebo články blogu. V závislosti na vašem nastavení fotoaparátu nebo fotografií obdrží společnost Lime informace, které se nám rozhodnete zaslat, např. fotografie zaparkovaných vozidel Lime.
 • Informace o vás dostáváme, když používáme partnerské třetí strany , jako např. marketingové a reklamní partnery, jako např. sítě sociálních médií.

Dále, pokud jste Juicer, který pomáhá společnosti Lime shromažďovat a nabíjet vozidla, shromažďujeme další informace:

 • deslané jako součást vaší žádosti, abyste mohl/a pracovat jako Juicer, např. státem vydaný průkaz totožnosti;
 • údaje o práci, kterou pro společnost Lime vykonáváte, např. informace o vozidlech, která pro Lime nabíjíte;
 • údaje o vašem bankovním účtu, abychom Vám mohli zaplatit; a
 • to, co je vyžadováno ze zákona, jako např. číslo sociálního zabezpečení, daňové identifikační číslo nebo pracovní vízum.

Jak informace používáme

Vaše informace, včetně informací o vaší poloze, používáme k tomu, abychom:

 • vám na vaši žádost poskytovali služby, včetně správy vašeho účtu a historie jízd. To zahrnuje i přístup ke službám prostřednictvím integrovaných partnerských služeb, jako je Uber. Společnosti Uber a Lime jsou společnými správci tohoto zpracování; pro získání více informací o rozdělení odpovědnosti mezi společnostmi Lime a Uber můžete kontaktovat společnost Lime zde;
 • potvrdili, že váš řidičský průkaz vydaný státem (pokud je poskytnut) je platný, není v současné době propojen s jiným účtem Lime a nevypršela jeho platnost;
 • věřili si, zda vaše selfie odpovídá vašemu řidičskému průkazu vydanému státem, například pomocí technologie rozpoznávání obličeje. Více informací o tom, jak používáme technologii rozpoznávání obličejů, můžete získat zde;
 • monitorovali, sledovali vozidla Lime, včetně toho, když je používáte. Přichází-li to v úvahu, zahrnuje to shromažďování obrázků a/nebo videozáznamů vaší jízdy;
 • potvrdili, že jezdci a pasažéři nosí helmu a další zákonem vyžadované ochranné pomůcky, je-li to vyžadováno;
 • zasílali nebo dodávali produkty, které zakoupíte v našem obchodě e-commerce nebo jiným způsobem, včetně přiřazení jedinečného identifikačního kódu jakýchkoli vozidel zakoupených prostřednictvím našeho obchodu e-commerce k vašemu účtu;
 • zpracovávali platby, předplatné či dary a veškeré slevy či speciální nabídky, jako např. bezplatná odemknutí;
 • komunikovali s vámi o vašem účtu, komunikacích či transakcích, včetně oznámení souvisejících se službami, jako jsou např. změny našich zásad. V souladu s tím, co povolují místní právní předpisy, vám můžeme rovněž posílat průzkumy či marketingová sdělení jménem společnosti Lime a/nebo třetích stran, včetně informací o funkcích a vylepšeních našich služeb;
 • přizpůsobovali vám reklamy (další informace naleznete v části „Reklama a analytika" níže);
 • ptimalizovali, vyvíjeli a zlepšovali naše služby, včetně za účelem vytváření a školení modelů strojového učení pro optimalizaci, vývoj a zlepšování našich služeb (např. pro zlepšení přesnosti našeho softwaru pro detekci helem). Abychom tak mohli činit, můžeme používat třetí strany jako poskytovatele analytických služeb, abychom porozuměli tomu, jak je služba využívána, a aby nám to pomohlo služby vylepšovat;
 • je-li to nezbytné, abychom dodrželi své zákonné povinnosti, včetně splnění regulačních či místních právních požadavků;
 • zjišťovali, vyšetřovali a předcházeli činnostem, které mohou porušovat zásady společnosti Lime nebo smlouvu s uživatelem nebo které mohou být nezákonné, což může zahrnovat sdílení informací se státními úřady mimo vaši domovskou zemi, jako jsou např. donucovací orgány; a
 • sdíleli a spolupracovali s třetími stranami, jako jsou vysoké školy a místní orgány státní správy a další třetí strany, za účelem budování nebo vylepšení dopravní infrastruktury, jak je popsáno v části „S kým sdílíme vaše údaje?" uvedené níže; a

kromě toho, pokud jste Juicer, používáme vaše údaje k: výpočtu vašeho platu a k tomu, abychom vám mohli platit, a ke sledování práce, kterou pro společnost Lime odvádíte, a ke sledování vozidel Lime.

