Get Help
Download App
Select Language

Известие за поверителност

В сила от: 1 Март 2021 г.

В Lime и нашето семейство от компании (наречени общо „Lime", „ ние , „ нас" или „ нашите") сме ангажирани в голяма степен с прозрачността и искаме от Вас („ Вие" или „ Вашият/ата/ите") да разберете как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашата информация. Настоящото Известие за поверителност („ Известие за поверителност") описва по какъв начин Lime обработва информация във връзка с уебсайтовете на Lime (включително нейните магазини за електронна търговия), притежавани от потребителите превозни средства с марката Lime, превозни средства на Lime и свързаните с тях мобилни приложения и услуги (наречени общо „ Услуги"), и когато взаимодействате с нас в друго отношение. Когато е уточнено, тази политика описва също нашите практики за данни, свързани с Juicers. Моля, прочетете също нашето Споразумение с потребителя, което определя условията, уреждащи Услугите.

Запазваме си правото периодично да променяме настоящото Известие за поверителност. Ако Lime направи промени в настоящото Известие за поверителност, актуализираното Известие за поверителност ще бъде предоставено чрез нашите Услуги и ако направим някакви съществени промени в настоящото Известие за поверителност, ние ще предоставим видно известие и може също да се свържем с Вас директно по имейл или друг метод.

Видове информация, която събираме

Ние събираме или получаваме информация по различни начини. Видовете информация, която събираме или получаваме, зависи от начина, по който използвате и взаимодействате с нашите Услуги. В много случаи можете да изберете информацията, която ни предоставяте, въпреки че за предоставяне на Услугите се изисква определена информация (като информация за акаунта) и ако не бъде предоставена, няма да можем да предоставим Услугите. Ние използваме и разкриваме тази информация за целите, описани по-долу. Видовете информация, която събираме, включва:

Освен това, ако сте Juicer, който/която помага на Lime да събира и зарежда превозни средства, ние събираме допълнителна информация:

Как използваме информацията

Ние използваме Вашата информация, включително информация за Вашето местоположение, за:

Освен това, ако сте Juicer, ние използваме Вашата информация за: изчисляване на Вашата заплата и заплащане на Вас; наблюдаване работата, която вършите за Lime, и проследяване превозни средства на Lime.

С кого споделяме Вашата информация?

Ние споделяме Вашата информация с филиали на Lime, нашите доставчици на услуги, други трети страни, когато е необходимо за изпълнение на Споразумението с потребителя и както е описано в настоящото Известие за поверителност. По-конкретно, ние споделяме Вашата информация с:

Научете повече за това по какъв начин споделянето на данни за пътуване помага на общностите тук.

Можем също така да споделяме обобщена, анонимизирана или де-идентифицирана информация, която не може да се използва основателно за установяване на самоличността Ви с трети страни, включително видовете трети страни, изброени по-горе.

Рекламиране и анализ

Ние разрешаваме на други лица да предоставят аналитични услуги и да обслужват реклами в нашите Услуги и от наше име в мрежата и в мобилни приложения. Тези лица могат да използват бисквитки, уеб маяци, идентификатори на устройства и други технологии за събиране на информация за използването от Вас на нашите Услуги и други уебсайтове и приложения, включително Вашия IP адрес, уеб браузър, информация за мобилна мрежа, прегледани страници, прекарано време на страници в мобилни приложения, щракнати връзки и информация за преобразуване. Тази информация може да се използва от Lime и други лица, освен за друго, за анализиране и проследяване на данни, за определяне популярността на дадено съдържание, за доставяне на реклами и съдържание, насочени към Вашите интереси в нашите Услуги и други уебсайтове, за измерване ефективността на нашата реклама и по-добро разбиране на Вашата онлайн активност. Можете да управлявате Вашите предпочитания, да намерите повече информация за реклами въз основа на интереси или да откажете използване на информацията за Вашето сърфиране в мрежата за целите на поведенческа реклама чрез нашата Политика за бисквитките или като посетите https://www.aboutads.info/choices. Ако сте в ЕС, моля, посетете https://www.youronlinechoices.eu/.

Когато Lime използва пиксела на Facebook (вид бисквитка), за да Ви предостави реклама, Lime и Facebook Ирландия са съвместни администратори за тази обработка. Lime и Facebook Ирландия са разделили своите отговорности съгласно ОРЗД по отношение на тази съвместна обработка, например, Lime носи отговорност за предоставяне на това известие за Вас, а Facebook Ирландия носи отговорност за управлението на Вашите индивидуални права във връзка със съвместната обработка. За информация за това как да упражнявате правата си с Facebook Ирландия във връзка със съвместната обработка и за това как Facebook Ирландия впоследствие обработва Вашата лична информация като независим администратор на данни, моля, вижте Политика за данните на Facebook.

Ние работим също с трети страни, за да Ви показват реклами като част от персонализирани кампании на платформи на трети страни (като Facebook и Instagram). Като част от тези рекламни кампании ние или платформите на трети страни можем да преобразуваме информация за Вас, като Вашия имейл адрес и телефонен номер, в уникална величина, която може да бъде свързана с потребителски акаунт на тези платформи, за да ни позволи да научим за Вашите интереси и да Ви показваме персонализирана според тях реклама. Имайте предвид, че платформите на трети страни могат да Ви предложат избори дали да виждате този тип персонализирани реклами.

Ние не продаваме и не споделяме Вашата лична информация с трети страни за целите на директния им маркетинг, освен с Вашето съгласие.

Нашето правно основание за използване на Вашата информация

От нас се изисква в Европа да посочим целите, за които обработваме Вашата лична информация и правните основания, на които разчитаме за това обработване. Lime се основава на множество правни основания за събиране, използване, споделяне и обработване по друг начин на Вашата информация за целите, описани в настоящото Известие за поверителност, включително когато:

Повече информация на нашето законово основание за обработка на Вашите лични данни е налична тук.

Как предаваме Вашата информация

Тъй като предлагаме нашите Услуги на много места в световен мащаб, можем да прехвърлим Вашата информация до или от тези места за целите на предоставянето на Услуги за Вас.

Ако обичайното Ви място на пребиваване е в Европейската икономическа зона („ ЕИЗ"), Швейцария или Обединеното кралство, ние ще прехвърлим или ще предадем Вашата информация на Съединените американски щати и други държави извън държавата, в която пребивавате, за съхранение, обработка и други цели, описани в настоящото Известие за поверителност. Държавите извън ЕИЗ, Швейцария или Обединеното кралство може да не предлагат същото ниво на защита на данните, както страната, в която живеете, например, понастоящем няма адекватното ниво на защита на личните данни по отношение на Съединените американски щати. Когато Европейската комисия е потвърдила, че дадена държава предоставя адекватно ниво на защита на данните, Lime може да разчита на решението на Комисията за адекватното ниво на защита на личните данни, според случая, за прехвърляне на данни.

Lime се основава също на Стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, за да прехвърля данни от ЕИЗ, Швейцария и Обединеното кралство до Съединените американски щати и други страни извън държавата, в която живеете. Можете да поискате копие на Стандартните договорни клаузи, като се свържете с нас на legal@li.me.

При определени ограничени обстоятелства можем да използваме дерогации, като например дерогация на договорната необходимост, когато е подходящо за обработка на лична информация и няма други приложими механизми за прехвърляне на данни. Например, когато прехвърлянето на информация е необходимо за предоставяне на нашите Услуги, както е посочено в Споразумението с потребителя.

Колко време съхраняваме информацията

Ние съхраняваме Вашата информация толкова дълго, колкото е основателно необходимо, за да Ви предоставим Услугите или до изтриване на акаунта Ви, което от двете е по-дълго, при спазване на по-дългия период, който може да се изисква от приложимото законодателство или да Ви бъде съобщен. Примери за някои от нашите периоди на съхранение са дадени по-долу.

Тип данниПериод на запазване
Информация за акаунтаСрок на валидност на акаунта. Определена информация относно транзакции по даден акаунт се съхранява в продължение на 7 години в съответствие със счетоводните задължения на Lime.
Информация за издадена от властите шофьорска книжка и резултат от проверка дали селфито съвпада със снимката от документа за самоличностСлед извършване на проверки за потвърждение валидността на шофьорската книжка, ние запазваме само ограничена информация от потвърждението за целите на предотвратяване на измама и за да използвате Услугите. Когато използваме технология за разпознаване на лица за удостоверяване, че Вашата шофьорска книжка съвпада с Вашата снимка, ние запазваме само информация за това дали изображенията съвпадат. Ние съхраняваме тази информация за целия срок на валидност на акаунта, освен ако законът не изисква различен период във Вашата юрисдикция.
Запитвания за обслужване на клиентиСрок на валидност на акаунта.

Когато изтриете акаунта си, може да ни отнеме допълнително време, за да изтрием напълно Вашата информация от нашите бази данни и системни регистрационни файлове. Можем също така да запазим информация от изтритите акаунти за предотвратяване на измама, за събиране на такси, изпълнение на Споразумението с потребителя, спазване на законовите ни задължения или изпълнение на законните ни права.