S kým vaše údaje sdílíme?

Vaše údaje sdílíme se sesterskými společnostmi Lime, s našimi poskytovateli služeb, s dalšími třetími stranami, když je to nezbytné pro plnění smlouvy s uživatelem, a jak je popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Konkrétně sdílíme vaše údaje s:

 • Našimi poskytovateli služeb a partnery : Vaše údaje sdílíme se svými důvěryhodnými poskytovateli služeb, partnery a jejich personálem, kteří poskytují společnosti Lime služby, jako je hostování dat a naše infrastruktura, poskytování služeb ověřování ID, zpracovávání plateb a darů, podpora a zlepšování služeb, poskytování zákaznického servisu nebo poskytování marketingových a reklamních služeb. Například sdílíme údaje s vydavateli platebních karet, abychom zpracovávali vaše platby a vrácení peněz.
 • Třetími stranami za účelem spolupráce : Po odstranění určitých identifikátorů, jako je vaše jméno, telefon a e-mailová adresa (pokud byla poskytnuta), a zkombinování výsledných informací s podobnými informacemi od jiných uživatelů může společnost Lime používat, licencovat a sdílet vaše údaje, včetně záznamů o jednotlivých cestách a historie cest, s třetími stranami pro výzkumné, obchodní nebo jiné účely. Společnost Lime je například partnerem vysokých škol, s nimiž spolupracuje na výzkumných projektech, jako je např. porozumění dopravě a cestovním modelům ve městě. Více se o této spolupráci dozvíte zde.
 • Státními, regulačními a donucovacími orgány : Vaše údaje můžeme sdílet, pokud se v dobré víře domníváme, že je důvodně zapotřebí, abychom tak činili ze zákonných důvodů, včetně toho, abychom vyhověli požadavkům federálních, státních, regulačních či místních právních předpisů, nebo jakožto součást soudního procesu nebo za účelem zjištění, vyšetření, předcházení a řešení podvodu nebo jiné nezákonné činnosti, bezpečnosti nebo technických problémů, nebo abychom předešli újmě nebo zranění způsobeným vám, veřejnosti, našemu personálu, dalším třetím stranám nebo nám samotným; nebo pokud tak budeme potřebovat učinit, abychom bránili naše zákonná práva nebo majetek, přijali opatření ohledně nelegálních aktivit nebo dopravních přestupků nebo abychom vymáhali naše smlouvy, jako např. naši smlouvu s uživatelem.
 • Integrovanými partnery : Vaše údaje sdílíme se službami třetích stran, které integrují nebo poskytují přístup k vozidlům Lime a/nebo službám a/nebo poskytují přístup k vozidlům třetích stran v rámci služeb. Společnost Lime například uzavřela partnerství se společností Uber, aby si uživatelé mohli pronajmout koloběžku Lime prostřednictvím aplikace Uber.
 • Městy, místními úřady a provozovateli veřejné dopravy : Vaše údaje sdílíme s těmito příjemci, pokud je to nezbytné pro splnění podmínek naší licence nebo pokud je to nezbytné pro provoz v určitém městě nebo lokalitě nebo pro účely městského plánování a porozumění poznatkům o mobilitě. To může zahrnovat příjemce, kteří kontaktují jezdce, aby požádali o účast v průzkumech, a integraci do aplikací provozovatelů veřejné dopravy a aplikací pro plánování cesty. Například ve Spojeném království společnost Lime spolupracuje s ministerstvem dopravy („DfT"), aby pomohla DfT pochopit a vytvořit obrázek o poptávce po vozidlech a vyhodnotit bezpečnost vozidel ve Spojeném království. Údaje sdílené pro tyto účely zahrnují:
  • informace o účtu, jako je identifikátor uživatele Lime, jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, státem vydaný řidičský průkaz, datum narození a pohlaví;
  • údaje o cestě, jako je ID cesty, datum a čas cesty, délka cesty a doba trvání cesty;
  • údaje o poloze, jako je poloha koloběžky a trasy jízd na ní podniknutých;
  • Údaje z průzkumu, jako je identifikátor uživatele Lime, datum průzkumu, typ průzkumu a otázka a odpověď (pouze v případě průzkumů zkušeností uživatelů). Tyto údaje z průzkumu může DfT dále sdílet se svými externími dodavateli pro účely testování e-scooter.
  • Pseudonymizované údaje, jako je ID vozidla, stav vozidla, ID cesty a bod cesty.

Více informací o tom, jak sdílení údajů o jezdcích pomáhá komunitám, naleznete zde.

 • Sesterskými společnostmi Lime : Vaše údaje můžeme sdílet se sesterskými společnostmi Lime, abychom pomáhali poskytovat, spravovat a vylepšovat služby. Spolu s tím, jak rosteme, můžeme rozšiřovat naši skupinu společností zřizováním místních dceřiných a jiných sesterských společností dle potřeby, aby nám pomáhaly poskytovat nebo prodávat služby.

 • Reorganizace podniku : Vaše údaje můžeme rovněž sdílet v rámci prodeje, fúze, změny kontroly nebo při přípravě na kteroukoli z těchto událostí.

Agregované, depersonalizované nebo deidentifikované informace, které nelze přiměřeně použít k vaší identifikaci, můžeme také sdílet s třetími stranami, včetně výše uvedených typů třetích stran.

Reklama a analytika

Umožňujeme ostatním poskytovat analytické služby a zobrazovat reklamy v našich službách a naším jménem v rámci webových stránek a v mobilních aplikacích. Tyto subjekty mohou používat soubory cookie, webové signály, identifikátory zařízení a další technologie ke shromažďování informací o vašem používání našich služeb a jiných webových stránek a aplikací, včetně vaší adresy IP, webového prohlížeče, informací o mobilní síti, zobrazených stránek, času stráveného na stránkách nebo v mobilních aplikacích, kliknutí na odkazy a informací o konverzi. Tyto informace může společnost Lime a další osoby používat mimo jiné k analýze a sledování dat, určení oblíbenosti určitého obsahu, poskytování reklamy a obsahu cíleného na vaše zájmy v našich službách a jiných webových stránkách, k měření účinnosti naší reklamy a lepšímu porozumění vaší online aktivitě. Své preference můžete spravovat, najít více informací o zájmově orientované reklamě nebo se odhlásit z používání informací o procházení webových stránek pro účely behaviorální reklamy prostřednictvím našich zásad používání souborů cookie nebo na adrese https://www.aboutads.info/choices. Pokud se nacházíte v EU, navštivte prosím adresu https://www.youronlinechoices.eu/.

Pokud společnost Lime používá Facebook pixel (typ souboru cookie) za účelem poskytování reklamy, jsou společnosti Lime a Facebook Ireland společnými správci pro toto zpracování. Společnosti Lime a Facebook Ireland si rozdělily své povinnosti podle GDPR ve vztahu k tomuto společnému zpracování, společnost Lime například odpovídá za poskytnutí vám tohoto oznámení a společnost Facebook Ireland odpovídá za správu vašich individuálních práv souvisejících se společným zpracováním. Informace o tom, jak uplatnit svá práva u společnosti Facebook Ireland v souvislosti se společným zpracováním, a informace o tom, jak společnost Facebook Ireland následně zpracovává vaše osobní údaje jako nezávislý správce údajů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.

Spolupracujeme také s třetími stranami za účelem poskytování reklamy jako součásti přizpůsobených kampaní na platformách třetích stran (jako je Facebook a Instagram). V rámci těchto reklamních kampaní můžeme my nebo platformy třetích stran převést informace o vás, jako je vaše e-mailová adresa a telefonní číslo, na jedinečnou hodnotu, kterou lze přiřadit uživatelskému účtu na těchto platformách, abychom se mohli dozvědět o vašich zájmech a mohli vám poskytovat reklamu přizpůsobenou vašim zájmům. Upozorňujeme, že platformy třetích stran vám mohou nabídnout volby ohledně toho, zda uvidíte tyto typy přizpůsobených reklam.

Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám ani je s nimi nesdílíme za účelem jejich přímého marketingu, pokud k tomu nedáte souhlas.

Náš právní základ pro používání vašich údajů

V Evropě jsme povinni specifikovat účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, a právní základy, na které se přitom spoléháme. Společnost Lime se opírá o různé právní základy při shromažďování, používání, sdílení a jiném zpracovávání vašich údajů pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, včetně toho, kdy:

 • je to nezbytné pro účely poskytování služeb a plnění našich povinností v souladu se smlouvou s uživatelem. Nemůžeme například poskytovat službu, pokud neshromažďujeme a nezpracováváme základní informace o vás a vaší poloze;
 • poskytli jste nám svůj souhlas se zpracováváním vašich údajů (v kterémžto případě můžete svůj souhlas kdykoli odvolat);
 • je to nezbytné, abychom splnili své zákonné povinnost, mimo jiné například včetně reakce na žádosti o informace od státního nebo donucovacího orgánu, nebo abychom uplatnili, vymáhali nebo obhajovali právní nároky;
 • abychom chránili životně důležité zájmy našich uživatelů, Juicerů, personálu a veřejnosti jak v rámci služeb, tak i mimo ně;
 • je to povoleno právními předpisy, můžeme zpracovávat údaje ve veřejném zájmu; a/nebo
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Lime nebo třetí strany za předpokladu, že jsou vyváženy s vašimi základními právy a zájmy.