Освен това, ако сте Juicer, Lime запазва определена информация до степента, необходима за спазване на законовите ни задължения. Например, Lime може да съхранява част от Вашата информация за спазване на приложимите данъчни, правни, отчетни и одиторски задължения и други изисквания в страните, в които оперираме.

Вашите права

Докато някои от тези права се прилагат общо, определени права се прилагат само в ограничени случаи. Някои от тези права може да не важат за Вас, ако се намирате извън регионите, посочени по-долу.

Права в ЕИЗ/Швейцария/Обединеното кралство

Ако обичайно се намирате в ЕИЗ, Швейцария или Обединеното кралство, Вие се възползвате от редица права във връзка с Вашата информация.

Право на възражение (маркетинг) - Имате право да възразите срещу обработването на данни за целите на директния маркетинг по всяко време.

Право на възражение (законен интерес) - Когато обработваме Вашата информация въз основа на законни интереси, можете да възразите срещу това обработване в определени обстоятелства. Освен ако нямаме убедителни легитимни основания или когато това е необходимо по правни причини, ние ще престанем да обработваме Вашата информация, когато възразите.

Право на достъп - Можете да имате достъп до голяма част от информацията Ви, като влезете във Вашия акаунт. Можете също да поискате копие на информацията, която имаме за Вас, и информация, обясняваща как се използва информацията.

**Право на коригиране ** - Имате право да поискате да коригираме неточна информация за Вас.

Право на изтриване - Имате право в определени случаи да поискате да изтрием Вашата информация, при условие че има валидни основания за това и в съответствие с приложимото законодателство.

Право на ограничение на обработването - Имате право в определени случаи да ограничите временно обработването на Вашата информация от нас, при условие че има валидни основания за това.

Право на преносимост на данните - Може да имате право да получите определена част от Вашата информация в структуриран, често използван и машинно четим формат, както и да предавате такава информация на друг администратор на данни.

Право на оттегляне на съгласието - Когато сте дали съгласието си преди това, например за да Ви изпращаме директен маркетинг, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Това обаче няма да повлияе на законността на обработването въз основа на съгласието преди неговото оттегляне. Освен това, дори в случай на оттегляне, можем да продължим да използваме Вашата информация, както е позволено или изисквано от закона.

Право на предоставяне на насоки за управление на Вашите данни след смъртта Ви - имате право да ни предоставите конкретни насоки за съхранението, изтриването на комуникацията на Вашите лични данни след смъртта Ви.

Моля, свържете се с нас, както е посочено в раздела по-долу „Кой е отговорен за моята информация?", ако искате да упражните някое от тези права или в случай, че имате притеснения относно начина, по който обработваме Вашата информация. От съображения за сигурност може да изискаме да изпълните определени стъпки за потвърждение, че притежавате съответния акаунт в Lime. Например, може да изискаме да имате потвърден имейл, свързан с Вашия акаунт в Lime и да се свържете с нас, като използвате потвърдения имейл, свързан с Вашия акаунт в Lime. Освен това имате право да подадете жалба до местния Ви надзорен орган за защита на данните. Можете да видите списък на надзорните органи на ЕС тук. Можете също да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните на dpo@li.me.

Вашите права на поверителност в Калифорния: Ако живеете в Калифорния, имате право на определени права върху Вашата лична информация. За повече информация относно тези права и как да ги упражнявате, моля, вижте нашето Известие за поверителност в Калифорния, което е включено чрез препратка в тази политика.

Вашият избор и как можете да управлявате информацията си: Ние считаме, че трябва да имате право на избор относно събирането, използването и споделянето на Вашата информация. Ако не искате Lime да събира Вашата информация, моля не използвайте Услугите.

Имейли и други съобщения: Ако искате да промените видовете комуникации, които получавате от нас, включително да откажете промоционални комуникации от нас, можете да направите това по всяко време, като актуализирате предпочитанията за комуникация, посочени в профила на Вашия акаунт. Можем да продължим да изпращаме непромоционални съобщения и друга информация относно използването на Услугата.

Достъп до и управление на Вашата информация : Ако имате акаунт в Lime, можете да прегледате, промените или изтриете Вашата информация, като влезете в акаунта си и редактирате потребителския си профил. Можете да промените номера на Вашия мобилен телефон или имейл адреса си, като използвате нашата функция за промяна в приложението. Можете да изтриете Вашия акаунт в Lime по всяко време, като изпратите заявка до нас на support@li.me или като използвате функцията „Изпращане на заявка" в приложението. Ако сте Juicer и желаете да изтриете Вашия акаунт, моля, изпратете имейл до juicer@li.me.

Кой е отговорен за Моята информация?

За да видите кой е отговорен за Вашата лична информация и как да се свържете със съответното лице, моля, кликнете тук.