Další informace o našem zákonném základu pro zpracování vašich osobních údajů jsou k dispozici zde.

Jak vaše údaje předáváme

Jelikož naše služby nabízíme na mnoha místech po celém světě, můžeme vaše údaje předávat do těchto míst nebo z těchto míst za účelem toho, abychom vám poskytovali služby.

Pokud je vaše obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „ EHP"), Švýcarsku nebo ve Spojeném království, budeme vaše údaje předávat nebo přenášet do Spojených států a dalších zemí mimo zemi, kde žijete, za účelem uložení, zpracovávání a za dalšími účely popsanými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Země, které jsou mimo EHP, Švýcarsko nebo Spojené království, nemusí nabízet stejnou úroveň ochrany údajů jaká existuje ve vaší domovské zemi; v současné době například neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně ve Spojených státech. Pokud Evropská komise uzná, že země poskytuje odpovídající úroveň ochrany údajů, může se společnost Lime při předávání údajů opírat o rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně.

Při předávání údajů z EHP, Švýcarska a Spojeného království do Spojených států a dalších zemí mimo zemi, kde žijete, se společnost Lime opírá o standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. O kopii standardních smluvních doložek můžete požádat tak, že nás budete kontaktovat na adrese [email protected].

Za určitých omezených okolností můžeme použít odchylky, například odchylku spočívající ve smluvní nezbytnosti, je-li to vhodné ke zpracování osobních údajů, pokud neexistují žádné jiné platné mechanismy pro předávání údajů. Například pokud je předání informací nezbytné pro poskytování našich služeb, jak je stanoveno ve smlouvě s uživatelem.

Jak dlouho si informace ponecháváme

Vaše údaje si ponecháme tak dlouho, jak je to opodstatněně nutné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, nebo dokud není váš účet vymazán, podle toho, co nastane později, s výjimkou jakéhokoli delšího období, které mohou vyžadovat platné právní předpisy nebo které je vám oznámeno. Příklady některých období uchovávání jsou uvedeny níže.

Typ údajůDoba uchovávání
Informace o účtuDoba existence účtu. Některé informace týkající se transakcí týkajících se účtu jsou uchovávány po dobu 7 let v souladu s účetními povinnostmi společnosti Lime.
Informace o státem vydaném řidičském průkazu a výsledek ověření, zda se selfie shoduje s IDPoté, co provedeme ověření za účelem zajištění toho, že je průkaz platný, ponecháme si pouze určité omezené ověřovací informace za účelem předcházení podvodům a abyste mohli služby využívat. Když používáme technologii rozpoznávání obličeje k ověření toho, že váš řidičský průkaz odpovídá vašemu obrázku, uchováváme informace pouze o tom, zda průkaz odpovídá vašemu obrázku. Tyto informace uchováváme po celou dobu existence účtu, pokud zákon nevyžaduje jiné období ve vaší jurisdikci.
Dotazy na zákaznickou podporuDoba existence účtu.

Když svůj účet vymažete, může nám nějakou dobu trvat, než vaše údaje zcela vymažeme z našich databází a systémových protokolů. Informace z vymazaných účtů si můžeme rovněž ponechat za účelem předcházení podvodům, výběru poplatků, vymáhání smlouvy s uživatelem, abychom dodrželi své zákonné povinnosti nebo vymáhali svá zákonná práva.

Kromě toho, pokud jste Juicer, ponechává si společnost Lime určité údaje v rozsahu nezbytném pro dodržení našich zákonných povinností. Společnost Lime si může například ponechat některé vaše údaje, aby splnila platné daňové, zákonné, ohlašovací povinnosti a povinnosti auditu a další požadavky v zemích, kde působíme.

Vaše práva

I když některá z těchto práv platí obecně, určitá práva platí pouze v omezených případech. Některá z těchto práv se na vás nemusí vztahovat, pokud sídlíte mimo oblasti uvedené níže.

Práva v EHP / Švýcarsku / ve Spojeném království

Pokud se váš obvyklý pobyt nachází v EHP, Švýcarsku nebo ve Spojeném království, můžete ve vztahu k vašim údajům využít mnoha práv.

Právo vznést námitku (marketing) – máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo vznést námitku (oprávněný zájem) – když zpracováváme vaše údaje na základě oprávněných zájmů, můžete vůči tomuto zpracovávání za určitých okolností vznést námitku. Jestliže vznesete námitku, tak pokud nebudeme mít závažné legitimní důvody nebo pokud to nebude zapotřebí ze zákonných důvodů, přestaneme vaše údaje zpracovávat.

Právo na přístup – k mnoha svým údajům máte přístup tak, že se přihlásíte ke svému účtu. Můžete rovněž požádat o kopii údajů, které o vás máme, a o informace vysvětlující, jak se tyto údaje používají.

**Právo na opravu ** – máte právo požadovat, abychom opravili vaše nepřesné údaje.

Právo na výmaz – v určitých případech máte právo požadovat, abychom vaše údaje vymazali za předpokladu, že k tomu existují oprávněné důvody a že je to v souladu s platnými právními předpisy.

Právo omezit zpracovávání – v určitých případech máte právo dočasně nechat omezit zpracovávání vašich údajů z naší strany za předpokladu, že k tomu existují oprávněné důvody.

Právo na přenositelnost údajů – můžete mít právo získat některé své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a přenést tyto informace jinému správci.

Právo odvolat souhlas – pokud jste dříve poskytli svůj souhlas, například abychom vám mohli zasílat přímý marketing, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Neovlivní to však zákonitost zpracovávání založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Navíc dokonce i v případě odvolání můžeme vaše údaje i nadále používat tak, jak povolují či vyžadují právní předpisy.

Právo poskytnout pokyny ohledně správy vašich údajů po vašem úmrtí – máte právo poskytnout nám konkrétní pokyny týkající se uchovávání, vymazání vašich osobních údajů po vašem úmrtí.

Kontaktujte nás prosím, jak je uvedeno v části „Kdo odpovídá za mé údaje?" nacházející se níže, pokud byste chtěli uplatnit některá z těchto práv nebo pokud byste měli jakékoli obavy ohledně způsobu, jakým vaše údaje zpracováváme. Z bezpečnostních důvodů můžeme vyžadovat, abyste postupovali určitým způsobem, abychom ověřili, že jste vlastníkem účtu Lime. Můžeme například požadovat, abyste měli ověřený e-mail spojený s vaším účtem Lime a abyste se s námi spojili pomocí ověřeného tohoto e-mailu spojeného s vaším účtem Lime. Máte také právo podat stížnost u svého místního dozorového úřadu pro ochranu údajů. Seznam dozorových úřadů EU je k dispozici zde. Můžete se rovněž obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lime na adrese [email protected].

Kalifornská práva na ochranu osobních údajů : Máte-li bydliště v Kalifornii, náleží vám určitá práva ve vztahu k vašim osobním údajům. Více informací o těchto právech a jejich uplatňování naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů pro stát Kalifornie, které je začleněno do těchto zásad odkazem.

Vaše možnosti volby a jak můžete své údaje spravovat : Domníváme se, že byste měli mít možnosti volby ohledně shromažďování, používání a sdílení vašich údajů. Pokud nechcete, aby společnost Lime vaše údaje shromažďovala, služby prosím nepoužívejte.

E-maily a jiná sdělení : Pokud byste chtěli změnit typy sdělení, která od nás dostáváte, včetně odhlášení odběru reklamních sdělení od naší společnosti, můžete tak učinit kdykoli tím, že aktualizujete předvolby komunikace uvedené ve vašem profilu účtu. Můžeme vám i nadále zasílat nepropagační sdělení a další informace o vašem používání služeb.

Přístup k vašim údajům a jejich správa : Pokud máte u společnosti Lime účet, můžete si své údaje kontrolovat, měnit nebo vymazat tak, že se k svému účtu přihlásíte a upravíte svůj profil. Můžete změnit číslo svého mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu pomocí funkce změny v naší aplikaci. Svůj účet Lime můžete kdykoli vymazat odesláním požadavku na adresu [email protected] nebo pomocí funkce v aplikaci „Odeslat požadavek". Pokud jste Juicer a chcete vymazat svůj účet, zašlete prosím e-mail na adresu [email protected].

Kdo je zodpovědný za mé údaje?

Chcete-li vidět, kdo je zodpovědný za vaše osobní údaje a jak tyto osoby kontaktovat, klikněte prosím zde.